2006-2007 mokslo metų žiemos KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 13 laidos IIi kurso moksleiviams

Elektrostatikos teorinės užduotys

Versija spausdinimui

1.            Tolygiai įelektrinta krūviu Q spindulio R sfera buvo perpjauta į dvi dalis. Pjūvio plokštuma nutolusi nuo sferos centro atstumu h. Raskite jėgą, kuria gautos sferos dalys stumia viena kitą. Kokį minimalų krūvį reikia patalpinti sferos centre, kad tos dalys  neišsilakstytų į skirtingas puses?

2.             25 cm ilgio tiesus siūlas buvo tolygiai įelektrintas 80 nC/m ilginio tankio krūviu. Raskite darbą, kurį reikia atlikti norint perkelti taškinį -2 nC krūvį iš taško A, esančio 5 cm nuotolyje nuo vieno siūlo galo, į tašką B, nutolusį per 15 cm nuo kito siūlo galo. Abu taškai A ir B yra siūlo tęsinyje skirtingose jo pusėse.

3.            Ant stalo guli plonas dielektrinis kraštinės a kvadratas, tolygiai 
įelektrintas krūviu Q. Jo įstrižainės tęsinyje atstumu  nuo kampo yra ilgio r (<< a) svertas, galintis laisvai suktis apie nejudančią vertikalią ašį, einančią per sverto vidurį. Sverto galuose įtvirtinti du vienodi masės m krūviai q. Iš pradžių svertas buvo palaikomas lygiagrečiai kvadrato kraštinei. Nustatykite krūvių pagreičius tuo laiko momentu, kai svertą paleido. (Nuoroda: pabandykite pajudinti kvadratą bei padaryti ekvivalentiškus pakeitimus, kad reikėtų skaičiuoti lauką sverto ašyje, o ne galuose.)

4.            Taškinis krūvis q buvo patalpintas stataus dvisienio kampo tarp dviejų laidžių įžemintų plokštumų pusiaukampinėje atstumu d nuo dvisienio kampo viršūnės O. Raskite krūvį veikiančią jėgą.

5.             Spindulio R = 10 cm rutulyje pasiskirsčiusio krūvio erdvinis tankis kinta pagal dėsnį ρ = α r, čia r – atstumas iki rutulio centro, α = 4,43·10-5 C/m4  . Nubraižykite elektrinio lauko stiprio bei potencialo priklausomybes nuo atstumo iki rutulio centro.

 

Užduotis parengė Jevgenij Chmeliov.

 

Užduočių sprendimus iki 2007 03 05 
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Jevgenijui Chmeliovui“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.