2003-2004 mokslo metų ŽIEMOS ketvirčio NAMŲ DARBAI

mokyklos „fizikos olimpas“ 10 laidos III kurso moksleiviams

Elektrostatikos teorinės užduotys

 

 1. Mažas m masės rutuliukas, įelektrintas krūviu q1, iš aukščio h šliaužia nuožulniąja plokštuma, sudarančia su horizontu kampą α. Stataus kampo, sudaryto aukštine h bei horizonto linija, viršūnėje yra nejudantis taškinis krūvis q2. Raskite rutuliuko greitį ties nuožulniosios plokštumos pagrindu. Trinties nepaisyti.

 

2. Plokščiojo kondensatoriaus dielektrikas sudarytas iš 1 mm storio žėručio bei 2 mm storio parafino. Nustatykite elektrinio lauko stiprį kiekviename dielektrike bei potencialų skirtumą tarp jų paviršių, jeigu prie kondensatoriaus prijungta 700 V įtampa. Apskaičiuokite šio sluoksniuotojo kondensatoriaus energiją, jeigu jo plokštelių plotas 100 cm2.

 

3. Nedidelis masės m metalinis rutuliukas, pakabintas ant lengvo nelaidaus tampraus l ilgio siūlo, svyruoja virš begalinės tolygiai paviršinio krūvio tankiu σ įelektrintos  plokštumos. Raskite svyruoklės svyravimų periodą, jei žinoma, kad rutuliukas įelektrintas krūviu -q, o siūlo ilgis žymiai didesnis už rutuliuko matmenis.

 

4. Trys kondensatoriai, kurių talpos C1=5,6 μF, C2=0,7 μF, C3=2,8 μF, įelektrinti iki U=200 V įtampos kiekvienas, o po to sujungti nuosekliai skirtingų ženklų poliais į uždarą grandinę. Raskite kiekvieno šios grandinės kondensatoriaus įtampą.

 

5. Du taškiniai krūviai, esantys vakuume atstumu r=0,43 m vienas nuo kito, stumia vienas antrą F=3,7 N jėga. Jų krūvių suma lygi 4,25·10-5 C. Raskite didesniojo ir mažesniojo krūvių santykį.

 

Visi teisingi užduočių sprendimai vertinami vienodai – po 10 balų.

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas doc. Aloyzas Žindulis, n. tel. 8-5 2138686.

 

Iki 2004 03 05 užduočių sprendimus 

išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Doc. A. Žinduliui“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.