Mokykla „Fizikos olimpas“
Mokomasis dalykas „Mokslinė VIDEO informacija, jos paieška ir įsisavinimas“

Namų darbų užduotys I, II, ir III kursų moksleiviams
14-ųjų (2007–2008) m. m. žiemos ketvirčiui (iki pavasario sesijos)

Užduotis: VIDEO 14-Ž-3
2008 02 22 paskelbta svetainėje www.olimpas.lt  ir išsiųsta asmeniškai kiekvienam moksleiviui

Peržiūrėti iki 2008 03 08:
1. http://www.youtube.com/watch?v=6Dq454iFp2c&feature=related 
2. http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc&feature=related 
3. http://www.youtube.com/watch?v=6LKjJT7gh9s&feature=related 
4. http://www.pbs.org/kcet/wiredscience/video/253-geekdad_japanese_robots.html  
5. http://www.pbs.org/kcet/wiredscience/video/248-red_whittaker.html 

Atlikti iki 2008 03 08:
Savarankiškai sugalvokite ir atsiųskite man po vieną ar kelis klausimus iš kiekvienos „Negali būti“ laidos, transliuotos nuo 2008 m. sausio 19 d. iki 2008 m. kovo 8 d.

Užduotis: VIDEO 14-Ž-2
2008 02 19 paskelbtos svetainėje www.olimpas.lt  ir išsiųstos asmeniškai kiekvienam moksleiviui

Peržiūrėti iki 2008 02 23:
1. http://www.rootv.com/?channel=Science&clipid=92618 (Žiūrim tris filmukus „Rise of robots“, „Robotic soccer“, „dr. Jo:Davici robot“)
2. http://www.researchchannel.org/asx/usc_ctt_quantum_1300k.asx 

Atlikti iki 2008 02 25:
1. Atsiųsti adresu justinas.bauzys@gmail.com interneto svetainių adresus, kuriose būtų straipsnių (ir/ar filmuotos medžiagos) apie LTV laidoje „Negali būti“ kalbėtas temas, kiekvienai laidai bent po vieną adresiuką. (Laidos - 2008 m. sausio 19 d., sausio 26 d., vasario 2 d., vasario 9 d., vasario 16 d., vasario 23 d., kovo 1 d., kovo 8 d.). Moksleiviai, atsiuntę vienodus adresus, užduotį darys iš naujo. Kas greitesnis, tas... Visai neatlikę užduoties gaus papildomus individualius namų darbus kitam (vasaros) mokslo metų ketvirčiui.
2. Vienoje iš „Negali būti“ laidų buvo kalbama apie dirbtinius raumenis. Parašykite ir atsiųskite laidos datą ir temą. Ir keliais sakiniais aprašykite mokslininkų nuomonę apie pagrindinę laidos temą.

Užduotis VIDEO 14-Ž-1

Pagrindinė užduotis peržiūrėti filmą „What the bleep do we know“. Kurie filmo neįsirašėte, galite jį peržiūrėti čia http://www.watch-movies.net/movies/what_the_bleep_do_we_know/  (kam dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepavyksta peržiūrėti šios nuorodos – rašykite man).

Kitos užduotys:

1. http://www.sciencedaily.com/videos/2007/1112-creating_a_21st_century_video_game.htm 
2. http://www.sciencedaily.com/videos/2007/1106-earthquake_proof_house.htm

 

Nuolatinės užduotys: 

1. Nuolatos periodiškai kelis kartus per savaitę peržiūrinėti „Fizikos olimpo“ interneto svetainę www.olimpas.lt, skaityti gautus elektroninius laiškus, žiūrėti nurodytas laidas, atlikti paskirtas užduotis.
2. Susikurti savo idėjų sąsiuvinį, jį pildyti savo mintimis laidų metu ir po jų, užsirašyti iškilusius klausimus ar įdomesnius paminėtus faktus. Šiuos užrašus reikia rašyti į tą patį mokymosi užrašų sąsiuvinį iš kitos jo pusės (apvertus sąsiuvinį, iš galo).
3. Savarankiškai formuluoti ir užsirašyti klausimus dėl jums neaiškių dalykų, taip pat idėjas iš žiūrėtose laidose pateiktos informacijos bei juos siųsti man justinas.bauzys@gmail.com. Už tai gausite papildomus balus atsiskaitymo metu. 

Atsiskaitymas ir vertinimas:

1. Dalyvavimas diskusijoje sesijos metu – iki 30% bendro įvertinimo.
2. Iki 30 klausimų testas (uždari, atviri klausimai) – iki 50% bendro įvertinimo. Patikrinimo metu neatsakius į klausimus, gausite individualias užduotis, kurias atliksite iki kitos sesijos (pristatymą, demonstraciją, sugalvoti uždavinį, referatą, kryžiažodį ir t. t.). Tad žiūrėkite laidas.
3. „Idėjų sąsiuvinio“ patikrinimas – iki 20% bendro įvertinimo. Individualios užduotys, jeigu reikės.

Laidos, kurias reikia žiūrėti:

1. LTV laida „Negali būti“ privaloma žiūrėti kiekvieną savaitę – šeštadieniais 13:30 arba parsisiuntus iš LRT archyvo.
Pvz.: http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234940&section=4&filter=2008-01-26

 

Užduotį parengė mokomojo dalyko dėstytojas
Justinas Baužys Justinas.Bauzys@gmail.com