Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2017-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 2 285,45 Eur paramos).

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2016-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 2 987,78 Eur paramos).

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2015-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 3 186,67 Eur paramos).

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2014-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 9 547,44 Lt paramos).

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2013-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 12 768,25 Lt paramos).

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2012-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 10 801,81 Lt paramos).

MOKYKLOS RĖMĖJAI:

 1. Salomėja Andrijauskienė, mokyklos 19 laidos moksleivės Silvijos Andrijauskaitės mama;

 2. Danutė Aleksienė, mokyklos steigėjų tarybos narė;

 3. Sigita Bilkštienė, mokyklos 19 laidos moksleivio Arno Bilkščio mama (tiesiogiai el. paštu);

 4. Danutė Budzinskienė, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko mama;

 5. Antanas Budzinskas, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko tėvelis;

 6. Giedrė Būdienė, mokyklos rėmėja;

 7. Viktor Daglis, mokyklos 18 laidos moksleivės Anos Daglis ir 19 laidos moksleivio Vladimir Daglis tėvelis;

 8. Ramūnas Dirma, P. Jonušo bendradarbis;

 9. Irina Dvinelienė, mokyklos 14 laidos absolvento Edgaro Dvinelio mama;

 10. Giedrius Dubickas, P. Jonušo bendradarbis;

 11. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius;

 12. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona (tiesiogiai el. paštu);

 13. Gintarė Dubickaitė, Aplinkos apsaugos ministerijos darbuotoja (tiesiogiai el. paštu);

 14. Rita Gailevičiūtė, mokyklos 5 laidos absolvento Lino Gailevičiaus sesuo;

 15. Taisija Gailevičienė, mokyklos 5 laidos absolvento Lino Gailevičiaus mama;

 16. Agnė Grubliauskaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 17. Alytis Gruodis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas, mokyklos dėstytojas;

 18. Audronė Gruodytė, mokyklos rėmėja;

 19. Povilas Gustys, mokyklos rėmėjas;

 20. Petras Jonušas, mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas;

 21. Mantas Jonuška, mokyklos 4 laidos absolventas (tiesiogiai el. paštu);

 22. Vaidas Juška, P. Jonušo bendradarbis;

 23. Rima Juškevičienė, mokyklos 6 laidos absolvento Arvydo Juškevičiaus mama;

 24. Vitalija Kamandulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 25. Danutė Kasinskienė, mokyklos finansininkė (tiesiogiai el. paštu);

 26. Kazimieras Kasinskas, mokyklos finansininkės vyras (tiesiogiai el. paštu);

 27. Margarita Kregždienė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mama;

 28. Virginijus Kregždė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės tėvelis;

 29. Dmitrij Lukoševič, mokyklos 8 laidos absolventas (tiesiogiai el. paštu);

 30. Sigita Markevičienė, mokyklos 15 laidos absolventės Julijos Markevičiūtės mama (tiesiogiai el. paštu);

 31. Jurgita Mekienė, mokyklos rėmėja;

 32. Algirdas Mekys, mokyklos 3 laidos absolventas, mokyklos dėstytojas;

 33. Rita Mežetienė, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio mama (tiesiogiai el. paštu);

 34. Jaronimas Mežetis, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 35. Aivaras Nekrošius, mokyklos 6 laidos absolventas;

 36. Jelena Nikitina, mokyklos 14 laidos absolvento Vadim Nikitin mama;

 37. Aleksandr Novičenko, mokyklos 9 laidos absolvento Viktor Novičenko tėvelis;

 38. Rita Pilecka, mokyklos 15 laidos moksleivio Emilio Pileckio mama;

 39. Romualdas Pūras, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto laboratorijos vedėjas, mokyklos dėstytojas;

 40. Audronė Rimienė, mokyklos 13 laidos absolvento Žilvino Rimo mama;

 41. Edmundas Rupšlaukis, mokyklos steigėjų tarybos narys (tiesiogiai el. paštu);

 42. Ilona Rupšlaukienė, mokyklos steigėjų tarybos nario žmona (tiesiogiai el. paštu);

 43. Vytautas Stočkus, mokyklos 11 laidos absolventas;

 44. Ingrida Stočkuvienė, mokyklos 11 laidos absolvento Vytauto Stočkaus žmona;

 45. Aleksandr Stepanov, mokyklos 12 laidos absolvento Viktor Stepanov tėvelis;

 46. Romas Skripka, mokyklos 17 laidos moksleivės Agnės Skripkaitės tėvelis,

 47. Dalia Stažnickienė, mokyklos 19 laidos moksleivio Žygimanto stražnicko mama;

 48. Rima Šinkūnaitė, mokyklos 17 laidos moksleivės Lauros Paulinos Šinkūnaitės mama;

 49. Jonas Šiaulys, mokyklos 15 laidos absolvento Kęstučio Šiaulio tėvelis;

 50. Viktorija Tamoševičienė, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės mama;

 51. Filibertas Tamoševičius, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis;

 52. Stasys Tamošiūnas, mokyklos direktorius, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktoriaus pavaduotojas;

 53. Milda Tamošiūnienė, mokyklos direktoriaus žmona;

 54. Milda Tamošiūnaitė, mokyklos direktoriaus padėjėja;

 55. Jolita Tamulevičiūtė, P. Jonušo bendradarbė;

 56. Nijolė Valinskytė, mokyklos 8 laidos absolventė;

 57. Žydrūnė Vasiliauskienė, mokyklos 18 laidos moksleivės Vaivos Vasiliauskaitės mama;

 58. Sigitas Vasiliauskas, mokyklos 18 laidos moksleivės Vaivos Vasiliauskaitės tėvelis;

 59. Rimantas Vasiliauskas, mokyklos 17 laidos moksleivio Tado Vasiliausko tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 60. Sigitas Viršilas, mokyklos 20 laidos moksleivio Mindaugo Viršilo tėvelis;

 61. Liucija Zaleskaitė, mokyklos 12 laidos absolvento Vlado Zalesko mama.

 

Skirti 2% savo pajamų mokesčio mokyklai „Fizikos olimpas“ 2012 metais buvo išsiųsta apie 300 prašymų: besimokančių mokykloje „Fizikos olimpas“ moksleivių tėveliams, mokyklos steigėjų tarybos nariams, mokyklos dėstytojams, Vilniaus universiteto Fizikos fakultetui, Lietuvos Respublikos Seimo valdybai, Seimo kancleriui, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR ministrui pirmininkui, LR švietimo ir mokslo ministrui, Vilniaus m. Savivaldybei, mokyklos absolventams ir jų tėveliams.

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2011-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 10 405,21 Lt paramos).

