„Fizikos olimpas“ – gabiausiųjų mokykla

Bernardas Šaknys

Valstiečių laikraštis, 2010 07 28, Nr. 7 (22)

Po Joninių Vilniaus universiteto Fizikos fakultete vyko iškilmingos itin gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ mokslo metų pabaigtuvės ir jau 16 laidos absolventų išleistuvės. Papildomo ugdymo mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas Petras Jonušas, 1994 m. su bendraminčiais įsteigęs iki šiol vienintelę tokią mokyklą Lietuvoje, o gal ir Europoje, paaiškino, kad „Fizikos olimpas“ yra iš dalies mokamo mokslo nevalstybinė viešoji švietimo įstaiga, atvira gabiausiems Lietuvos mokiniams, siekiantiems mokslo aukštumų. „Fizikos olimpo“ tikslas – papildomai ugdyti gabiausius vidurinių mokyklų ir gimnazijų aukštesnių klasių mokinius, rengti juos tarptautinėms fizikos olimpiadoms ir studijoms aukštosiose mokyklose“, – sako „Fizikos olimpo“ direktorius doc. dr. Stasys Tamošiūnas, pats vidurinę mokyklą baigęs aukso medaliu.

„Fizikos olimpo“ 16-os absolventų laidos išleistuvėse, po kurių vyko pirmakursių krikštynos, dalyvavo mokyklos absolventai, dėstytojai, daug garbingų svečių.

Pajautė tikrų studijų skonį 

Į mokyklą be konkurso priimami šalies fizikos čempionatų ir olimpiadų baigiamųjų etapų nugalėtojai. Papildomai priimami ir kiti labai gerai fiziką ir tiksliuosius mokslus besimokantys mokiniai. 

„Ar sunku mokytis?“ – klausiu mokyklos direktorių. S.Tamošiūnas šypteli: „Ne visiems. Tik atkakliausieji ir darbščiausieji sėkmingai įveikia trejų metų mokyklos steigėjų patvirtintą itin gabių mokinių ugdymo programą, kurią parengėme pagal tarptautinių fizikos olimpiadų dalykinį turinį ir užduotis.“ 

R. Jonušienė džiaugėsi, kad jos sūnus rūpinasi gabiausių šalies mokinių švietimu.

Į šventę atvykęs „Fizikos olimpo“ 14-os laidos absolventas Kipras Kvedarauskas VL žurnalistui sakė: „Esu dėkingas mokytojams, padėjusiems rasti „Fizikos olimpą“. Čia išmokau mokytis, gilintis į sudėtingiausius mokslo reiškinius.“ Šių mokslo metų absolventas Šarūnas Mačiulaitis pabrėžė mokyklos reikšmę jo gyvenimui. Pasak absolvento, mokykla išugdė savarankiškumą, įtvirtino mokslinio darbo įgūdžius. Šarūnas studijuos kvantinę fi ziką. Vaikiną į išleistuves atlydėjusi motina Virginija Mačiulaitienė neslėpė džiaugsmo, kad visų mokslo metų sesijas sūnus įveikė sėkmingai. Jos nuomone, tokios švietimo įstaigos ypač svarbios kaimo vaikams. 

-Sūnui iš Plungės nelengva būdavo pasiekti Vilnių, bet mokymasis"Fizikos olimpe“ atvėrė kelią į universitetą. Motinos įsitikinimu, tokią mokymo įstaigą būtina palaikyti, prisidėti prie jos veiklos.

Malonus prisilietimas prie mokslo versmių 

Absolventai vilnietė Gabija Žemaitytė, panevėžietis Tadas Kartanas, rokiškėnas Rimas Trumpa ir kiti tikino, kad trejus mokymosi šioje mokykloje metus Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto auditorijose ir laboratorijose kasmet vykusios keturios mokymo sesijos buvo malonus prisilietimas prie mokslo versmių. Daug sužinota, kitu žvilgsniu pažvelgta į fi zikos ir kitų mokslų dalykus. Absolventai nuoširdžiai dėkojo mokyklos direktoriui doc. S.Tamošiūnui, kad jis ir kiti mokyklos dėstytojai kantriai ir nuosekliai vedė juos į vis aukštesnę studijų pakopą. 

Mokyklos rengiamo kasmetinio atvirojo mokyklinės fizikos turnyro nugalėtojui absolventui Justui Dauparui pagrindinį prizą – nešiojamąjį kompiuterį įteikė mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas P. Jonušas, buvęs ilgametis mokyklos direktorius prof. A. Bandzaitis ir dabartinis mokyklos direktorius doc. dr. S. Tamošiūnas.

„Fizikos olimpo“ siela, kaip teigia doc. S.Tamošiūnas, yra jos steigėjų tarybos pirmininkas P.Jonušas – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto absolventas, iniciatyvus žmogus, verslininkas, pagrindinis mokyklos rėmėjas nuo pat jos įsteigimo. Mokyklos steigėjų tarybos nariai yra baigęs kadenciją Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Z.R.Rudzikas, Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akad. J.V.Vaitkus, kiti žymūs mokslininkai ir mokytojai, o visi mokyklos dėstytojai yra mokslo vardus turintys mokslininkai. „Šie metai mokyklai ypatingi, nes šiemet į pirmą kursą priimti šešiolikmečiai yra vienmečiai su pačia mokykla, t. y. jie gimę mokyklos steigimo metais. Per tuos 16 metų mokyklą baigė 211 mokinių iš visos Lietuvos“, – sakė VL žurnalistui P.Jonušas. 

Absolventų priesaika 

„Fizikos olimpo“ absolventai, gavę mokyklos baigimo pažymėjimus, vėliau iškilmingai prisiekė būti dorais ir sąžiningais mokyklos absolventų klubo bendruomenės nariais. Malonu buvo girdėti jaunuolius sakant, kad jie savo gyvenimą skirs Lietuvos mokslo pažangai, nesvarbu, kur toliau studijuotų. Išgirdome absolventų pažadą nepalikti Tėvynės, neiškeisti jos į pinigus, sotesnį gyvenimą. Visų tarptautinių fizikos olimpiadų Lietuvos komandos nariai ir prizininkai nuo „Fizikos olimpo“ įsteigimo yra tik jo auklėtiniai, apie kurių laimėjimus ne kartą rašė ir VL. „Neabejoju, kad ir ateityje vyksiančiose pasaulio fizikų varžybose mūsų ugdytiniai nuolat bus nugalėtojai ir garsins Lietuvą“, – sakė direktorius doc. S.Tamošiūnas.

Nuotraukos Klaudijaus Driskiaus.