Mokykla „Fizikos olimpas“

Mokomasis dalykas „Mokslinė VIDEO informacija, jos paieška ir įsisavinimas“

 

Namų darbų užduotys I ir  II kursų moksleiviams

14-ųjų (2007–2008) m. m. pavasario mokslo metų ketvirčiui (iki vasaros sesijos)

 

Užduotis: VIDEO 14P-1

2008 04 25 paskelbtos svetainėje www.olimpas.lt ir išsiųsta asmeniškai kiekvienam moksleiviui.

 

Peržiūrėti iki 2008 06 01:

1. Discovery - Ultra Science - War 2020 [en]

    http://nw0.info/index.php?p=Documentaries/Ultrascience%20-%20War%202020/

2. http://www.movieburst.org/watch/130/2057---The-World-in-50-Years/1

 

Atlikti:

1. Išsirašyti visas naujas (testuojamas) technologijas minimas filme.

3. Pateikti kitų technologijų galinčių pakeisti mūsų pasaulį po 50 metų.  

4. Peržiūrėti visas „Negali būti“ laidas nuo kovo 1 dienos iki vasaros sesijos pradžios.

5. Pildyti specialią namų darbų forma (Namudarbai.xls).

6. Atsiųsti adresu justinas.bauzys@gmail.com interneto svetainių adresus, kuriose būtų mokslinių straipsnių (ir/ar filmuotos medžiagos) apie LTV laidoje „Negali būti“ kalbėtas temas, kiekvienai laidai bent po vieną adresiuką. (Laidos nuo kovo 1 dienos iki vasaros sesijos pradžios). Moksleiviai, atsiuntę vienodus adresus, užduotį darys iš naujo. Visai neatlikę užduoties gaus papildomus individualius namų darbus kitam (rudens) mokslo metų ketvirčiui.

7. Susikurti savo idėjų sąsiuvinį, jį pildyti savo mintimis laidų metu ir po jų,  užsirašyti iškilusius klausimus ar įdomesnius paminėtus faktus.

8. Savarankiškai pasiruošti diskusijai „Fizikos mokslo indėlis į biologinių objektų vizualizavimą“. Moksleiviai turėtų pasidomėti apie įvairias mikroskopijos technologijas ir rūšis, nusakyti jų naudojimo sritis tiek moksle, tiek pramonėje (neužmiršti pasidomėti apie virtualią mikroskopiją, elektroninius mikroskopus ir t. t.). Peržiūrėti nuorodas periodiškai talpinamas Fizikos Olimpo svetainėje  ir siunčiamas į elektroninius paštus numatomos diskusijos sesijos metu tema (Nuorodos bus siunčiamos periodiškai kas dvi savaites.)

 

ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI:

 

Namudarbai.xls forma siunčiama tris kartus. Pirmoji dalis siunčiama iki balandžio mėnesio 30 dienos. Antroji dalis siunčiama iki gegužės 30 dienos. Trečioji dalis siunčiama likus savaitei iki sesijos pradžios.

Namų darbai atsiųsti kitokia forma nebus tikrinami.

Maloniai prašau atsiųsti Jūsų nuomonę, patarimus, pageidavimus dėl gaunamų užduočių, parašyti apie sunkumus, su kuriais susiduriate atlikdami paskirtas užduotis.

 

ATSISKAITYMAS IR VERTINIMAS:

 

1. Dalyvavimas diskusijoje sesijos metu – iki 20% bendro įvertinimo.

2. Iki 30 klausimų testas (uždari, atviri klausimai) ir namų darbai – iki 60% bendro įvertinimo. Patikrinimo metu neatsakius į klausimus, gausite individualias užduotis, kurias atliksite iki kitos sesijos (pristatymą, demonstraciją, sugalvoti uždavinį, referatą, kryžiažodį ir t. t.). Tad žiūrėkite laidas J.

3. „Idėjų sąsiuvinio“ patikrinimas ir įvertinimas– iki 20% bendro įvertinimo. Individualios užduotys, jeigu reikės J.

 

PASTABOS:

 

1. LTV laida „Negali būti“ privaloma žiūrėti kiekvieną savaitę – šeštadieniais 13:30 arba parsisiuntus iš LRT archyvo. Pvz.:

http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234940&section=4&filter=2008-01-26

2. Namudarbai.xls – tai excel’iu sukurta lentele. Kiekvieną kartą ji turi būti pervadinta. Failo pavadinimą sudaro – vardas_pavarde_kursas_užduotis (skaičius I, II arba III priklausomai kokia namų darbų dalis siunčiama).

3. Jeigu moksleivis nebuvo atlikęs prieš tai buvusios sesijos namų darbų ir jam buvo paskirta individuali užduotis, už jos neatlikimą moksleivio einamojo ketvirčio užduočių atlikimo įvertinimas mažinimas 2 balais.

 

 

Pagarbiai Justinas Baužys Justinas.Bauzys@gmail.com