2006-2007 mokslo metų VASAROS ketvirčio NAMŲ DARBAI

mokyklos „fizikos olimpas“ 15 laidos I kurso moksleiviams

 

Braižyba

 

 Braižymo technika. Braižymo pieštukai. Braižymo prietaisai. Brėžinių apipavidalinimas. Brėžinių formatai. Brėžinių lankstymas. Brėžinių linijos.

 Geometrinė braižyba. Tiesių, atkarpų ir kampų brėžimas. Kampų dalijimas. Junginių brėžimas. Tiesės ir apskritimo lanko jungimas. Daugiakampių brėžimas. Skriestuvinių ir lekalinių kreivių brėžimas.

  Projekcinė braižyba. Projekcinės braižybos principai. Plokštuma ir projekcijos. Taško, tiesės ir plokštumos projekcijos. Aksonometrija.

 Diagramų braižymas. Diagramų tipai. Koordinačių ašys. Mastelis, skalės ir koordinatinis tinklelis. Linijos ir taškai. Kintamųjų dydžių žymėjimas. Matavimo vienetų rašymas.

 Schemų braižymas. Schemų rūšys. Elektrinės schemos. Linijos schemose. Elektrinių ir radioelektroninių schemų elementų ženklai. Rezistoriai, kondensatoriai, induktyvumo ritės, diodai, tranzistoriai ir kt. 

Užduotys:

1) nubrėžti tris kampų dalijimo pavyzdžius,

2) nubrėžti tris linijų junginių pavyzdžius,

3) nubrėžti lygiakraštį trikampį, kvadratą ir šešiakampį, įbrėžtus į apskritimą,

4) nubrėžti penkiakampį, įbrėžtą į apskritimą,

5) nubrėžti devyniakampį, įbrėžtą į apskritimą,

6) nubrėžti ovalą ir ovoidą,

7) nubrėžti elipsę,

8) nubrėžti eksperimentinių rezultatų diagramą,

9) nubrėžti matematinės lygties, pvz.,  y=ax2 + x3, diagramą.

10) nubrėžti detalės projekcijas,

11) nubrėžti elektrinę schemą, turinčią 5 elementus.

Užduotis pateikė mokyklos dėstytojas prof. Pranas Juozas Žilinskas.

 

Užduočių sprendimus

išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Prof. P. J. Žilinskui“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.