2006-2007 mokslo metų žiemos KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ Ii ir III kurso moksleiviams

Materialaus taško dinamikos teorinės užduotys

Versija spausdinimui

  1. Be galo daug spyruoklių (tamprumas k) (1 pav.) sujungta 1, 2, 4, 8, ... . Koks sistemos tamprumo koeficientas?

  2. Dviejų vienodų kūgių šonai liečiasi (2 pav.). Vienas kūgis sukamas kampiniu greičiu ω1, kitas gali suktis laisvai. Apskaičiuokite kito kūgio kampinį greitį, kai dinaminis trinties koeficientas μ = kv, kur v – reliatyvus greitis tarp besiliečiančių paviršių.

  3. Statinis trinties koeficientas tarp lokomotyvo ratų ir bėgių 0.2, o riedėjimo 0.001. Lokomotyvo masė 20t, vagono 50t. Kiek vagonų gali patempti lokomotyvas?

  4. Įvertinkite , kiek kartų Mėnulio įtaka Žemės vandenynams didesnė nei Saulės ir apytikslų potvynio bangų aukštį.

  5. a) Sugalvokite, kaip pasverti daiktus nesvarumo būsenoje (pvz. kosminėje stotyje). b) Ar gali nesvarumo sąlygomis degti žvakė?

              

                     Pav. 1                                  Pav. 2

       

Užduotis parengė VU Fizikos fakulteto III kurso studentas Donatas Majus, donatas.majus@ff.vu.lt.

 

1–5 užduočių sprendimus iki 2007 03 05 
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Donatui Majui“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.