2005-2006 mokslo metų RUDENS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 12 laidos IIi kurso moksleiviams

 Molekulinės fizikos teorinės užduotys

 

5. Metalinis cilindras yra pakabintas ant šilumai nelaidaus siūlo. Pašildžius tą cilindrą iki 100°C jis po to per 10 min ataušo iki 80°C. Įvertinti, per kiek laiko jis atauš iki 60°C, jei aplinkos temperatūra yra lygi 20°C?
 

7. Deguonies molekulės greitis sudaro 80% vidutinio aritmetinio greičio, kai temperatūra lygi 27°C. Rasti jos impulso pokyti atšokus 45° kampu nuo sienelės.

 
9. Uždarame inde 20°C temperatūroje yra drėgnas oras, kurio santykinė drėgmė yra 80%. Kiek laipsnių reikia sumažinti temperatūrą, kad ant sienelių kondensuotųsi vandens lašeliai?

 

10. Dujų mišinį, sudarytą iš 0,1 molio vienatomių molekulių ir 0,2 molių dviatomių molekulių, šildė nuo 17°C iki 77 °C. Tūris pakito nuo 0,5 iki 5 l. Temperatūros priklausomybė nuo tūrio pateikta paveikslėlyje. Rasti ir nubrėžti, kaip kito slėgio priklausomybė nuo mišinio vidinės energijos p(U)-?

 

15. Balionas, užpildytas 0,3 molio 300 K temperatūros 1 atm slėgio helio dujomis, pakilo į aukštį, kuriame slėgis yra 0,75 atm, o temperatūra ta pati. Kokį darbą atliko dujos balione?
 

Užduotis parengė VU FF III k. stud. Viktor Novičenko ir mokyklos dėstytojas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

 

Užduočių sprendimus iki 2005 12 15 
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., LT-10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Viktorui Novičenko“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.