2005-2006 mokslo metų VASAROS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 12 laidos III kurso moksleiviams

Tarptautinių olimpiadų užduotys

 

 

1. Sviedinys, lėkdamas horizontaliai 1 m/s greičiu, atsitrenkia į stovintį 1 kg masės vežimėlį. Vežimėlis pradeda judėti 0,3 m/s greičiu, o sviedinys atšoka 0,5 m/s greičiu. Kam lygi sviedinio masė? Kuri dalis sviedinio energijos smūgio metu virto vidine energija?

 

2. Moksleivis atlieka bandymą tirdamas lifto judėjimą. Pirmame aukšte jis pastato lifte svarstykles, atsistoja ant jų ir paspaudžia dešimto aukšto mygtuką. Pradžioje svarstyklės rodo 55 kg, po dviejų sekundžių pradeda rodyti 50 kg, po to 45 kg, ir po 25 s liftas sustoja dešimtame aukšte. Kam lygi moksleivio masė? Koks namo vieno aukšto aukštis?

 

3. Į teniso kamuoliuką iš 1 m aukščio krinta plieninis šratas, kuris nuo kamuoliuko atšoka beveik į tokį patį aukštį. Į kokį aukštį pašoka kamuoliukas?

 

4. Siūlas apvyniotas ant špulės, kurios masė m. Laisvasis siūlo galas įtvirtinamas, o špulė paleidžiama. Kokį greitį įgyja špulė nusileidusi aukštį h, jei siūlo įtempimo jėga T? Kam tuo metu lygus špulės leidimosi greitis?

 

5. Į ritinį, kurio masė M ir spindulys R, gulintį ant horizontalios plokštumos, pataiko m<<M kulka, lekianti horizontaliai greičiui v aukštyje h>R ir įstringa ritinyje. Kokiu greičiu ritinys pradės riedėti?

 

6. 2 m aukščio uždaras indas visas užpildytas vandeniu, tik jo dugne yra du vienodi burbuliukai. Slėgis dugne 0,12 Mpa. Koks susidarys slėgis dugne, jei vienas burbuliukas pakils į indo viršų? Jei pakils abu burbuliukai. Vandenį laikome nespūdžiu.

 

7. Rutulio formos planetą sudaro skysta masė, kurios spindulys R, o tankis atstumu r nuo planetos centro išreiškiamas formule r=r0-a r, ties paviršiumi r>0. Kam lygi planetos masė? Kam lygus laisvojo kritimo pagreitis ties planetos paviršiumi? Kaip priklauso slėgis nuo atstumo iki planetos centro?

 

8. Dalelė, kurios masė m ir judesio kiekis p, suskyla į dvi vienodas daleles. Kokiu kampu išsilaksto antrinės dalelės, jei skilimo metu išsiskiria energija E?

 

9. Raketa, kurios pradinė masė M, kuro degimo produktus išmeta greičiu v (raketos atžvilgiu), kas sekundę sudegindama masę k kuro. Kam lygus raketos greitis praėjus laikui t?

 

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas prof. habil dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

 

Užduočių sprendimus iki 2005 09 15
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Prof. A. R. Bandzaičiui“
  

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.