Tarptautinių olimpiadų dalyvių priėmimas Prezidentūroje

2007 10 05

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė ir pasveikino moksleivius, sėkmingai dalyvavusius tarptautinėse olimpiadose.

Šalies vadovas pažymėjo, kad eiti mokslo keliu ne visada lengva ir paprasta, o kantrų darbą ir atsidavimą ne visada lydi vien džiaugsmas, sėkmė ir laimėjimai. Prezidento teigimu, visa tai – būtina visaverčiam Lietuvos gyvenimui, visavertei ne tik mokslo, bet ir visuomenės raidai. „Tai, ką darote vardan mokslo, darote ir vardan Lietuvos, vardan jos dabarties ir ateities. Jūsų nuostata savo laiką ir pastangas skirti profesionalioms studijoms liudija ir jūsų drąsą prisiimti atsakomybę už mūsų mokslo ir kultūros raidą, už svarbiausių šalies gyvenimo sričių tvarkymą“, - pabrėžė valstybės vadovas. 

„Labai norėčiau kuo daugiau štai tokio jaunimo atstovų – drąsių, iniciatyvių, protingų ir atsakingų – matyti mūsų viešajame gyvenime, mūsų politikoje, mūsų aktualių klausimų svarstyme“, - pažymėjo Prezidentas V. Adamkus. Šalies vadovas išreiškė įsitikinimą, kad sprendžiant pagal susirinkusiuosius ir jų darbus, ateities Lietuva bus pažangesnė, teisingesnė ir šviesesnė. 

Šalies Prezidentas išreiškė viltį, kad po dvejų metų, Lietuvai pradėjus skaičiuoti antrąjį savo istorijos tūkstantmetį, 2009-ieji žymės ne tik chronologinį slenkstį, bet ir kokybines mąstymo ir gyvenimo permainas. „Lietuvai, kaip kiekvienai pažangos ir prasmės siekiančiai tautai ir valstybei, būtina nuolat atsinaujinti, būtina tęsti tėvų ir protėvių kurtas tradicijas ir kartu – neišsigąsti esamojo laiko iššūkių“, - sakė valstybės vadovas ir išreiškė įsitikinimą, kad savo veikla moksleiviai jau pradėjo šį darbą ir pelnė daug gražių žodžių sau, savo mokytojams, savo Lietuvai.   

Prezidentas V. Adamkus taip pat pasveikino su pergalėmis ir padėkojo visiems laureatų mokytojams, komandų vadovams ir tėveliams.  

Švietimo ir mokslo ministrės Romos Žakaitienės sveikinimo kalba

Jūsų Ekscelencija Prezidente

brangūs mokiniai, mokytojai, dėstytojai, mokyklų vadovai,

gerbiami rėmėjai, šventės svečiai,

  

Susirinkome pasidžiaugti tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose garbingai mūsų šaliai atstovavusiais jaunais žmonėmis, jų žiniomis, ištverme, iškovotomis pergalėmis. Visi jaučiamės pamaloninti Lietuvos Respublikos Prezidento dėmesio, nuoširdžiai dėkoju už tai J.E. Prezidentui.

Į Lietuvą parvežti 3 aukso, 3 sidabro, 7 bronzos medaliai ir 8 pagyrimo raštai liudija, kad Lietuvos mokytojai, mokslininkai turi didelių profesinių galių, o mūsų šalis turi didelį turtą – jaunus žmones, galinčius savo darbais prisidėti auginant tėvynės konkurencingumą.

            Brangūs olimpiadų, konkursų dalyviai,  

Dėkoju už Jūsų pastangas, triūsą ir puikų atstovavimą mūsų šaliai. Jūs suteikiate gražių vilčių tėvams, mokytojams, visuomenei. Tikiu jūsų siekių, kilnių ambicijų augimu ir pilietiniu aktyvumu. Linkiu puoselėti savo talentą ir sėkmingai jį panaudoti prasmingiems darbams!

Šiais metais tarptautinėse olimpiadose apdovanojimus pelnė šešių Lietuvos komandų mokiniai. Ypatingai sekėsi chemikams, net 2 mokiniai apdovanoti aukso medaliais, 1 - sidabro ir 1 – pagyrimo raštu. Pirmą kartą aukso medalį parvežė ir matematikai. Gerai sekėsi informatikams ir fizikams. Tai komandos, kurios puikiai pasirodo kasmet ir mes jau įpratome prie jų laimėjimų. Laureačių diplomus šiais metais pelnė jaunosios mokslininkės. Mus labai džiugina pirmą kartą tarptautinėje olimpiadoje dalyvavę biologai ir jų laimėti trys bronzos medaliai.

            Lietuvos mokinių sėkmę didele dalimi lemia  mokslininkų pagalba. Be jų tikslingo darbo rengiant komandas sunku būtų tikėtis aukštų rezultatų tarptautiniame lygmenyje. Todėl esame labai dėkingi universitetų, institutų, leidyklų, kitų institucijų entuziastams, taip pat dėkojame rėmėjams ir visiems, kurie padeda ugdyti jaunuosius protus. 

Gražaus bendradarbiavimo pavyzdys puoselėjant gabius šalies mokinius yra Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ vykdomi projektai. Juose su mokiniais dirba mokslininkai, mokytojai, psichologai, filosofai, menininkai. Sveikintina jų idėja – lavinti mokinius visapusiškai. Ši veikla išaugo į ES SF projektą – Nacionalinę moksleivių akademiją. Manau, dauguma čia susirinkusių mokinių yra buvę vasaros akademijos stovyklose Nidoje, kituose renginiuose ir vertina ten įgytą patirtį.  

Gabiesiems ir talentingiesiems reikia išskirtinio visų juos ugdančiųjų ir valstybės dėmesio. O dar geriau, kai rūpestis talentų ugdymu peržengia net valstybės sienas. Džiaugiuosi, kad plečiasi mūsų bendradarbiavimas su kitomis šalimis. Mūsų mokiniai vyksta į  tarptautines stovyklas, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Pedagogai, mokslininkai rūpimus klausimus nagrinėti galėjo šią savaitę Lietuvoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės“.

            Šiandien švenčiame Tarptautinė mokytojo dieną. Puikūs mokinių pasiekimai – tai pati gražiausia dovana jiems. Nuoširdžiai sveikinu visus čia dalyvaujančius mokytojus profesinės šventės proga. Tikiu, kad su jūsų profesionalia pagalba savą laimės žvaigždę atras dar daug mokinių. Būkite laimingi, sveiki ir kupini idėjų!