MOKYKLOS RĖMĖJAI:

 1. Salomėja Andrijauskienė, mokyklos 19 laidos moksleivės Silvijos Andrijauskaitės mama;

 2. Danutė Aleksienė, mokyklos steigėjų tarybos narė;

 3. Veronika Alijeva, mokyklos 17 laidos moksleivio Tomo Alijevo mama;

 4. Linas Ardaravičius, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis;

 5. Sigita Bilkštienė, mokyklos 19 laidos moksleivio Arno Bilkščio mama (tiesiogiai el. paštu);

 6. Viktor Daglis, mokyklos 18 laidos moksleivės Anos Daglis ir 19 laidos moksleivio Vladimir Daglis tėvelis;

 7. Virginijus Degutis, mokyklos 13 laidos absolvento Viliaus Degučio tėvelis;

 8. Irina Dvinelienė, mokyklos 14 laidos absolvento Edgaro Dvinelio mama;

 9. Giedrius Dubickas, P. Jonušo bendradarbis (tiesiogiai el. paštu);

 10. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius;

 11. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona (tiesiogiai el. paštu);

 12. Gintarė Dubickaitė, Aplinkos apsaugos ministerijos darbuotoja (tiesiogiai el. paštu);

 13. Eugenijus Gaubas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas;

 14. Liudmila Gorškova, P. Jonušo bendradarbė;

 15. Alytis Gruodis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas, mokyklos dėstytojas;

 16. Audronė Gruodytė, mokyklos dėstytojo Alyčio Gruodžio sesuo;

 17. Beata Jakienė, 17 laidos moksleivio Mariaus Jako mama;

 18. Petras Jonušas, mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas;

 19. Vitalija Kamandulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 20. Danutė Kasinskienė, mokyklos finansininkė;

 21. Kazimieras Kasinskas, mokyklos finansininkės vyras (tiesiogiai el. paštu);

 22. Emilija Klimašauskienė, P. Jonušo bendradarbė;

 23. Valentina Kornijčuk, mokyklos 14 laidos absolvento mama;

 24. Margarita Kregždienė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mama;

 25. Virginijus Kregždė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės tėvelis;

 26. Donatas Majus, mokyklos 10 laidos absolventas (tiesiogiai el. paštu);

 27. Artūras Majus, mokyklos 10 laidos absolvento Donato Majaus ir 14 laidos absolvento Antano Majaus tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 28. Sigita Markevičienė, mokyklos 15 laidos absolventės Julijos Markevičiūtės mama.

 29. Rita Mežetienė, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio mama (tiesiogiai el. paštu);

 30. Jaronimas Mežetis, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 31. Jolanta Mitrikienė, mokyklos 18 laidos moksleivio Antano Mitriko mama;

 32. Virginija Morkevičienė, mokyklos 5 laidos absolvento Mato Morkevičiaus mama;

 33. Anatolij Nečiporenko, mokyklos rėmėjas.

 34. Jelena Nikitina, mokyklos 14 laidos absolvento Vadim Nikitin mama;

 35. Rita Pilecka, mokyklos 15 laidos moksleivio Emilio Pileckio mama;

 36. Rimgailė Pilkionienė, mokyklos interneto svetainės administratorė (tiesiogiai el. paštu);

 37. Zita Pukanasienė, mokyklos 18 laidos moksleivio Aurimo Pukanasio mama;

 38. Lina Pumerytė, P. Jonušo bendradarbė;

 39. Romualdas Pūras, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto laboratorijos vedėjas, mokyklos dėstytojas;

 40. Audronė Rimienė, mokyklos 13 laidos absolvento Žilvino Rimo mama;

 41. Edmundas Rupšlaukis, mokyklos steigėjų tarybos narys (tiesiogiai el. paštu);

 42. Ilona Rupšlaukienė, mokyklos steigėjų tarybos nario žmona (tiesiogiai el. paštu);

 43. Stanislavas Sakalauskas, mokyklos dėstytojas;

 44. Jonas Stočkus, mokyklos 11 laidos absolvento Vytauto Stočkaus tėvelis;

 45. Aleksandr Stepanov, mokyklos 12 laidos absolvento Viktor Stepanov tėvelis;

 46. Ramutė Skripkienė, mokyklos 17 laidps moksleivės Agnės Skripkaitės mama;

 47. Rima Šinkūnaitė, mokyklos 17 laidos moksleivės Lauros Paulinos Šinkūnaitės mama;

 48. Viktorija Tamoševičienė, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės mama;

 49. Filibertas Tamoševičius, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis;

 50. Stasys Tamošiūnas, mokyklos direktorius, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktoriaus pavaduotojas;

 51. Milda Tamošiūnienė, mokyklos direktoriaus žmona;

 52. Milda Tamošiūnaitė, mokyklos direktoriaus padėjėja;

 53. Vytautas Tarasaitis, mokyklos 18 laidos Karolio Tarasaičio tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 54. Dalius Trumpa, mokyklos 16 laidos absolvento Rimo Trumpos ir 18 laidos moksleivio Ginto Trumpos tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 55. Zenonas Vaitonis, mokyklos dėstytojas;

 56. Lina Vaišienė, P. Jonušo bendradarbė;

 57. Žydrūnė Vasiliauskienė, mokyklos 18 laidos moksleivės Vaivos Vasiliauskaitės mama;

 58. Rimantas Vasiliauskas, mokyklos 17 laidos moksleivio Tado Vasiliausko tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 59. Olga Velijevienė, P. Jonušo bendradarbė;

 60. Tatjana Zaiceva, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto vyriausioji specialistė;

 61. Liucija Zaleskaitė, mokyklos 12 laidos absolvento Vlado Zalesko mama.

 62. Artūras Žukauskas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius (tiesiogiai el. paštu).

 

Skirti 2% savo pajamų mokesčio mokyklai „Fizikos olimpas“ 2011 metais buvo išsiųsta apie 300 prašymų: besimokančių mokykloje „Fizikos olimpas“ moksleivių tėveliams, mokyklos steigėjų tarybos nariams, mokyklos dėstytojams, Vilniaus universiteto Fizikos fakultetui, Lietuvos Respublikos Seimo valdybai, Seimo kancleriui, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR ministrui pirmininkui, LR švietimo ir mokslo ministrui, Vilniaus m. Savivaldybei, mokyklos absolventams ir jų tėveliams.

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2010-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 30 613,01 Lt paramos).

