MOKYKLAI „FIZIKOS OLIMPAS" - 15 METŲ

STASYS TAMOŠIŪNAS1,2, PETRAS JONUŠAS2
1Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, 2Papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas"

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų fizikos programa vykdant reformą buvo neatsakingai susiaurinta ir ėmė nebeatitikti gerokai platesnių tarptautinių fizikos olimpiadų programų. Fizikos dalykui mokyklose skirta palyginti mažai valandų, todėl ruošiantis tarptautinėms fizikos olimpiadoms reikia daug papildomai mokytis, trūkumų turi vadovėliai, prastoka fizikos kabinetų įranga.

Visa tai vertė ieškoti sprendimų, kad mokiniai būtų paruošti deramai atstovauti Lietuvą tarptautinėse fizikos olimpiadose. Tam 1994 m. buvo įsteigta ne pelno organizacija - valstybės juridinių asmenų registre ir Švietimo įstaigų registre įrašyta viešoji įstaiga Papildomo ugdymo mokykla „Fizikos Olimpas". Pagrindinis šios mokyklos iniciatorius ir steigėjas buvo vienas iš šio straipsnio bendraautorių fizikas P. Jonušas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto (VU FF) absolventas, anksčiau dirbęs fizikos mokytoju Vilniaus Viršuliškių vidurinėje mokykloje, o dabar - „Versmės“ leidyklos vadovas, verslininkas. Būtent jo mokinys Vincas Tamošiūnas 1989 m. Varšuvoje iškovojo pirmąjį Lietuvos moksleivio tarptautinėje fizikos olimpiadoje pelnytą medalį, o prieš tai tapo ir pirmuoju Lietuvos mokinių fizikos čempionu. Darbo su būsimais tarptautinių fizikos olimpiadų dalyviais patirtis ir problemų, su kuriomis susiduriama tokiame darbe, žinojimas bei aptarimas su olimpiadoms užduotis ruošusiais ir jų sprendimus vertinusiais kolegomis pravertė kuriant šią mokyklą ir numatant jos tikslus: harmoningai ugdyti ir visapusiškai lavinti mokinius, juos tinkamai parengti dalyvauti tarptautinėse fizikos olimpiadose bei būsimoms studijoms aukštosiose mokyklose.

Bėgant metams keitėsi tiek mokyklos dėstytojai, tiek ir vadovai. Prof. P. Bogdanovičių, mokytoją ekspertę M. D. Usorytę, prof. E. Kuokštį, prof. A. R. Bandzaitį šiandien pakeitė doc. S. Tamošiūnas, kartu su mokyklos steigėjų tarybos nariais. Jos sudėtyje yra akademikai Z. R. Rudzikas ir J. V. Vaitkus, pirmininkas P. Jonušas ir mokyklos dėstytojai. Visi turime galimybę pasidžiaugti ją baigusiais 193 absolventais, kurie greitai pagarsėja studijų ir mokslo pasiekimais.

Mokslas šioje mokykloje trunka trejus metus. Kasmet vyksta keturios mokymo sesijos: vasaros sesija (2 savaites), rudens, žiemos ir pavasario sesijos (po 1 savaitę), kurių metu mokiniai susirenka VU FF ir per visą mokymo laiką išklauso apie 750 valandų VU, Vilniaus pedagoginio bei Vilniaus Gedimino technikos universitetų dėstytojų aukščiausios kvalifikacijos fizikos mokytojų paskaitų, išsprendžia per tūkstantį aukštesnio nei įprasta bendrojo lavinimo mokyklose lygio teorinių bei eksperimentinių užduočių, eksperimentuoja VU FF mokomosiose laboratorijose ir atlieka kontrolinius darbus. Mokykloje „Fizikos Olimpas" rengiamos ir mokomosios fizikos olimpiados, dalykiniu lygiu artimos tarptautinėms. Jau ant-rus metus svetainėje www. olimpas.lt reguliariai pateikiamos mokyklos dėstytojų parengtos originalios kasmetinio Fizikos turnyro užduotys, kurias spręsti kviečiama visa Lietuvos fizikų bendruomenė. Čia pat analizuojami ir pateiktų užduočių sprendimai. Kiekvienoje sesijoje mokslo populiarinimo paskaitas perskaito žinomi Lietuvos mokslininkai. Tarp sesijų mokiniai atlieka savarankiškas užduotis. Mokyklos dėstytojai yra parengę daugumos fizikos sričių konspektus, kuriuose klausimai išdėstyti tarptautinių fizikos olimpiadų programoje numatytu lygiu. Minėtoje svetainėje yra daug fizikos uždavinių sprendimo pavyzdžių, todėl mokiniai bei jų mokytojai gali savarankiškai gilinti savo žinias. Baigusiems mokyklą mokiniams išduodami jos baigimo pažymėjimai.

Atsakymas į klausimą „Gabus vaikas - džiaugsmas ar iššūkis visuomenei?" mums aiškus - šio Lietuvos intelektinio turto ir jos ateities ugdymas yra mūsų darbo prasmė.

FIZIKŲ ŽINIOS, 2009 Nr. 37