2005-2006 mokslo metų VASAROS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 13 laidos II kurso moksleiviams

 

Kietojo kūno dinamika, hidrodinamika, svyravimai ir bangos

 

 

1. Raskite paveiksle pavaizduotos figūros sunkio centro koordinates.

2. Parodykite, kad vienalytėje izotopinėje neklampioje aplinkoje sferinės bangos amplitudė atvirkščiai proporcinga atstumui nuo bangų šaltinio .

 

3. Raskite paveiksle parodytos vienalytės plokščios figūros masių centrą. h=24cm

4. Ant lygaus horizontalaus paviršiaus guli trikampis, kurio masė M. Vienas iš smailių kampų liesdamasis su paviršiumi sudaro kampą  α. Ant trikampio paviršiaus padėtas tašelis, kurio masė m ir kuris prikabintas spyruokle prie trikampio viršūnės. Spyruoklės standumo koeficientas k. Rasti mažosios sistemos (spyruoklės ir tašelio) svyravimų periodą.

5. Kokios formos turi būti lovelis, jungiantis taškus A ir B ( nesančius vienoje horizontalėje ar vertikalėje), kad iš viršutinio taško į apatinį rutuliukas nušliaužtų per trumpiausią laiką?

 

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas dr. Vytautas Lapeika, n. tel. 8-5 2757784.

 

I užduočių dalies sprendimus  iki 2006 09 15
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Dr. V. Lapeikai“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.