 

MOKYKLOS RĖMĖJAI:

 1. Danutė Aleksienė, mokyklos steigėjų tarybos narė;

 2. Veronika Alijeva, mokyklos 17 laidos moksleivio Tomo Alijevo mama;

 3. Linas Ardaravičius, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis;

 4. Vytautas Balevičius, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas, mokyklos dėstytojas;

 5. Danutė Budzinskienė, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko mama;

 6. Antanas Budzinskas, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko tėvelis;

 7. Sergej Cymliakov, mokyklos 16 laidos moksleivio Gleb Cymliakov tėvelis;

 8. Ditana Čerškienė, mokyklos 18 laidos moksleivio Tomo Čerškaus mama;

 9. Antanas Dargis, mokyklos 16 laidos moksleivio Antano Dargio tėvelis;

 10. Romualda Darginavičienė, mokyklos 9 laidos absolvento Juliaus Darginavičiaus mama;

 11. Stanislovas Darginavičius, mokyklos 9 laidos absolvento Juliaus Darginavičiaus tėvelis;

 12. Virginijus Degutis, mokyklos 13 laidos absolvento Viliaus Degučio tėvelis;

 13. Ramūnas Dirma, P. Jonušo bendradarbis;

 14. Irina Dvinelienė, mokyklos 14 laidos absolvento Edgaro Dvinelio mama;

 15. Giedrius Dubickas, P. Jonušo bendradarbis (tiesiogiai el. paštu);

 16. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius (tiesiogiai el. paštu);

 17. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona (tiesiogiai el. paštu);

 18. Gintarė Dubickaitė, Aplinkos apsaugos ministerijos darbuotoja (tiesiogiai el. paštu);

 19. Taisija Gailevičienė, mokyklos 5 laidos absolvento Lino Gailevičiaus mama;

 20. Rita Gailevičiūtė, mokyklos 5 laidos absolvento Lino Gailevičiaus sesuo;

 21. Eugenijus Gaubas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas;

 22. Ona Gedvilienė, mokyklos 6 laidos absolvento Mindaugo Gedvilo mama;

 23. Giedrė Gečienė, P. Jonušo bendradarbė;

 24. Karolis Gričius, mokyklos 2 laidos absolventas;

 25. Alytis Gruodis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas, mokyklos dėstytojas;

 26. Audronė Gruodytė, mokyklos dėstytojo Alyčio Gruodžio sesuo;

 27. Gintarė Jakuntavičiūtė, mokyklos rėmėja;

 28. Andrejus Jarema, mokyklos 9 laidos absolvento Denis Jarema tėvelis;

 29. Teresa Jarmalovič, mokyklos 17 laidos moksleivio Tomo Alijevo mamos bendradarbė;

 30. Irena Jasiūnienė, mokyklos 16 laidos moksleivio Justino Jasiūno mama;

 31. Petras Jonušas, mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas;

 32. Egidijus Jonuška, mokyklos 4 laidos absolvento Manto Jonuškos tėvelis;

 33. Vaidas Juška, P. Jonušo bendradarbis;

 34. Antanina Juozapaitytė, mokyklos 10 laidos absolventės Virginijos Juozapaitytės sesuo;

 35. Olga Juozapaitienė, mokyklos 10 laidos absolventės Virginijos Juozapaitytės mama;

 36. Danutė Kasinskienė, mokyklos finansininkė (tiesiogiai el. paštu);

 37. Kazimieras Kasinskas, mokyklos finansininkės vyras (tiesiogiai el. paštu);

 38. Liudvikas Kimtys, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius, mokyklos dėstytojas;

 39. Emilija Klimašauskienė, P. Jonušo bendradarbė;

 40. Margarita Kregždienė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mama;

 41. Virginijus Kregždė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės tėvelis;

 42. Donatas Majus, mokyklos 10 laidos absolventas (tiesiogiai el. paštu);

 43. Artūras Majus, mokyklos 10 laidos absolvento Donato Majaus ir 14 laidos absolvento Antano Majaus tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 44. Algirdas Mekys, mokyklos 3 laidos absolventas, mokyklos dėstytojas;

 45. Regina Genė Mekienė, mokyklos dėstytojo Algirdo Mekio mama;

 46. Rita Mežetienė, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio mama (tiesiogiai el. paštu);

 47. Jaronimas Mežetis, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 48. Jolanta Mitrikienė, mokyklos 18 laidos moksleivio Antano Mitriko mama;

 49. Anatolijus Miknevičius, P. Jonušo bendradarbis;

 50. Virginija Morkevičienė, mokyklos 5 laidos absolvento Mato Morkevičiaus mama;

 51. Jelena Nikitina, mokyklos 14 laidos absolvento Vadim Nikitin mama;

 52. Viktor Novičenko, mokyklos 9 laidos absolventas;

 53. Aleksandr Novičenko, mokyklos 9 laidos absolvento Viktor Novičenko tėvelis;

 54. Andrius Olekas, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis;
 55. Rita Pilecka, mokyklos 15 laidos moksleivio Emilio Pileckio mama;

 56. Rimgailė Pilkionienė, mokyklos interneto svetainės administratorė (tiesiogiai el. paštu);

 57. Lina Pumerytė, P. Jonušo bendradarbė;

 58. Romualdas Pūras, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto laboratorijos vedėjas, mokyklos dėstytojas;

 59. Tadas Radzvilavičius, mokyklos 13 laidos absolvento Arūno Radzvilavičiaus tėvelis;

 60. Audronė Rimienė, mokyklos 13 laidos absolvento Žilvino Rimo mama;

 61. Vilma Riabovienė, mokyklos 11 laidos absolvento Justo Riabovo mama;

 62. Justas Riabovas, mokyklos 11 laidos absolventas;

 63. Edmundas Rupšlaukis, mokyklos steigėjų tarybos narys (tiesiogiai el. paštu);

 64. Ilona Rupšlaukienė, mokyklos steigėjų tarybos nario žmona (tiesiogiai el. paštu);

 65. Valdas Sirutkaitis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius;

 66. Jonas Stočkus, mokyklos 11 laidos absolvento Vytauto Stočkaus tėvelis;

 67. Regina Stočkuvienė, mokyklos 11 laidos absolvento Vytauto Stočkaus mama;

 68. Aleksandr Stepanov, mokyklos 12 laidos absolvento Viktor Stepanov tėvelis;

 69. Ramutė Skripkienė, mokyklos 17 laidps moksleivės Agnės Skripkaitės mama;

 70. Valdas Šablinskas, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas ;

 71. Rima Šinkūnaitė, mokyklos 17 laidos moksleivės Lauros Paulinos Šinkūnaitės mama;

 72. Jonas Šiaulys, mokyklos 15 laidos moksleivio Kęstučio Šiaulio tėvelis;

 73. Tatjana Štukova, mokyklos 17 laidos moksleivės Sofjos Štukovos mama (tiesiogiai el. paštu);

 74. Viktorija Tamoševičienė, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės mama;

 75. Filibertas Tamoševičius, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis;

 76. Stasys Tamošiūnas, mokyklos direktorius, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktoriaus pavaduotojas;

 77. Milda Tamošiūnienė, mokyklos direktoriaus žmona;

 78. Milda Tamošiūnaitė, mokyklos direktoriaus padėjėja;

 79. Rasa Trumpienė, mokyklos 16 laidos moksleivio Rimo Trumpos ir 18 laidos moksleivio Ginto Trumpos mama;

 80. Dalis Trumpa, mokyklos 16 laidos moksleivio Rimo Trumpos ir 18 laidos moksleivio Ginto Trumpos tėvelis;

 81. Anicetas Vitolis Usoris, mokyklos steigėjų tarybos narės Danutės Usorytės brolis;

 82. Indrė Vanagaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 83. Zenonas Vaitonis, mokyklos dėstytojas;

 84. Lina Vaišienė, P. Jonušo bendradarbė;

 85. Sigitas Vasiliauskas, mokyklos 18 laidos moksleivės Vaivos Vasiliauskaitės tėvelis;

 86. Rimantas Vasiliauskas, mokyklos 17 laidos moksleivio Tado Vasiliausko tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 87. Ramūnas Veromėjus, P. Jonušo bendradarbės vyras;

