2005-2006 mokslo metų VASAROS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 13 laidos II kurso moksleiviams

Kietojo kūno dinamika, hidrodinamika, svyravimai ir bangos

 

 

I. Išspręskite A. Bandzaičio, R. Baubino ir P. Bogdanovičiaus „Olimpiadinio fizikos uždavinyno“ Mechaninių svyravimų skyriaus uždavinius: 4.1.1–4.1.14 (iš viso 14 uždavinių).

 

II. Išspręskite uždavinius:

1. Raskite paveiksle parodytos vienalytės plokščios figūros masių centrą.

 

 

 

 

 

 

 

2. Stale yra ištraukiamoji lenta, kurios matmenys ir forma pavaizduoti paveiksle. Norint lentą iš išpjovų ištraukti, taške C, esančiame atstumu x nuo lentos krašto, ji veikiama jėga F. Kokiam trinties koeficientui esant, veikdami bet kokio didumo jėga, lentos ištraukti negalėsime?

 

 

 

3. Į plyšį įkalti du pleištai. Vieną jų spaudžia jėga P. Kokiam trinties tarp pleišto ir plyšio paviršiaus koeficientui esant, antrasis pleištas pradės kilti aukštyn? Pleištų sunkio ir trinties tarp jų jėgos nepaisykite. Kiekvieno pleišto kampas lygus α.

 

 

 

 

 

 

 

4. Trys vienodi strypeliai sukalti P raidės forma. Prie vieno jų galo pritvirtintas virbalas, kurio sunkio galima nepaisyti. Virbalo galas įsmeigtas į stalo kraštą. Rėmelis yra pusiausvyroje. Nustatykite kampą tarp virbalo ir stalo paviršiaus, kai a=0,04 m, b=0,25 m, c=0,08 m.

 

 

 

 

 

 

5. Ant lygaus horizontalaus stalo guli M masės rutulys, pritvirtintas prie k standumo spyruoklės. Į rutulį pataiko m masės kulka, turėjusi smūgio momentu greitį n0, nukreiptą išilgai spyruoklės ašies. Laikydami smūgį plastišku ir neatsižvelgdami į spyruoklės masę bei oro pasipriešinimą, apskaičiuokite rutulio svyravimų amplitudę ir periodą.

6. Paveiksle parodytai sistemai esant pusiausvyroje, lengva spyruoklė P išsitempusi ilgiu  Dl=7 cm, palyginus su nedeformuota spyruokle. Skridinys m3 yra vienalytis diskas. Skridinio ir krovinių masė m3=100 g, m1=300 g, m2=100 g. Krovinį m1 arba m2  patempus žemyn ir paleidus, sistema pradeda svyruoti. Suraskite svyravimo periodą T. Trinties nepaisykite. Siūlas netįsus, lengvas ir skridiniu m3 neslysta.

 

 

 

 

 

7. Šikšnosparnis, skrendanti v=6 m/s greičiu statmenai link sienos, skleidžia n=4,5·104 Hz dažnio ultragarsą. Kokių dažnių garsus girdės tas pats šikšnosparnis, jeigu garso greitis n1=340 m/s?

 

8. Strypo AB, kurio ilgis l, tankį aprašo dėsnis ; čia x - atstumas iki taško A. Nustatykite, kokiu atstumu nuo taško A yra strypo sunkio centras.

 

9. Raskite paveiksle pavaizduotos figūros sunkio centro koordinates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pati aukščiausia žmonių apgyvendinta vieta žemėje yra 5200 m. virš jūros lygio (Himalajų kalnuose). Kaip pasikeis švytuoklinio laikrodžio parodymai per parą perkėlus jį į jūros lygį?

 

III. Atlikite bandymus

  1. Nustatykite giroskopo arba dviračio rato precesijos kryptį ir aprašykite su brėžiniu.

  2. Atlikite vandens bangų interferencijos bandymą ir aprašykite su interferencijos vaizdo nuotrauka.

  3. Raskite arba pasidarykite rutuliuką ir taisyklingą vienalytį kūgį. Bet kokiomis priemonėmis nustatykite kūgio masę m ir aukštį h. Kūgį pakabinkite už virvutės taip, kad jis galėtų laisvai svyruoti. Dar galite naudotis bet kokio ilgio, kurį galite išmatuoti, siūlu.
    Sugalvokite kaip ir nustatykite kūgio inercijos momentą horizontalios ašies, einančios per kūgio pakabinimo tašką (per viršūnę), atžvilgiu, jeigu laiką matuoti neturite kuo (laiko matuoti negalima).

IV. Perskaitykite A. P. Neimonto knygą "Netradiciniai fizikos eksperimentai I d." ir parašykite 2 puslapius įdomiausios medžiagos.

 

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas dr. Vytautas Lapeika, n. tel. 8-5 2757784.

 

I užduočių dalies sprendimus  iki 2005 08 15, o likusių dalių sprendimus  iki 2005 09 01 
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Dr. V. Lapeikai“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.