2005-2006 mokslo metų ŽIEMOS KETVIRČIO  NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 13 laidos II kurso moksleiviams

Papildomi mechanikos (dinamikos ir statikos) namų darbai

  

1. Per greitojo nusileidimo varžybas slidininkas leidžiasi α=30o statumo kalno šlaitu, neatsistumdamas lazdomis. Slidžių trinties su sniegų koeficientas µ=0,1. Įsibėgėjus oro pasipriešinimo jėga apytiksliai tampa proporcinga greičio kvadratui ir proporcingumo koeficientas k=0,0635x9,81 kg/m. Slidininko su slidėmis masė m=90 kg. 1) Kokį didžiausią greitį įgis slidininkas? 2) Kiek padidėtų tas greitis, jei, parinkęs geresni tepalą, slidininkas sumažintų trinties koeficientą 2 kartus? 3) Kaip tas greitis pasikeistų, jeigu slidininko masė sumažėtų du kartus?

2. Raskite algebrinį ryšį tarp laisvojo kritimo pagreičio ašigalyje ga, laisvojo kritimo pagreičio pusiaujyje gp ir laisvojo kritimo pagreičio bet kurioje geografinėje platumoje g, atsižvelgiant į Žemės sukimąsi apie savo ašį. 

3. Lėktuvas skrenda išilgai dienovidinio nuo pietų iki šiaurės ašigalio. Nubrėžkite Koriolio inercijos jėgos priklausomybės nuo geografinio pločio grafiką: Fk=Fk(φ).

4. Kaip turi keistis vertikaliai aukštyn nuo Žemės kylančios raketos pagreitis, kad raketos kabinoje esantieji daiktai spaustų kabinos grindis jėga, k kartų didesne už svorį Žemės paviršiuje? Ieškomą priklausomybę pavaizduokite grafiškai. Į kitų dangaus kūnų veikimą ir Žemės sukimąsi aplink savo ašį nekreipkite dėmesio.

5. Kiekvieną stogo gegnę (paveiksle jos pažymėtos AC ir CB) veikia bendra stogo ir gegnės sunkio jėga P=800x9,81 N. Gegnes pavaizduotoje būsenoje palaiko skersinis EH (gegnės remiasi taškuose A ir B į namo lubas) , kurio ilgis 1,5 karto mažesnis už atstumą tarp gegnių galų ir 1,2 karto didesnis už gegnės ilgį. Sunkio jėga galima laikyti pridėtą gegnės viduryje. Kokios jėgos veikia skersinio galus?

 

Visi teisingi užduočių sprendimai vertinami vienodai – po 10 balų.

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas dr. Vytautas Lapeika, n. tel. 8-5 2757784.

 Užduočių sprendimus iki 2006 03 05
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., LT-10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Dr. V. Lapeikai“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.