 88. Olga Velijevienė, P. Jonušo bendradarbė;

 89. Loreta Veromėjienė, P. Jonušo bendradarbė;

 90. Liucija Zaleskaitė, mokyklos 12 laidos absolvento Vlado Zalesko mama;

 91. Artūras Žukauskas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius (tiesiogiai el. paštu).

 92. Nerija Žurauskienė, mokyklos 16 laidos moksleivės Lauros Žurauskaitės mama (tiesiogiai el paštu);

 

2010 metais suteikti 2% savo pajamų mokesčio paramą mokyklai „Fizikos olimpas“ buvo išsiųsta 325 prašymai: visų besimokančių mokykloje „Fizikos olimpas“ moksleivių tėveliams, mokyklos steigėjų tarybos nariams, mokyklos dėstytojams, Vilniaus universiteto Fizikos fakultetui, Lietuvos Respublikos Seimo valdybai, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Vilniaus m. Savivaldybei, mokyklos absolventams ir jų tėveliams.

 

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


 

Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir 2009-aisiais metais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 23 915,36 Lt paramos).

 

MOKYKLOS RĖMĖJAI:

 

 1. Danutė Aleksienė, mokyklos steigėjų tarybos narė

 2. Veronika Alijeva, mokyklos 17 laidos moksleivio Tomo Alijevo mama

 3. Fiodoras Anisimovas, tarptautinių fizikos olimpiadų prizininko, mokyklos dėstytojo Egidijaus Anisimovo tėvelis

 4. Linas Ardaravičius, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis

 5. Vytautas Balevičius, mokyklos dėstytojas

 6. Inga Banionytė, mokyklos rėmėja

 7. Vigintas Bartaševičius, mokyklos 17 laidos moksleivio Juliaus Bartaševičiaus tėvelis

 8. Algirdas Baškys, mokyklos 15 laidos moksleivio Algirdo Baškio tėvelis

 9. Eglė Bručaitė, P. Jonušo bendradarbė

 10. Aurelijus Budzinskas, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko brolis

 11. Danutė Budzinskienė, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko mama

 12. Antanas Budzinskas, mokyklos 13 laidos absolvento Pauliaus Budzinsko tėvelis

 13. Virginijus Degutis, mokyklos 13 laidos absolvento Viliaus Degučio tėvelis

 14. Jovita Drąsutytė, mokyklos 16 laidos moksleivės Deimenos Drąsutytės mama

 15. Irina Dvinelienė, mokyklos 14 laidos absolvento Edgaro Dvinelio mama

 16. Giedrius Dubickas, P. Jonušo bendradarbis (tiesiogiai el. paštu)

 17. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius (tiesiogiai el. paštu)

 18. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona (tiesiogiai el. paštu)

 19. Taisija Gailevičienė, mokyklos 5 laidos absolvento Lino Gailevičiaus mama

 20. Linas Gailevičius, mokyklos 5 laidos absolventas

 21. Eugenijus Gaubas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

 22. Albinas Gedvilas, mokyklos 6 laidos absolvento Mindaugo Gedvilo tėvelis

 23. Vytautas Greblikas, 17 laidos moksleivio Luko Grebliko tėvelis

 24. Sergej Greblinskij, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis (tiesiogiai el. paštu)

 25. Sergej Greblinskij žmona, mokyklos rėmėja (tiesiogiai el. paštu)

 26. Sergej Greblinskij dukra, mokyklos rėmėja (tiesiogiai el. paštu)

 27. Karolis Gričius, mokyklos 2 laidos absolventas

 28. Agnė Grubliauskaitė, P. Jonušo bendradarbė

 29. Alytis Gruodis, mokyklos dėstytojas

 30. Andrejus Jarema, mokyklos 9 laidos absolvento Denis Jarema tėvelis

 31. Maksim Jeskevič, mokyklos 11 laidos absolventas

 32. Petras Jonušas, mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas

 33. Egidijus Jonuška, mokyklos 4 laidos absolvento Manto Jonuškos tėvelis

 34. Antanas Juozapaitis, mokyklos 10 laidos absolventės Virginijos Juozapaitytės tėvelis

 35. Olga Juozapaitienė,mokyklos 10 laidos absolventės Virginijos Juozapaitytės mama

 36. Rima Juškevičienė, mokyklos 6 laidos absolvento Arvydo Juškevičiaus mama

 37. Žilvinas Kancleris, Puslaidininkių fizikos instituto tarybos pirmininkas (1% tiesiogiai el. paštu)

 38. Vitalija Kamandulienė P. Jonušo bendradarbė

 39. Danutė Kasinskienė, mokyklos finansininkė (tiesiogiai el. paštu)

 40. Kazimieras Kasinskas, mokyklos finansininkės vyras (tiesiogiai el. paštu)

 41. Gražina Kaziulienė, mokyklos 16 laidos moksleivės Laimos Kaziulytės mama (tiesiogiai el. paštu)

 42. Margarita Kregždienė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mama

 43. Virginijus Kregždė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės tėvelis

 44. Edmundas Kuokštis, mokyklos steigėjų tarybos narys, mokyklos dėstytojas

 45. Pranas Lukavičius, mokyklos 7 laidos absolventas

 46. Virginija Lukavičienė, mokyklos 7 laidos absolvento Prano Lukavičiaus mama

 47. Aloyzas Lukavičius, mokyklos 7 laidos absolvento Prano Lukavičiaus tėvelis

 48. Donatas Majus, mokyklos 10 laidos absolventas (tiesiogiai el. paštu)

 49. Artūras Majus, mokyklos 10 laidos absolvento Donato Majaus ir 14 laidos absolvento Antano Majaus tėvelis (tiesiogiai el. paštu)

