2005-2006 mokslo metų VASAROS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 12 laidos III kurso moksleiviams

Tarptautinių olimpiadų užduotys

 

 

1. Raketa, kurios pradinė masė M0, per sekundę sudegina r0 kuro masę ir degimo produktus išmeta pastoviu (raketos atžvilgiu) greičiu v0

a)Koks yra raketos pagreitis pradiniu momentu? 

b) Kokią traukos jėgą išvysto raketos variklis? 

c) Kaip kinta nuo Žemės paviršiaus vertikaliai aukštyn paleistos raketos greitis?

 

2. Pagreitintų įtampa U=1 kV elektronų pluoštelis iš taško T juda TM kryptimi.

a) Kokiai vienalyčio statmeno brėžinio plokštumai magnetinio lauko indukcijai B esant elektronai pataikys į tašką M'?

b) Kokiai vienalyčio TM tiesės krypties magnetinio lauko indukcijai B esant elektronai pataikys į tašką M'?

c) Tegu elektronai išlekia iš taško T nedideliu kampu besiskleidžiančiu pluošteliu. Kokiai vienalyčio TM tiesės krypties magnetinio lauko indukcijai B esant elektronai pataikys į tašką M?

 

3. Iš prie pat žemės esančios žarnos 30° kampu į horizontą 12 m/s greičiu trykšta vandens čiurkšlė. Žarnos kiaurymės skerspjūvis 4 cm2. Raskite ore esančio čiurkšlės vandens masę.

 

4. Prie m masės kūno, gulinčio ant horizontalios slidžios plokštumos, pritvirtintos stangrumo k1 ir k2 dvi lygiagrečiai sujungtos spyruoklės. Koks bus spyruoklių pailgėjimas jų laisvąjį galą veikiant jėgai F pasibaigus svyravimams? Koks būtų tas pailgėjimas, jei tarp kūno ir plokštumos būtų trintis, kurios koeficientas µ? Koks būtų pailgėjimas, jei spyruoklės būtų sujungtos nuosekliai?

 

5. Į platų indą įpylus vandens dėl drėkinimo ties sienelėmis vanduo kiek pakyla. Koks yra pakilimo aukštis, jei vandens paviršiaus įtempimo koeficientas σ=0,073 N/m?

 

6. Kiek procentų sumažėjo elektros lemputės kaitinimo siūlelio skersmuo išgaravus siūlelio medžiagai, jei tai pačiai siūlelio temperatūrai palaikyti teko 1% padidinti įtampą?

 

7. Ant ledo šlaito, sudarančio kampą α su horizontu, padėta m masės lenta. Kaip ta lenta turi bėgti M masės žmogus, kad lenta liktų ramybėje? Kokiam trinties koeficientui tarp batų ir lentos esant tai įmanoma? Trintis tarp lentos ir ledo labai maža.

 

 

 

8. Begalinio "korio" pavidalo tinklelio vieno elemento varža R. Raskite varžą tarp taškų A ir B, A ir C, A ir D.

 

 

 

9. Raskite potencialų skirtumą tarp taškų A ir B. Kokiu voltmetru – elektrostatiniu ar elektromagnetiniu – reikia tą potencialą matuoti?

 

 

 

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas prof. habil dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

 

Užduočių sprendimus išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Prof. A. R. Bandzaičiui“
  

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.