2003-2004 mokslo metų ŽIEMOS ketvirčio NAMŲ DARBAI

mokyklos „fizikos olimpas“ 10 laidos III kurso moksleiviams

Tarptautinių fizikos olimpiadų teorinės užduotys

 

 1. Ant h=5 m aukščio atramos guli M=200 g masės rutulys. V=500 m/s greičiu horizontaliai lekianti m=10 g masės kulka pramuša rutulį per jo skersmenį. 1) Kokiu atstumu L ant žemės nukris kulka, jei rutulys ant žemės nukrito l=20 m atstumu nuo atramos? 2) Kokia dalis kulkos energijos pavirto vidine energija jai pramušus rutulį? Oro pasipriešinimo ir trinties nepasykite.

 

2. Mažų žalių žmogeliukų kosminis laivas, ieškantis titano, aptiko idealios sferos formos asteroidą. Jame buvo suformuota siaura šachta, kurios pradžia sferos paviršiuje, o dugnas sferos centre, ir nustatyta, kad asteroidas vienalytis ir sudarytas iš titano. Tuo metu įvyko pirmoji nelaimė: vienas mažas žalias žmogeliukas įkrito į šachtą, be trinties nukrito į dugną ir užsimušė. Tačiau darbai buvo tęsiami, maži žali žmogeliukai asteroide išskobė sferinę ertmę, kurios skersmuo atitiko anksčiau suformuotą šachtą. Tuo metu įvyko antroji nelaimė: vienas mažas žalias žmogeliukas nuo asteroido paviršiaus įkrito į ertmę, be trinties nukrito į dugną ir užsimušė. Apskaičiuokite žuvusių žmogeliukų kritimo laikų santykį ir jų galinių greičių santykį.

 

3. Radijo imtuvo kontūre ritė pagaminta iš varinio laido, jos induktyvumas L=3 mH, varža R=650 Ω. Kontūras suderinamas Vilniaus radijo stočiai, transliuojančiai 451 m ilgio bangomis esant 15 °C temperatūrai. Kiek reikėtų pakeisti kontūro elektrinę talpą, jei ritės temperatūra padidėtų iki 50 °C? Ar pakeitimas būtų reikšmingas, jei imtuvas gerai perduoda garsus nuo 20 iki 10000 Hz dažnio?

 

4. Į stačiakampio gretasienio formos skaidrią plokštelę taške A statmenai krinta šviesos spindulys. Plokštelės medžiagos lūžio rodiklis kinta taip:

   ,   čia n0 ir R – pastovūs dydžiai. 

Iš plokštelės šviesos spindulys išeina taške B kampu α

a) Apskaičiuokite taško B koordinatę xB. b) Apskaičiuokite plokštelės storį d.

Imkite tokias vertes: n0=1,2, R=13 cm, α=30°.

                   

5. Du horizontaliai orientuoti lygiagretūs ritiniai sukasi vienodo didumo greičiais ω, kaip parodyta paveiksle. Ant ritinių padedama m masės lenta, jos masės centras C pasislinkęs ritinių vidurinės linijos atžvilgiu. Kaip judės lenta?

 

Visi teisingi užduočių sprendimai vertinami vienodai – po 10 balų.

 

Užduotis pateikė mokyklos dėstytojas prof. Antanas Rimvidas Bandzaitis, n. tel. 8-5 2768864.

 

 Iki 2004 03 05 užduočių sprendimus

išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Prof. A. R.  Bandzaičiui“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.