 50. Liudmila Martynenko, mokyklos 15 laidos moksleivio Emilio Pileckio močiutė

 51. Edita Masiukaitė, mokyklos 11 laidos absolventė

 52. Arvydas Matulionis, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis

 53. Algirdas Mekys, mokyklos 3 laidos absolventas, mokyklos dėstytojas

 54. Regina Genė Mekienė, mokyklos dėstytojo Algirdo Mekio mama

 55. Darius Mockus, mokyklos rėmėjas

 56. Rita Mežetienė, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio mama (tiesiogiai el. paštu)

 57. Jaronimas Mežetis, mokyklos 5 laidos absolvento Gintauto Mežečio tėvelis (tiesiogiai el. paštu)

 58. Virginija Morkevičienė, mokyklos 5 laidos absolvento Mato Morkevičiaus mama

 59. Aivaras Nekrošius, mokyklos 6 laidos absolventas

 60. Jelena Nikitina, mokyklos 14 laidos absolvento Vadim Nikitin mama

 61. Viktor Novičenko, mokyklos 9 laidos absolventas

 62. Aleksandr Novičenko, mokyklos 9 laidos absolvento Viktor Novičenko tėvelis

 63. Andrius Olekas, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis

 64. Rita Pilecka, mokyklos 15 laidos moksleivio Emilio Pileckio mama

 65. Rimgailė Pilkionienė, mokyklos interneto svetainės administratorė (tiesiogiai el. paštu)

 66. Renata Pumputytė, mokyklos 12 laidos absolvento Martyno Pumpučio sesuo

 67. Stasys Pumputis, mokyklos 12 laidos absolvento Martyno Pumpučio tėvelis

 68. Romualdas Pūras, mokyklos dėstytojas

 69. Konstantinas Repšas, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis

 70. Audronė Rimienė, mokyklos 13 laidos absolvento Žilvino Rimo mama

 71. Vilma Riabovienė, mokyklos 11 laidos absolvento Justo Riabovo mama

 72. Justas Riabovas, mokyklos 11 laidos absolventas

 73. Edmundas Rupšlaukis, mokyklos steigėjų tarybos narys (tiesiogiai el. paštu);

 74. Ilona Rupšlaukienė, mokyklos steigėjų tarybos nario žmona (tiesiogiai el. paštu);

 75. Stanislavas Sakalauskas, mokyklos dėstytojas

 76. Jonas Stočkus, mokyklos 11 laidos absolvento Vytauto Stočkaus tėvelis

 77. Regina Stočkuvienė, mokyklos 11 laidos absolvento Vytauto Stočkaus mama

 78. Aleksandr Stepanov, mokyklos 12 laidos absolvento Viktor Stepanov tėvelis

 79. Algirdas Sužiedėlis, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis (1%)

 80. Daiva Subačienė, mokyklos 15 laidos moksleivio Ugniaus Subačiaus mama

 81. Gintautas Subačius, mokyklos 15 laidos moksleivio Ugniaus Subačiaus tėvelis

 82. Viktorija Strazdienė, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbė (0.5%)

 83. Vytautas Širvinskas, mokyklos 12 laidos moksleivio Domanto Širvinsko tėvelis

 84. Raimonda Bitinaitė Širvinskienė, mokyklos 12 laidos absolvento Domanto Širvinsko mama

 85. Jonas Šiaulys, mokyklos 15 laidos moksleivio Kęstučio Šiaulio tėvelis

 86. Tatjana Štukova, mokyklos 17 laidos moksleivės Sofjos Štukovos mama

 87. Rokas Šulcas, mokyklos direktoriaus S. Tamošiūno krikšto sūnus

 88. Viktorija Tamoševičienė, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės mama

 89. Filibertas Tamoševičius, mokyklos 13 laidos absolventės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis

 90. Stasys Tamošiūnas, mokyklos direktorius, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktoriaus pavaduotojas

 91. Milda Tamošiūnienė, mokyklos direktoriaus žmona

 92. Milda Tamošiūnaitė, mokyklos direktoriaus padėjėja

 93. Stasė Traigienė, mokyklos 16 laidos moksleivio Manto Traigio mama

 94. Juozas Traigys, mokyklos 16 laidos moksleivio Manto Traigio tėvelis

 95. Emilis Urba, mokyklos 17 laidos moksleivio Kasparo Kregždės mamos bendradarbis (1%)

 96. Danutė Marijona Usorytė, mokyklos steigėjų tarybos narė

 97. Šarūnas Vaitekonis, rėmėjas

 98. Gintaras Valušis, Puslaidininkių fizikos instituto tarybos pirmininko pavaduotojas (1%)

 99. Rimantas Vasiliauskas, mokyklos 17 laidos moksleivio Tado Vasiliausko tėvelis

 100. Ramūnas Veromėjus, P. Jonušo bendradarbės vyras

 101. Olga Velijevienė P. Jonušo bendradarbė

 102. Liucija Zaleskaitė, mokyklos 12 laidos absolvento Vlado Zalesko mama

 103. Audrius Zaukevičius, mokyklos 8 laidos absolventas

 104. Aloyzas Pranas Žindulis, mokyklos dėstytojas

 105. Artūras Žukauskas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius (tiesiogiai el. paštu).

 

2009 metais suteikti 2% savo pajamų mokesčio paramą mokyklai „Fizikos olimpas“ buvo išsiųsta 453 prašymai: visų besimokančių mokykloje „Fizikos olimpas“ moksleivių tėveliams, mokyklos steigėjų tarybos nariams, mokyklos dėstytojams, Lietuvos Respublikos Seimui, Vilniaus m. Savivaldybei, visiems mokyklos absolventams ir jų tėveliams.

 

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


 

Nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems į prašymus ir  2008-aisiais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ – skyrusiems mokyklai 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 16 930,38 Lt paramos).

 

MOKYKLOS RĖMĖJAI:

 

 1. Danutė Aleksienė, mokyklos steigėjų tarybos narė;

 2. Antanas Rimvidas Bandzaitis, mokyklos direktorius;

 3. Vytautas Balevičius, mokyklos dėstytojas (1%);

 4. Pavelas Bogdanovičius, mokyklos dėstytojas;

 5. Algirdas Baškys, mokyklos 15 laidos moksleivio Algirdo Baškio tėvelis;

 6. Eglė Bručaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 7. Jevgenij Chmeliov, mokyklos 11 laidos absolvento Jevgenij Chmeliov tėvelis;

 8. Romualda Darginavičienė, mokyklos 9 laidos absolvento Juliaus Darginavičiaus mama;

 9. Stanislovas Darginavičius, mokyklos 9 laidos absolvento Juliaus Darginavičiaus tėvelis;

 10. Virginijus Degutis, mokyklos 13 laidos absolvento Viliaus Degučio tėvelis;

 11. Ramūnas Dirma, P. Jonušo bendradarbis;

 12. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius;

 13. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona;

