2005-2006 mokslo metų ŽIEMOS KETVIRČIO  NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 12 laidos III kurso moksleiviams

Elektrostatikos teorinės užduotys

 

1. Atstumu d=10 cm nuo begalinės laidžios plokštumos yra taškinis krūvis q=20 nC. Rasti elektrinio lauko stiprį taške, nutolusiame nuo plokštumos atstumu a, o nuo krūvio q atstumu 2a.

 

2. Plokščias orinis C=1100 pF talpos kondensatorius įelektrintas iki U=300 V įtampos. Atjungus kondensatorių nuo įtampos šaltinio, atstumas tarp kondensatoriaus plokštelių buvo padidintas 5 kartus. Rasti: 1) Potencialų skirtumą tarp kondensatoriaus plokštelių, po jų nutolinimo. 2) Išorinių jėgų darbą, atliktą nutolinant plokšteles.

 

3. Labai ilga gija tolygiai įelektrinta krūviu, kurio ilginis tankis τ. Rasti elektrinio lauko stiprio vektoriaus modulį bei kryptį taške, nutolusiame nuo gijos atstumu y ir esančiame ant statmens, iškelto iš vieno gijos galo.

 

4. Krūvis q=1 μC tolygiai nutolęs nuo apvalios aikštelės kraštų atstumu r =20 cm. Aikštelės spindulys R=12 cm. Rasti elektrinio lauko aikštelės ribose vidutinę vertę.

 

5. Dulkelė, kurios masė m=1 ng savyje turi 5 laisvus elektronus. Ji vakuume praėjo gretinantį potencialų skirtumą U=3 MV. Kokia dulkelės kinetinė energija elektronvoltais? Kokį greitį v įgijo dulkelė?

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas doc. Aloyzas Žindulis, n. tel. 8-5 2138686.

 

Iki 2006 03 05 užduočių sprendimus

išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., LT-10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Doc. A. Žinduliui“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.