2003-2004 mokslo metų ŽIEMOS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 11 laidos II kurso moksleiviams

Dinamikos ir statikos teorinės užduotys

 

1. Per greitojo nusileidimo varžybas slidininkas šliuožia α=30º statumo kalno šlaitu, nesistumdamas lazdomis. Slidžių trinties su sniegu koeficientas µ=0,1. Slidininkui įsibėgėjus, oro pasipriešinimo jėga apytiksliai tampa proporcinga greičio kvadratui, o proporcingumo koeficientas k=0,0636x9,81 kg/m. Slidininko su slidėmis masė m=90 kg. 1) Kokį didžiausią greitį įgis slidininkas? 2) Kiek padidėtų tas greitis, jei, pasirinkęs geresnį tepalą, slidininkas sumažintų trinties koeficientą 2 kartus? 3) Kaip tas greitis pasikeistų, jeigu slidininko masė sumažėtų 2 kartus?

 

2. Raskite algebrinį ryšį tarp laisvojo kritimo pagreičio ašigalyje ga, laisvojo kritimo pagreičio pusiaujyje gp ir laisvojo kritimo pagreičio bet kurioje geografinėje platumoje g, atsižvelgiant į Žemės sukimąsi apie savo ašį.

 

3. Lėktuvas skrenda išilgai dienovidinio nuo pietų iki šiaurės ašigalio. Nubrėžkite Koriolio inercijos jėgos priklausomybės nuo geografinio pločio grafiką: Fk=Fk(φ).

 

4. Kaip turi keistis vertikaliai aukštyn nuo žemės kylančios raketos pagreitis, kad raketos kabinoje esantieji daiktai spaustų kabinos grindis jėga, k kartų didesne už svorį Žemės paviršiuje? Ieškomą priklausomybę pavaizduokite grafikiškai. Į kitų dangaus kūnų veikimą ir Žemės sukimąsi aplink savo ašį nekreipkite dėmesio.

 

5. Kiekvieną stogo gegnę (paveiksle jos pažymėtos AC ir CB) veikia bendra stogo ir gegnės sunkio jėga P=800x9,81 N. Gegnes pavaizduotoje būsenoje palaiko skersinis EH, kurio ilgis 1,5 karto mažesnis už atstumą tarp gegnių galų ir 1,2 karto didesnis už gegnės ilgį. Sunkio jėgą galima laikyti pridėtą gegnės viduryje. Kokios jėgos veikia skersinio galus?

 

 

 

Visi teisingi užduočių sprendimai vertinami vienodai – po 10 balų.

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas dr. Vytautas Lapeika, n. tel. 8-5 2757784.

 

Iki 2004 03 05 užduočių sprendimus 
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Dr. V. Lapeikai“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.