už idealiojo spinduolio formos ir kosminių submilimetrinių bangų foninės spinduliuotės anizotropijos atradimą

John C. Mather

JAV

NASA Goddardo kosmoso skrydžių centro vyresnysis astrofizikas,
Merilandas,

JAV

 

 

George F. Smoot

JAV

Kalifornijos universitetas,
Berklis,
JAV

 

1/2 premijos

1/2 premijos

Premija įteikta 2006 m. spalio 3 d.

Premijas žeriasi amerikiečiai

Daugiau informacijos apie Nobelio premijas

Ornitologija

Ivan R. Schwab,
Kalifornijos Universitetas, Davis, 
ir Philip R. A. May

Kalifornijos Universitetas, Los Andželas, JAV

už tyrinėjimą ir aiškinimą, kodėl geniams neskauda galvos.


Maitinimasis

Wasmia Al-Houty,

Kuveito Universitetas,  
ir Faten Al-Mussalam

Kuvieto vieša aplinkos valdžia

už parodymą, kad mėšlavabaliai yra išrankūs valgytojai.

Taika

Howard Stapleton,
Merthyr Tydfil, Velsas

už sukūrimą elektromechaninio paauglių atstūmėjo -  įrenginio, kuris skleidžia erzinančius garsus girdimus paauglių, bet negirdimus suaugusių, ir už vėlesnį tos pačios technologijos panaudojimą kuriant telefono skambučių garsus, kurie yra girdimi paauglių, bet negirdimi jų mokytojų.

Akustika

D. Lynn Halpern
Harvardo avangardinė medicinos draugija, Brandeis Universitetas,
Šiaurės vakarų Universitetas,

Randolph Blake
Vanderbilt Universitetas,
Šiaurės vakarų Universitetas,

James Hillenbrand,
Vakarų Mičigano Universitetas
Šiaurės vakarų Universitetas

už eksperimentų vykdymą tam, kad suprasti kodėl žmonės nemėgsta garso, kai nagais brėžiama per mokyklinę lentą.

Matematika

Nic Svenson ir Piers Barnes
Australijos Federacijos Mokslo ir Tyrinėjimo Organizacija

už skaičiavimą, kiek kartų  reikia fotografuoti, kad būti  (beveik) tikram, kad niekas iš grupės žmonių fotografijoje nebus užsimerkęs.


Literatūra

Daniel Oppenheimer,
Princeton Universitetas

už pranešimą "Erudito žargono naudojimo nepriklausomai nuo būtinybės padariniai: problemos naudojant ilgus žodžius be reikalo" ("Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly").

Medicina

Francis M. Fesmire,
Tenesio medicinos koledžo universitetas

už pranešimą "Sunkaus žagsėjimo užbaigimas su skaitmeniniu rektaliniu masažu" ("Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage").

Majed Odeh, Harry Bassan ir 
Arie Oliven,
Bnai Zion medicinis centras, Haifa, Izraelis

kadangi jų medicininio įvykio pranešimas taip pat pavadintas "Sunkaus žagsėjimo užbaigimas su skaitmeniniu rektaliniu masažu" ("Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage").

Fizika

Basile Audoly ir Sebastien Neukirch, 
Mari ir Pjero Kiuri universitetas, 
Paryžius

už jų supratimą, kodėl lenkiant sausus spageti makaronus, jie dažnai lūžta daugiau nei į dvi dalis.

Chemija

Antonio Mulet, José Javier Benedito ir José Bon,
Valencijos universitetas, Ispanija,

Carmen Rosselló,
Illes Balears universitetas, Palma de Mallorca, Ispanija

už jų mokslinį darbą "Ultragarso greičio Čedaro sūryje veikimas temperatūra" ("Ultrasonic Velocity in Cheddar Cheese as Affected by Temperature").

Biologija

Bart Knols,

Wageningen žemės ūkio universitetas, Wageningen, Nyderlandai, 
Nacionalinis medicinos tyrimų institutas, Ifakara, Tanzanija,
Tarptautinė atominės energijos agentūra, Viena, Austrija,

ir Ruurd de Jong,
Wageningen žemės ūkio universitetas, Wageningen, Nyderlandai 

už parodymą, kad maliarijos uodo Anopheles gambiae  pateles vienodai traukia Limburger sūrio ir žmonių pėdų kvapas.

Premijos įteiktos 2006 m. spalio 5 d., ketvirtadienį, Harvardo universitete, Kembridže, JAV


Daugiau informacijos apie Ig Nobel premijas The Ig® Nobel Home Page