Mokyklos steigėjų tarybos pirmininko Petro Jonušo ataskaita apie 24-iuosius (2017-2018) mokslo metus

Mokyklos steigėjų tarybos pirmininko Petro Jonušo ataskaita apie 23-iuosius (2016-2017) mokslo metus

Mokyklos steigėjų tarybos pirmininko Petro Jonušo ataskaita apie 22-iuosius (2015-2016) mokslo metus

Mokyklos steigėjų tarybos pirmininko Petro Jonušo ataskaita apie 21-iuosius (2014-2015) mokslo metus

2011–2012 m.m. veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl laikotarpiu nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2009 m. gegužės mėn. vykdytos veiklos finansinės atskaitomybės

 
15-ųjų mokslo metų mokyklos pajamų ir išlaidų suvestinė