Mokyklos „Fizikos olimpas“ 10-ųjų (2003–2004) mokslo metų 

PAVASARIO MOKYMO SESIJOS PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI 

(I kursas, II kursas, III kursas)

 

 Paskaitų tvarkaraštis I kurso (12-osios laidos) moksleiviams

Bendra paskaitų trukmė 50 akad. val.

 
2004 03 15,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 11-12 val.

Paskaita: Magnetinis rezonansas, prof. V. Balevičius, didžioji fizikos auditorija

12-13 val.

 

13-17 val.

Mechanika, doc. A. Udris


2004 03 16,    8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 213 aud.
antradienis 12-13 val.

 

13-17 val.

Mechanika, doc. A. Udris


2004 03 17,    8-12 val. Mechanika, doc. A. Udris
trečiadienis 12-13 val.

 

13-17 val. Mechanika, doc. A. Udris

2004 03 18,    8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 213 aud.
ketvirtadienis 12-13 val.

 

13-16 val. Mechanika, dr. V. Lapeika
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 03 19,    8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 213 aud.
penktadienis 12-13 val.

 

13-16 val. Kontrolinis darbas, dr. V. Lapeika
16-17 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija

2004 03 20,    8-13 val. Mechanika, doc. A. Udris
šeštadienis 13-14 val.

 

14-17 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2004 03 21, 

sekmadienis

  9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Udris

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2004 04 30 ir iki 2004 05 30. 

 

Paskaitų tvarkaraštis II kurso (11-osios laidos) moksleiviams 

Bendra paskaitų trukmė 50 akad. val.

 

2004 03 15,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 11-12 val.

Paskaita: Magnetinis rezonansas, prof. V. Balevičius, didžioji fizikos auditorija

12-13 val.

 

13-17 val.

Elektra, doc. A. Žindulis


2004 03 16,    8-12 val. Elektra, prof. J. Storasta
antradienis 12-13 val.

 

13-17 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis

2004 03 17,    8-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
trečiadienis 12-13 val.

 

13-17 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis

2004 03 18,    8-11 val. Elektra, prof. J. Storasta
ketvirtadienis 11-12 val.

 

12-16 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas VU sporto salė

2004 03 19,    8-11 val. Elektra, doc. A. Žindulis
penktadienis 11-12 val. Namų darbai, dr. V. Lapeika
12-13 val.

 

12-16 val. Kontrolinis darbas, doc. A. Žindulis
16-17 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija

2004 03  20,   8-13 val. Elektra, prof. J. Storasta
šeštadienis 13-14 val.

 

14-17 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2004 03 21, 

sekmadienis

  9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Žindulis

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2004 04 30 ir iki 2004 05 30. 

 

Paskaitų tvarkaraštis III kurso (10-osios laidos) moksleiviams

Bendra paskaitų trukmė 50 akad. val.

 

2004 03 15,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 11-12 val.

Paskaita: Magnetinis rezonansas, prof. V. Balevičius, didžioji fizikos auditorija

12-13 val.  
13-17 val.

Atomo fizika, prof. A. Bandzaitis


2004 03 16,    8-12 val. Atomo fizika, prof. A. Bandzaitis
antradienis 12-13 val.  
13-14 val. Namų darbai, doc. A. Žindulis
14-17 val. Fizikos muziejus, doc. M. Balevičius

2004 03 17,    8-12 val. Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis
trečiadienis 12-13 val.  
13-17 val. Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis

2004 03 18,    8-12 val. Atomo fizika, doc. S. Tamošiūnas
ketvirtadienis 12-13 val.  
13-16 val. Atomo fizika, doc. S. Tamošiūnas
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 03 19,    8-11 val. Atomo fizika, doc. S. Tamošiūnas
penktadienis 11-12 val. Namų darbai, doc. V. Šalna
12-13 val.  
13-16 val. Kontrolinis darbas, doc. V. Šalna
16-17 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija

2004 03 20,    8-13 val. Atomo fizika, doc. S. Tamošiūnas
šeštadienis 13-14 val.  
13-14 val.
14-17 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2004 03 21, sekmadienis   9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. S. Tamošiūnas

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2004 04 30 ir iki 2004 05 30. 

 

Dėstytojų susirinkimai:  2004 03 12 16 val., 03 19 17 val., 03 30 16 val., 06 11 16 val., 06 25 17 val. ir 06 29 16 val.

 

Kita (vasaros) sesija: 2004 m. birželio 14–26 dienomis.

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2004 03 16.