 14. Giedrius Dubickas, UAB „Magnolija“ direktoriaus sūnus;

 15. Gintarė Dubickaitė, UAB „Magnolija“ direktoriaus dukra;

 16. Mindaugas Drazdauskas, mokyklos 8 laidos absolventas;

 17. Irina Dvinelienė, mokyklos 14 laidos moksleivio Edgaro Dvinelio mama;

 18. Eugenijus Gaubas, VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas;

 19. Albinas Gedvilas, mokyklos 6 laidos absolvento Mindaugo Gedvilo tėvelis;

 20. Ona Gedvilienė, mokyklos 6 laidos absolvento Mindaugo Gedvilo mama;

 21. Alytis Gruodis, mokyklos dėstytojas;

 22. Andrejus Jarema, mokyklos 9 laidos absolvento Denis Jarema tėvelis;

 23. Petras Jonušas, mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas;

 24. Egidijus Jonuška, mokyklos 4 laidos absolvento Manto Jonuškos tėvelis;

 25. Vaidas Juška, P. Jonušo bendradarbis;

 26. Rūta Jakštienė, mokyklos 12 laidos absolvento Vytauto Jakšto mama;

 27. Maksim Jeskevič, mokyklos 11 laidos absolventas;

 28. Antanas Juozapaitis, mokyklos 10 laidos absolventės Virginijos Juozapaitytės tėvelis;

 29. Olga Juozapaitienė, mokyklos 10 laidos absolventės Virginijos Juozapaitytės mama;

 30. Rima Juškevičienė, mokyklos 6 laidos absolvento Arvydo Juškevičiaus mama;

 31. Vitalija Kamandulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 32. Danutė Kasinskienė, mokyklos finansininkė;

 33. Kazimieras Kasinskas, mokyklos finansininkės vyras;

 34. Gražina Kaziulienė, mokyklos 16 laidos moksleivės Laimos Kaziulytės mama;

 35. Emilija Klimašaukienė, P. Jonušo bendradarbė;

 36. Edmundas Kuokštis, mokyklos dėstytojas, steigėjų tarybos narys (tiesiogiai el. paštu);

 37. Reneta Kusaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 38. Donatas Majus, mokyklos 10 laidos absolventas, (tiesiogiai el. paštu);

 39. Artūras Majus, mokyklos 10 laidos absolvento Donato Majaus ir 14 laidos moksleivio Antano Majaus tėvelis (tiesiogiai el. paštu);

 40. Algirdas Vladas Medeišis, mokyklos dėstytojas;

 41. Regina Genė Mekienė, mokyklos 3 laidos absolvento Algirdo Mekio mama;

 42. Algirdas Mekys, mokyklos 3 laidos absolventas;

 43. Neringa Miežonytė, P. Jonušo bendradarbė;

 44. Mikučionienė, mokyklos 3 laidos absolvento Mariaus Mikučionio mama (tiesiogiai el. paštu);

 45. Mikučionis, mokyklos 3 laidos absolvento Mariaus Mikučionio tėvelis (tiesiogiai el paštu);

 46. Živilė Narbutaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 47. Aleksandr Novičenko, mokyklos 9 laidos absolvento Viktor Novičenko tėvelis;

 48. Aldona Pakulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 49. Ona Pažusienė, mokyklos 3 laidos absolvento Vido Pažusio mama;

 50. Vaclovas Pažusis, mokyklos 3 laidos absolvento Vido Pažusio tėvelis;

 51. Vidas Pažusis, mokyklos 3 laidos absolventas;

 52. Rimgailė Pilkionienė, mokyklos interneto svetainės administratorė (1% tiesiogiai el. paštu);

 53. Rita Pilecka, mokyklos 15 laidos moksleivio Emilio Pileckio mama;

 54. Lina Pumerytė, P. Jonušo bendradarbė;

 55. Vilma Riabovienė, mokyklos 11 laidos absolvento Justo Riabovo mama;

 56. Justas Riabovas, mokyklos 11 laidos absolventas;

 57. Audronė Rimienė, mokyklos 13 laidos moksleivio Žilvino Rimo mama;

 58. Edmundas Rupšlaukis, mokyklos steigėjų tarybos narys (tiesiogiai el. paštu);

 59. Dainora Sendrevičiutė, mokyklos rėmėja;

 60. Reda Sendrevičiutė, mokyklos rėmėja;

 61. Mantas Stankus, mokyklos 5 laidos absolventas;

 62. Aleksandr Stepanov, mokyklos 12 laidos absolvento Viktor Stepanov tėvelis;

 63. Daiva Subačienė, mokyklos 15 laidos moksleivio Ugniaus Subačiaus mama;

 64. Gintautas Subačius, mokyklos 15 laidos absolvento Ugniaus Subačiaus tėvelis;

 65. Irena Sutkevičienė, mokyklos 16 laidos moksleivio Leono Sutkevičiaus mama;

 66. Juozas Sutkevičius, mokyklos 16 laidos moksleivio Leono Sutkevičiaus tėvelis;

 67. Stasys Tamošiūnas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas;

 68. Vincas Tamošiūnas, mokyklos direktoriaus pavaduotojo sūnus (tiesiogiai el. paštu);

 69. Milda Tamošiūnienė, mokyklos direktoriaus pavaduotojo žmona;

 70. Milda Tamošiūnaitė, mokyklos direktoriaus pavaduotojo dukra;

 71. Viktorija Tamoševičienė, mokyklos 13 laidos moksleivės Reginos Tamoševičiūtės mama;

 72. Filibertas Tamoševičius, mokyklos 13 laidos moksleivės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis;

 73. Julius Taulavičius, mokyklos 8 laidos absolventas;

 74. Indrė Vanagaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 75. Audrius Zaukevičius, mokyklos 8 laidos absolventas;

 76. Aloyzas Pranas Žindulis, mokyklos dėstytojas;

 77. Artūras Žukauskas, VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto direktorius (tiesiogiai el. paštu).

 

Iš viso 2008 metais buvo išsiųsta 312 prašymų suteikti 2% savo pajamų mokesčio paramą mokyklai „Fizikos olimpas“: visų besimokančių mokykloje „Fizikos olimpas“ moksleivių tėveliams, mokyklos steigėjų tarybos nariams, mokyklos dėstytojams, visiems mokyklos absolventams ir jų tėveliams.

 

Labai labai Jums ačiū, mieli rėmėjai! 


