Mokyklos „Fizikos olimpas“ 12-ųjų (2005–2006) mokslo metų 

VASAROS MOKYMO SESIJOS PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI 

(I kursas, II kursas, III kursas)

 

 Paskaitų tvarkaraštis I kurso (14-osios laidos) moksleiviams

Bendra paskaitų trukmė 90 akad. val.

 

2005 06 13,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas
pirmadienis 11-12 val.

 

12-18 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas

2005 06 14,  8-10 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
antradienis 10-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
12-13 val.

 

13-16 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 15,  8-12 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
trečiadienis 12-13 val.  
13-18 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas

2005 06 16,  8-12 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
ketvirtadienis 12-13 val.  
13-16 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 17,  8-12 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
penktadienis 12-13 val.  
13-18 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas

2005 06 18,  9-12 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
šeštadienis 12-13 val.  
13-18 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas

2005 06 19,  9-12 val. Fizikos praktikumas, K. Viskantienė
sekmadienis 12-13 val. 
13-15 val.  Fizikos praktikumas, K. Viskantienė

2005 06 20,  8-12 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
pirmadienis 12-13 val.
13-17 val. Atviras mokyklos fizikos čempionatas, prof. A. Bandzaitis, doc. A. Gruodis, doc. S. Tamošiūnas, doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
17-18 val. Čempionato užduočių aptarimas

2005 06 21,  8-10 val. Kontrolinis darbas, doc. S. Tamošiūnas
antradienis 10-12 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
12-13 val.  
13-18 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas

2005 06 22,  8-11 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
trečiadienis 11-12 val. Paskaita „Organinės medžiagos ir jų taikymas“, 
prof. K. Arlauskas, DFA
12-16 val. Vienuoliktosios mokinių laidos mokymosi rezultatų analizė
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 23,  8-9 val. Fizikinės demonstracijos
ketvirtadienis 9-13 val. Fizika, doc. S. Tamošiūnas
13-14 val. Baigiamasis užsiėmimas

Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. S. Tamošiūnas

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2005 08 15 ir 2005 09 15.

 

 

 Paskaitų tvarkaraštis II kurso (13-osios laidos) moksleiviams

Bendra paskaitų trukmė 90 akad. val.

 

2005 06 13,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas
pirmadienis 11-12 val.

 

12-18 val.

Mechanika, doc. A. Udris


2005 06 14,  8-12 val. Mechanika, doc. A. Udris
antradienis 12-13 val.

 

13-16 val. Mechanika, doc. A. Udris
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 15,  8-13 val. Mechanika, doc. A. Udris
trečiadienis 13-14 val.  
14-18 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306

2005 06 16,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
ketvirtadienis 12-13 val.  
13-16 val. Mechanika, doc. A. Udris
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 17,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
penktadienis 12-13 val.  
13-18 val. Mechanika, doc. A. Udris

2005 06 18,  8-12 val. Mechanika, doc. A. Udris
šeštadienis 12-13 val.  
13-18 val. Mechanika, doc. A. Udris

2005 06 19,  9-12 val. Mechanika, doc. A. Udris
sekmadienis 12-13 val.   
13-15 val.  Mechanika, doc. A. Udris

2005 06 20,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306
pirmadienis 12-13 val.
13-17 val. Atviras mokyklos fizikos čempionatas, 
prof. A. Bandzaitis, doc. A. Gruodis, doc. S. Tamošiūnas, doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
17-18 val. Čempionato užduočių aptarimas

2005 06 21,  8-13 val. Mechanika, doc. A. Udris
antradienis 13-14 val.  
14-18 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306

2005 06 22,  8-10 val. Kontrolinis darbas, dr. V. Lapeika
trečiadienis 10-11 val. Mechanika, doc. A. Udris
11-12 val. Paskaita „Organinės medžiagos ir jų taikymas“, 
prof. K. Arlauskas, DFA
12-16 val. Vienuoliktosios mokinių laidos mokymosi rezultatų analizė
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 23,  8-9 val. Fizikinės demonstracijos
ketvirtadienis 9-13 val. Mechanika, doc. A. Udris
13-14 val. Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Udris

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2005 08 15 ir 2005 09 15.

 

 

 Paskaitų tvarkaraštis III kurso (12-osios laidos) moksleiviams

Bendra paskaitų trukmė 90 akad. val.

 

2005 06 13,  10-11 val. Įžanginis užsiėmimas
pirmadienis 11-12 val.

 

12-18 val.

Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis


2005 06 14,  8-12 val. Elektra, prof. J. Storasta
antradienis 12-13 val.

 

13-16 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 710
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 15,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
trečiadienis 12-13 val.  
13-18 val. Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis

2005 06 16,  8-11 val. Elektra, doc. A. Žindulis
ketvirtadienis 11-12 val.  
12-16 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 710
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 17,  8-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
penktadienis 12-13 val.  
13-16 val. Elektra, doc. A. Žindulis
16-18 val. Uždaviniai, M. Ivanov

2005 06 18,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis
šeštadienis 12-13 val.  
13-18 val. Elektra, prof. J. Storasta

2005 06 19,  9-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
sekmadienis 12-13 val.   
13-15 val.  Elektra, doc. A. Žindulis

2005 06 20,  8-12 val. Elektra, doc. A. Žindulis
pirmadienis 12-13 val.
13-17 val. Atviras mokyklos fizikos čempionatas, 
prof. A. Bandzaitis, doc. A. Gruodis, doc. S. Tamošiūnas, doc. A. Udris, doc. A. Žindulis
17-18 val. Čempionato užduočių aptarimas

2005 06 21,  8-12 val. Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 710
antradienis 12-13 val.  
13-18 val. Elektra, doc. A. Žindulis

2005 06 22,  8-10 val. Kontrolinis darbas, doc. A. Žindulis
trečiadienis 10-11 val. Elektra, prof. J. Storasta
11-12 val. Paskaita „Organinės medžiagos ir jų taikymas“, 
prof. K. Arlauskas, DFA
12-16 val. Vienuoliktosios mokinių laidos mokymosi rezultatų analizė
16-18 val. Sporto dinamika, R. Kaminskas

2005 06 23,  8-9 val. Fizikinės demonstracijos
ketvirtadienis 9-13 val. Elektra, prof. J. Storasta
13-14 val. Baigiamasis užsiėmimas
 
Pagrindinis kurso dėstytojas: doc. A. Žindulis

Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos „Fizikos olimpo“ skelbimų lentoje.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2005 08 15 ir 2005 09 15.

 

Dėstytojų susirinkimai (16 val.): 06 10, 06 22, 06 30, 09 29, 10 07 ir 10 13.

Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 08 15 ir 09 15.

Rudens sesija: spalio 3–9 dienomis.