Mokyklos „Fizikos olimpas“ 2003–2004 mokslo metų 

RUDENS MOKYMO SESIJOS TVARKARAŠTIS (I kursas, II kursas, III kursas)

 

Paskaitų tvarkaraštis I kurso (12-osios laidos) moksleiviams (50 val.)

 

2003 10 06,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 12-13 val.

Mechanika, doc. A. Udris

13-15 val.

Matematika, doc. R. Kašuba

15-17 val. Braižyba, prof. P. Žilinskas

2003 10 07,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
antradienis 13-16 val. Mechanika, doc. A. Udris
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, mėlynoji salė

2003 10 08,  8-10 val. Mechanika, doc. A. Udris
trečiadienis 10-14 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
15-17 val. Matematika, doc. R. Kašuba

2003 10 09,  8-13 val. Mechanika, doc. A. Udris
ketvirtadienis 14-16 val. Namų darbai, A. Mekys
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2003 10 10,  8-11 val. Mechanika, doc. A. Udris
penktadienis 12-15 val. Kontrolinis darbas, doc. S. Tamošiūnas
15-16 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija
16-17 val. Paskaita. Kaip žmogus mato spalvas. Dr. R. Stanikūnas

2003 10 11,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
šeštadienis 13-16 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2003 10 12, sekmadienis 9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Udris

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2003 11 15 ir 2003 12 15.

 

Paskaitų tvarkaraštis II kurso (11-osios laidos) moksleiviams (50 val.)

 

2003 10 06,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 12-17 val.

Kompiuteriai, dr. R. Maldžius, 613


2003 10 07,  8-10 val. Namų darbai, doc. V. Lapeika
antradienis 10-12 val. Molekulinė fizika, doc. S. Tamošiūnas
13-16 val. Molekulinė fizika, doc. S. Tamošiūnas
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, mėlynoji salė

2003 10 08,  8-13 val. Molekulinė fizika, doc. S. Tamošiūnas
trečiadienis 14-17 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 213

2003 10 09,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 213
ketvirtadienis 13-16 val. Kontrolinis darbas, doc. V. Lapeika
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2003 10 10,  8-11 val. Molekulinė fizika, doc. S. Tamošiūnas
penktadienis 12-15 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
15-16 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija
16-17 val. Paskaita. Kaip žmogus mato spalvas. Dr. R. Stanikūnas

2003 10 11,  8-12 val. Matematika, doc. R. Kašuba
šeštadienis 13-16 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2003 10 12, sekmadienis 9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. S. Tamošiūnas

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2003 11 15 ir 2003 12 15.

 

Paskaitų tvarkaraštis III kurso (10-osios laidos) moksleiviams (50 val.)

 

2003 10 06,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 12-15 val.

Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis

15-17 val.

Optika, doc. V. Šalna


2003 10 07,  8-12 val. Optika, doc. V. Šalna
antradienis 13-14 val. Optika, doc. V. Šalna
14-16 val. Namų darbai, prof. J. Storasta, doc. A. Žindulis
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, mėlynoji salė

2003 10 08,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Gruodis
trečiadienis 13-17 val. Optika, doc. V. Šalna

2003 10 09,  8-12 val. Elektronika, prof. S. Sakalauskas
ketvirtadienis 13-16 val. Kontrolinis darbas, doc. A. Žindulis
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2003 10 10,  8-12 val. Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis
penktadienis 13-15 val. Elektronika, prof. S. Sakalauskas
15-16 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija
16-17 val. Paskaita. Kaip žmogus mato spalvas. Dr. R. Stanikūnas

2003 10 11,  8-12 val. Optika, doc. V. Šalna
šeštadienis 13-16 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2003 10 12, sekmadienis 9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. V. Šalna

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2003 11 15 ir 2003 12 15.

 

Dėstytojų susirinkimai (16 val.): 09 30, 10 10, 10 16 01 02, 01 09 ir 01 15.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 11 15 ir 12 15.

Žiemos sesija: sausio 5–11 dienomis.