 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2007-aisiais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ 2% savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 9239,80 Lt paramos)

 

 1. Petras Jonušas, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos pirmininkas;

 2. Stasys Tamošiūnas, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktoriaus pavaduotojas;

 3. Vincas Tamošiūnas, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktoriaus pavaduotojo sūnus;

 4. Milda Tamošiūnienė, mokyklos „Fizikos olimpas direktoriaus pavaduotojo žmona;

 5. Antanas Rimvidas Bandzaitis, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktorius;

 6. Danutė Aleksienė, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narė;

 7. Marijona Danutė Usorytė, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narė;

 8. Pavelas Bogdanovičius, mokyklos „Fizikos olimpas“dėstytojas;

 9. Edmundas Kuokštis, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narys;

 10. Aloyzas Pranas Žindulis, mokyklos „Fizikos olimpas“dėstytojas;

 11. Artūras Žukauskas, VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto direktorius;

 12. Stanislavas Sakalauskas, mokyklos „Fizikos olimpas“ dėstytojas;

 13. Arvydas Udris, mokyklos „Fizikos olimpas“dėstytojas;

 14. Eglė Bručaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 15. Ramūnas Dirma, P. Jonušo bendradarbis;

 16. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius;

 17. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona;

 18. Gintarė Dubickaitė, UAB „Magnolija“ direktoriaus duktė;

 19. Giedrius Dubickas, UAB „Magnolija“ direktoriaus sūnus;

 20. Virginija Gudelaitienė, P. Jonušo bendradarbė;

 21. Vaidas Juška, P. Jonušo bendradarbis;

 22. Danutė Kasinskienė, mokyklos vyr. finansininkė;

 23. Vitalija Kamandulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 24. Emilija Klimašaukienė, P. Jonušo bendradarbė;

 25. Anatolijus Miknevičius, P. Jonušo bendradarbis;

 26. Rimgailė Pilkionienė, P. Jonušo bendradarbė;

 27. Mindaugas Pilkionis, R. Pilkionienės vyras;

 28. Lina Pumerytė, P. Jonušo bendradarbė;

 29. Daiva Ramaneckaitė; P. Jonušo bendradarbė;

 30. Laura Želnytė, P. Jonušo bendradarbė;

 31. Algirdas Baškys, 15 laidos moksleivio A. Baškio tėvelis;

 32. Danutė Budzinskienė, 13 laidos moksleivio P. Budzinsko mama;

 33. Antanas Budzinskas, 13 laidos moksleivio P. Budzinsko tėvelis;

 34. Jūratė Dailidonienė, 13 laidos moksleivio M. Dailidonio mama;

 35. Irina Dvinelienė, 14 laidos moksleivio E. Dvinelio mama;

 36. Gintarė Diliūnaitė, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mamos bendradarbė;

 37. Oleg Filipov, 13 laidos moksleivės L. Filipovos tėvelis;

 38. Violeta Filipova, 13 laidos moksleivės L. Filipovos mama;

 39. Felicija Janulionienė, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mamos bendradarbė;

 40. Viktoras Jančenkovas, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mamos bendradarbis;

 41. Antanas Juozapaitis, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės tėvelis;

 42. Olga Juozapaitienė, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mama;

 43. Rūta Jakštienė, baigusio mokyklą „Fiozikos olimpas“ moksleivio V. Jakšto mama;

 44. Vida Kunigonienė, 14 laidos moksleivio M. Kunigonio mama;

 45. Valentina Liakina, 14 laidos moksleivės T. Liakinos mama;

 46. Jevgenij Martynenko, 15 laidos moksleivio E. Pileckio dėdė;

 47. Liudmina Martynenko, 15 laidos moksleivio E. Pileckio močiutė;

 48. Jelena Nikitina, 14 laidos moksleivio V. Nikitin mama;

 49. Gediminas Paulauskas, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mamos bendradarbis;

 50. Natalija Pekšienė, 13 laidos moksleivio G. Pekšio mama;

 51. Julijonas Pocius, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mamos bendradarbis;

 52. Rita Pilecka, 15 laidos moksleivio E. Pileckio mama;

 53. Linas Rasdobrėjevas, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mamos bendradarbis;

 54. Audronė Rimienė, 13 laidos moksleivio Ž. Rimo mama;

 55. Aleksandr Stepanov, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio V. Stepanov tėvelis;

 56. Jonas Šiaulys, 15 laidos moksleivio K. Šiaulio tėvelis;

 57. Jonas Šiaulys, 15 laidos moksleivio K. Šiaulio giminaitis;

 58. Viktorija Tamoševičienė, 13 laidos moksleivės R. Tamoševičiūtės mama;

 59. Filibertas Tamoševičius, 13 laidos moksleivės R. Tamoševičiūtės tėvelis;

 60. Odeta Valienė, 14 laidos D. Valiaus mama;

 61. Liucija Zaleskaitė, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio V. Zalesko mama.

 


 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2006-aisiais parėmusiems mokyklą „Fizikos olimpas“ 2 proc. savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 13013,57 Lt paramos)

 

 1. Petras Jonušas, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos pirmininkas;

 2. Stasys Tamošiūnas, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktoriaus pavaduotojas;

 3. Vincas Tamošiūnas, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktoriaus pavaduotojo sūnus;

 4. Milda Tamošiūnienė, mokyklos „Fizikos olimpas direktoriaus pavaduotojo žmona;

 5. Antanas Rimvidas Bandzaitis, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktorius;

 6. Danutė Aleksienė, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narė;

 7. Marijona Danutė Usorytė, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narė;

 8. Stanislavas Sakalauskas, mokyklos „Fizikos olimpas“ dėstytojas;

 9. Jurgis Storasta, mokyklos „Fizikos olimpas“ dėstytojas;

 10. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius;

 11. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona;

 12. Gintarė Dubickaitė, UAB „Magnolija“ direktoriaus duktė;

 13. Giedrius Dubickas, UAB „Magnolija“ direktoriaus sūnus;

 14. Rimgailė Pilkionienė, P. Jonušo bendradarbė;

 15. Mindaugas Pilkionis, R. Pilkionienės vyras;

 16. Daiva Ramaneckaitė; P. Jonušo bendradarbė;

 17. Danutė Kasinskienė, mokyklos vyr. finansininkė;

 18. Mindaugas Kasinskas, mokyklos vyr. finansininkės sūnus;

 19. Lina Kaikarienė, P. Jonušo bendradarbė;

 20. Ramūnas Dirma, P. Jonušo bendradarbis;

 21. Anatolijus Miknevičius, P. Jonušo bendradarbis;

 22. Robertas Kriščeliūnas, P. Jonušo bendradarbis;

 23. Aldona Pakulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 24. Virginija Gudelaitienė, P. Jonušo bendradarbė;

 25. Lina Pumerytė, P. Jonušo bendradarbė;

 26. Vaidas Juška, P. Jonušo bendradarbis;

 27. Antanas Juozapaitis, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės tėvelis;

 28. Olga Juozapaitienė, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės mama;

 29. Antanina Juozapaitytė, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės sesuo;

 30. Jonas Buzas, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės giminaitis;

 31. Julijonas Pocius, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės giminaitis;

 32. Aivaras Bereneckis, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės giminaitis;

 33. Eugenijus Šarkus, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės giminaitis;

 34. Felicija Janulionienė, baigusios mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivės Virginijos Juozapaitytės giminaitė;

