Mokyklos „Fizikos olimpas“ 2003–2004 mokslo metų 

ŽIEMOS MOKYMO SESIJOS TVARKARAŠTIS (I kursas, II kursas, III kursas)

 

 Paskaitų tvarkaraštis I kurso (12-osios laidos) moksleiviams (50 val.)

 
2004 01 05,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 11-12 val.

Paskaita: Organiniai puslaidininkiai, prof. S. Juršėnas

12-13 val.

 

13-17 val.

Mechanika, doc. A. Udris


2004 01 06,  8-12 val. Mechanika, doc. A. Udris
antradienis 12-13 val.

 

13-14 val. Matematika, doc. R. Kašuba
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 01 07,  8-12 val. Mechanika, doc. A. Udris
trečiadienis 12-13 val.

 

13-17 val. Mechanika, doc. A. Udris

2004 01 08,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
ketvirtadienis 12-13 val.

 

13-14 val. Mechanika, doc. A. Udris
14-16 val. Namų darbai, dr. V. Lapeika
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 01 09,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
penktadienis 12-13 val.

 

13-16 val. Kontrolinis darbas, dr. V. Lapeika
16-17 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija

2004 01 10,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306 kab.
šeštadienis 12-13 val.

 

13-14 val. Mechanika, doc. A. Udris
14-17 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2004 01 11, 

sekmadienis

9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Udris

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 02 05 ir 03 05. 

 

Paskaitų tvarkaraštis II kurso (11-osios laidos) moksleiviams (50 val.)

 

2004 01 05,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 11-12 val.

Paskaita: Organiniai puslaidininkiai, prof. S. Juršėnas

12-13 val.

 

13-17 val.

Elektra, doc. A. Žindulis


2004 01 06,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
antradienis 12-13 val.

 

13-16 val. Elektra, doc. A. Žindulis
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 01 07,  8-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
trečiadienis 12-13 val.

 

13-14 val. Elektra, doc. A. Žindulis
14-17 val. Matematika, doc. R. Kašuba

2004 01 08,  8-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
ketvirtadienis 12-13 val.

 

13-14 val. Elektra, doc. A. Žindulis
14-16 val. Namų darbai, J. Krupič
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas VU sporto salė

2004 01 09,  8-11 val. Kontrolinis darbas, doc. S. Tamošiūnas
penktadienis 11-12 val.

 

12-16 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
16-17 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija

2004 01 10  8-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
šeštadienis 12-13 val.

 

13-14 val. Elektra, doc. A. Žindulis
14-17 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2004 01 11, 

sekmadienis

9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Žindulis

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2004 02 05 ir 2004 03 05. 

 

Paskaitų tvarkaraštis III kurso (10-osios laidos) moksleiviams (50 val.)

 

2004 01 05,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas, didžioji fizikos auditorija
pirmadienis 11-12 val.

Paskaita: Organiniai puslaidininkiai, prof. S. Juršėnas

12-13 val.  
13-17 val.

Elektronika, prof. S. Sakalauskas


2004 01 06,  8-11 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Gruodis
antradienis 11-12 val. Optika, doc. V. Šalna
12-13 val.  
13-16 val. Optika, doc. V. Šalna
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 01 07,  8-11 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Gruodis
trečiadienis 11-12 val. Optika, doc. V. Šalna
12-13 val.  
13-17 val. Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis

2004 01 08,  8-11 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Gruodis
ketvirtadienis 11-12 val. Optika, doc. V. Šalna
12-13 val.  
13-16 val. Kontrolinis darbas, doc. V. Šalna
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė

2004 01 09, penktadienis 8-11 val. Elektronika, prof. S. Sakalauskas Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis
11-12 val.
12-13 val. Elektronika, prof. S. Sakalauskas
13-16 val. Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis
16-17 val. Fizikinės demonstracijos, didžioji fizikos auditorija

2004 01 10,  8-10 val. Fizikos uždaviniai, D. Miliauskas
šeštadienis 10-12 val. Fizikos uždaviniai, J. Krupič
12-13 val.  
13-14 val. Optika, doc. V. Šalna
14-17 val. Mokomoji fizikos olimpiada (eksperimentinė užduotis)
doc. A. Gruodis, doc. A. Medeišis

2004 01 11, sekmadienis 9-13 val. Mokomoji fizikos olimpiada (teorinės užduotys)
prof. A. Bandzaitis, doc. V. Šalna, doc. S. Tamošiūnas, 
doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
13-14 val.  Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. V. Šalna

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2004 02 05 ir 2004 03 05. 

 

Dėstytojų susirinkimai:  01 02 16 val., 01 09 17 val., 01 20 16 val., 03 12 16 val., 03 19 17 val. ir 04 30 16 val.

Pavasario sesija: kovo 15–21 dienomis.