2003-2004 mokslo metų ŽIEMOS ketvirčio NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 10 laidos III kurso moksleiviams

Optikos teorinės užduotys

 

1. Į stiklo pleištą, kurio laužiamasis kampas 10°, statmenai į priekinę sienelę krinta siauras šviesos pluoštelis. Stiklo lūžio rodiklis 1,41. Kiek šviesių dėmelių matysime ekrane, pastatytame už pleišto? 

Ats.: dvi

 

2. Nustatyti atspindžio faktorių nuo stiklo paviršiaus, jei nepoliarizuotos šviesos kritimo kampas tenkina sąlygą: tanφ=n=1,5.

Ats.: 7,3%

 

3. Tarp sukryžiuoto poliarizatoriaus su analizatorium įdėtas 35 cm ilgio stiklinis vamzdis, pripildytas cukraus tirpalu. Kokia turi būti tirpalo koncentracija, kad praėjusios šviesos intensyvumas būtų didžiausias? Savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas 67,8 laips·g/dm·cm3, o didžiausia galima cukraus tirpalo koncentracija 1,8 g/cm3.

Ats.: 0,38 ir 1,13 g/cm3

 

4. Kodėl dvejopai laužianti plokštelė, įdėta tarp dviejų nikolių yra spalvota?

 

5. Tarp dviejų 10 cm ilgio stiklo plokštelių iš krašto įdėta siaura 0,05 mm storio popieriaus juostelė. Į plokšteles 60° kampu krinta 589 nm bangos ilgio šviesa. Raskite atsispindėjusioje šviesoje matomų interferencinių juostelių skaičių vienetiniame ilgyje.

Ats.: 8,5 cm-1

 

6. Į ploną stiklinį pleištą statmenai krinta 479 nm bangos ilgio šviesa. Atsispindėjusioje šviesoje matomas interferencinis vaizdas. Raskite pleišto kampą, jei atstumas tarp gretimų interferencinių juostelių yra 0,27 mm.

Ats.: 2'

 

7. Žmogus, naudojantis „silpnus“ akinius, gali gerai skaityti ir be akinių, jei patalpa pakankamai apšviesta. Kodėl?

 

8. Ar persidengia pirmos ir antros eilės difrakcinės gardelės spektrai apšvietus ją matoma šviesa (400÷700 nm)?

 

9. Kampas tarp pirmos ir antros eilės maksimumų 8°. Raskite bangos ilgį šviesos, krintančios statmenai į difrakcinę gardelę, jei jos periodas 3,11 μm.

Ats.: 424,7 nm

 

10. Ar pakis difrakcinės gardelės kampinė dispersija, jei kas antrą gardelės rėžį uždengsime?

  

Visi teisingi užduočių sprendimai vertinami vienodai – po 10 balų.

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas doc. Vaidutis Antanas Šalna, n. tel. 8-5 2342012.

 

Iki 2004 03 05 užduočių sprendimus 

išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Doc. V. A. Šalnai“
 

 Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.