 35. Diana Aleksandravičienė, 14 laidos moksleivio Jurgio Aleksandravičiaus mama;

 36. Jūratė Dailidonienė, 13 laidos moksleivio Mariaus Dailidonio mama;

 37. Antanas Bitinas, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Edvino Bitino tėvelis;

 38. Danutė Budzinskienė, 13 laidos moksleivio Pauliaus Budzinsko mama;

 39. Antanas Budzinskas, 13 laidos moksleivio Pauliaus Budzinsko tėvelis;

 40. Aurelijus Budzinskas, 13 laidos moksleivio Pauliaus Budzinsko brolis;

 41. Sergej Iljušenko, 13 laidos moksleivio Pavel Iljušenko tėvelis;

 42. Marija Kabalinskienė, 13 laidos moksleivio Kęstučio Česnavičiaus teta;

 43. Ingrida Kvedarauskienė, 14 laidos Kipro Kvedarausko mama;

 44. Evaldas Ostaševičius, 14 laidos moksleivio Tomo Ostaševičiaus tėvelis;

 45. Irina Dvinelienė, 14 laidos moksleivio Edgaro Dvinelio mama;

 46. Artūras Majus, 15 laidos moksleivio Antano Majaus tėvelis;

 47. Audronė Rimienė, 13 laidos moksleivio Žilvino Rimo mama;

 48. Romas Remeika;

 49. Nadežda Rybakova, (1%) baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Michail Rybakov mama;

 50. Vasilij Rybakov, (1%) baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Michail Rybakov tėvelis;

 51. Nijolė Mazeliauskienė, 13 laidos moksleivio Alekso Mazeliausko mama;

 52. Aleksandr Stepanov, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Viktor Stepanov tėvelis;

 53. Jonas Stočkus, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Vytauto Stočkaus tėvelis;

 54. Raimonda Širvinskienė, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Domanto Širvinsko mama;

 55. Aušra Ungurytė, 13 laidos moksleivio Luko Krasausko mama;

 56. Liucija Zaleskaitė, baigusio mokyklą „Fizikos olimpas“ moksleivio Vlado Zalesko mama;

 57. Viktorija Tamoševičienė, 13 laidos moksleivės Reginos Tamoševičiūtės mama;

 58. Filibertas Tamoševičius, 13 laidos moksleivės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis;

 59. Juozas Varapnickas, 14 laidos moksleivio Simono Varapnicko tėvelis.

 

Iš viso 2006 m. į mokyklos sąskaitą pervesti 13013,57 Lt

 


 

Nuoširdžiai dėkojame 2005-aisiais parėmusius mokyklą „Fizikos olimpas“ 2 proc. savo pajamų mokesčio (iš viso gauta 8126,50 Lt paramos)

 1. Jonas Dubickas, UAB „Magnolija“ direktorius;

 2. Pranė Dubickienė, UAB „Magnolija“ direktoriaus žmona;

 3. Giedrius Dubickas, UAB „Magnolija“ direktoriaus sūnus;

 4. Petras Jonušas, mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos pirmininkas;

 5. Stasys Tamošiūnas, mokyklos „Fizikos olimpas“ direktoriaus pavaduotojas;

 6. Rimgailė Pilkionienė, P. Jonušo bendradarbė;

 7. Mindaugas Pilkionis, R. Pilkionienės vyras;

 8. Daiva Ramaneckaitė; P. Jonušo bendradarbė;

 9. Danutė Kasinskienė, mokyklos vyr. finansininkė;

 10. Mindaugas Kasinskas, mokyklos vyr. finansininkės sūnus;

 11. Vytautas Džiaukštas, mokyklos vyr. finansininkės giminaitis;

 12. Angelė Džiaukštienė, mokyklos vyr. finansininkės sesuo;

 13. Rasa Džiaukštaitė, mokyklos vyr. finansininkės dukterėčia;

 14. Simona Jonušaitė, P. Jonušo dukra;

 15. Lina Kaikarienė, P. Jonušo bendradarbė;

 16. Giedrė Gečienė, P. Jonušo bendradarbė;

 17. Ramūnas Dirma, P. Jonušo bendradarbis;

 18. Vitalija Kamandulienė, P. Jonušo bendradarbė;

 19. Anatolijus Miknevičius, P. Jonušo bendradarbis;

 20. Eglė Bručaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 21. Robertas Kriščeliūnas, P. Jonušo bendradarbis;

 22. Jūratė Šostakaitė, P. Jonušo bendradarbė;

 23. Lina Pumerytė, P. Jonušo bendradarbė;

 24. Mark Domut, P. Jonušo bendradarbis;

 25. Vaidas Juška, P. Jonušo bendradarbis;

 26. Antanas Juozapaitis, 10 laidos moksleivės Virginijos Juozapaitytės tėvelis;

 27. Olga Juozapaitienė, 10 laidos moksleivės Virginijos Juozapaitytės mama;

 28. Antanina Juozapaitytė, 10 laidos moksleivės Virginijos Juozapaitytės sesuo. 

 29. Jonas Stočkus, 11 laidos moksleivio Vytauto Stočkaus tėvelis;

 30. Sergej Tiuchtij, 11 laidos moksleivio Bogdan Tiuchtij tėvelis;

 31. Nadežda Čičenkova, 11 laidos moksleivio Aleksandr Čičenkov mama;

 32. Aleksandr Stepanov, 12 laidos moksleivio Viktor Stepanov tėvelis;

 33. Liucija Zaleskaitė, 12 laidos moksleivio Vlado Zalesko mama;

 34. Algirdas Jakštas (1 proc.), 12 laidos moksleivio Vytauto Jakšto tėvelis;

 35. Jadvyga Jakštienė, 13 laidos moksleivės Dorotos Jakšta mama;

 36. Virginijus Degutis (1 proc.), 13 laidos moksleivio Viliaus Degučio tėvelis;

 37. Violeta Česnavičienė, 13 laidos moksleivio Kęstučio Česnavičiaus mama;

 38. Irena Žiauberienė, 13 laidos moksleivės Ritos Žiauberytės mama;

 39. Nijolė Songailienė, 13 laidos moksleivio Ramūno Songailos mama;

 40. Danielius Songaila, 13 laidos moksleivio Ramūno Songailos tėvelis;

 41. Audronė Rimienė, 13 laidos moksleivio Žilvino Rimo mama;

 42. Violeta Filipova, 13 laidos moksleivės Loretos Filipovos mama;

 43. Oleg Filipov, 13 laidos moksleivės Loretos Filipovos tėvelis;

 44. Viktorija Tamoševičienė, 13 laidos moksleivės Reginos Tamoševičiūtės mama;

 45. Filibertas Tamoševičius, 13 laidos moksleivės Reginos Tamoševičiūtės tėvelis.