Nobelio fizikos premija Vokietijos tyrinėtojui Theodor Hänsch

 

Tyrinėtojas iš Miuncheno Theodor Hänsch kartu su savo kolegomis amerikiečiais Roy Glauber ir John Hall gauna 2005 metų Nobelio fizikos premiją. Jie įnešė esminį indėlį į šviesos prigimties sampratą. Šių tyrimų dėka vieną dieną gali atsirasti atominis laikrodis, kuris tiksės dar tūkstantį kartų tiksliau, nei ligi šiol sukurti modeliai, pareiškė Švedijos Karališkoji Mokslo akademija antradienį, 2005 m. spalio 4 d., Stokholme, motyvuodama savo apsisprendimą. Hänsch yra 24-as vokiečių ar vokiškos kilmės tyrinėtojas, gaunantis Nobelio fizikos premiją.

63 metų amžiaus mokslininkas yra Max-Planck’o kvantinės optikos instituto Garchinge prie Miuncheno direktorius. Premiją jis pasidalins perpus su savo JAV kolega John Hall iš Kolorado universiteto Boulder’e. Jų darbo dėka galima bus išmatuoti, be kita ko, pačius mažiausius laiko tarpus. Šis išradimas leis palydovinei navigacijos sistemai, pavyzdžiui, GPS, dirbti dar tiksliau. Šių rezultatų pagrindu sukurtas atominis laikrodis per lygiai 30 milijardų metų turėtų tik vienos sekundės paklaidą.

„Aš esu sukrėstas“, pasakė Hänsch po skambučio iš Stokholmo jį apsupusiems kolegoms mokslininkams ir džiūgaujantiems studentams. Apdovanojimas rodo, „kad taip pat ir Vokietijoje galima labai gerai dirbti mokslinį darbą“, pasakė Hänsch.

16 metų jis dirbo mokslinį tiriamąjį darbą Stenfordo universitete JAV ir 1986 metais sugrįžo į Vokietiją. Su savo firma Menlo Systems jis ketina bendradarbiauti optinės ryšių technikos srityje.

Antroji Nobelio fizikos premijos pusė atiteks teoretikui Glauber (80) iš Harvardo universiteto Kembridže (JAV). Septintajame dešimtmetyje jis, be kita ko, paaiškino skirtumus tarp įprastinių šviesos šaltinių, tokių, kaip elektros lemputė, ir daug modernesnių lazerių. Šiuo Glauber padėjo naujos srities ― kvantinės optikos pagrindus. Federalinė tyrimų ministrė Edelgard Bulmahn įvertino Hänsch kaip tyrinėtoją su „aistra ir nepalaužiamu smalsumu“. Premija ― tai Vokietijos tiriamojo darbo pripažinimas. “Labai džiaugiuosi, kad po ketverių metų vėl Vokietijos mokslininkas gavo Nobelio fizikos premiją“, pasakė Bulmahn Berlyne. Tai rodo, jog Vokietija kaip tik kvantinėje optikoje turinti labai gerą vardą tarptautiniu mastu.

Hänsch gavo šiais metais jau Otto-Hahn premiją už pasiekimus chemijos ir fizikos srityse. 2001 metais jo komanda jau buvo viena iš keturių nominuotų grupių Vokietijos Ateities premijai.

 

Informacija iš www.vokietijosambasada.lt/lt/home/nobel.html 

¬atgal