XXIV TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 
(1993 07, Williamsburgas, JAV)

 

 UŽDUOTYS, 
JŲ SPRENDIMAI

XXIV tarptautinėje fizikos olimpiadoje Lietuvą atstovavo šie moksleiviai:

Miglius Alaburda, Vilniaus 45-oji vid. m-kla,

Egidijus Anisimovas, Vilniaus 45-oji vid. m-kla,

Tadas Aukštakalnis, Vilniaus 7-oji vid. m-kla,

Arnoldas Deltuva, Marijampolės rajono Kazlų Rūdos vid. m-kla,

Rimantas Lazauskas, Vilniaus realinė gimnazija.

Komandos vadovai:

habil. dr. Pavelas Bogdanovičius,

doc. Jonas Algirdas Martišius.

 

Egidijus Anisimovas  laimėjo XXIV Tarptautinės fizikos olimpiados bronzos medalį, o Miglius Alaburda gavo XXIV Tarptautinės fizikos olimpiados pagyrimo raštą.

 

 

Komandos vadovo doc. J. A. Martišiaus įspūdžiai:

 

1993 m. liepos mėn. JAV, Williamsburgo mieste, 300 metų švenčiančio William ir Mary koledžo bazėje įvyko XXIV tarptautinė moksleivių fizikos olimpiada. Dalyvavo: Anglijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Filipinų, Graikijos, Indonezijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, JAV, Kanados, Meksikos, Norvegijos, Olandijos, Rumunijos, Rusijos, Singapūro, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Surinamo, Švedijos, Tailando, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, Vietnamo, Vokietijos (iš viso 41 visų kontinentų) komandos.

Kaip ir ankstesniais metais, olimpiados dalyviams buvo duota po tris teorines ir po dvi eksperimentines užduotis. Už kiekvieną užduotį galima buvo gauti 10 balų. Daugiausia balų (po 40,65) surinko ir buvo pripažinti absoliučiais nugalėtojais kinas Junan Zhang (Čang) ir vokietis Harald Pfeiffer (Feifer). 

Egidijus Anisimovas buvo apdovanotas bronzos medaliu (jis bronzininkų sąraše pirmasis), Miglius Alaburda - garbės raštu, taip pat prizais. Kiti gavo dalyvių diplomus. Fizikos olimpiada - asmeninės varžybos. Todėl organizatoriai paskelbė balus tik medalininkų (aukso 17 dalyvių, sidabro 16, bronzos 32) ir apdovanotų garbės raštais (38 dalyviai). Kitus 93 dalyvius surašė pagal alfabetą nenurodant balų. Taigi, iš viso buvo 196 dalyviai. Mes galime komandų pasirodymą įvertinti pavyzdžiui taip. Už kiekvieną iškovotą aukso medalį skirkime penkis taškus, kiekvieną sidabro, bronzos medalį, garbės raštą ir dalyvio diplomą atitinkamai 4, 3, 2 ir 1 tašką ir tuos taškus sudėkime.

Tada gausime tokią seką: 1. Rusija 23 taškai, 2. Kinija 21 t., 3-4. Čekija ir Vengrija po 20 t., 5. Vokietija 19 t., 6-7. Anglija ir Rumunija po 18 t., 8-9. Ukraina ir JAV po 17 t., 10. Turkija 14 t.,... 20-25. Austrija, Indonezija, Lenkija, Lietuva, Švedija, Vietnamas po 8 t.,..., 39-40. Estija ir Kuveitas po 4 t., 41. Filipinai 1 t. Taigi, Lietuva pasirodė vidutiniškai, bet savo galimybių neišnaudojo.

Kai ką iš tų galimybių paminėkime. Kiekviena teorinė užduotis turėjo 4-6 klausimus. Pirmieji klausimai lengviausi. Į juos mūsiškiai galėjo geriau atsakyti. Vyrai nukentėjo ir dėl to, kad netvarkingai, nelakoniškai rašė, nekreipė dėmesio į žiuri nurodymus dėl tvarkos pavadinimu „Pirmiausia perskaitys“. Šiuo požiūriu geriau pasirodė A. Deltuva.

Mūsų moksleiviai per Lietuvos olimpiadas ar čempionatus gauna 1-2 puslapių ar dar trumpesnius užduočių tekstus. Šiai olimpiadai buvo pateikti 9 puslapių 3 teorinių užduočių tekstas, o 2 eksperimentinių - net 13 psl. su sudėtingais brėžiniais. Vien jiems perskaityti prireikė daug laiko. Tiesa, juose yra naudingos informacijos, kuri, be kita ko, supažindina moksleivius su jiems nežinomomis sąvokomis, įtrauktomis į užduotį. Mūsiškiai gavo ir Rusijos komandos vadovų paruoštus tekstus lietuvių ir rusų kalbomis, ir galėjo, esant neaiškumui, juos lyginti. Šiuo požiūriu palankiausios sąlygos yra angliškai rašantiems moksleiviams, nes jie apsaugoti nuo vertimo netikslumų. Lietuvos moksleiviai eksperimentines užduotis atliko II pamainoje, po pietų. Be to, praėjus 2,5 valandos, pirmosios užduoties (azoto garavimo šilumos nustatymas) prietaisai buvo paimti, tad reikėjo visiems kartu imtis atlikti antrąją užduotį (magneto magnetinio momento nustatymas ir magnetinio lauko tyrimas). Tokia  padėtis susidarė greičiausiai dėl to, kad pirmosios užduoties metalinės detalės būtų trukdžiusios antrosios užduoties magnetiniams matavimams. Vis dėlto tokį griežtą eksperimentinių darbų atskyrimą galima paaiškinti ir kitais motyvais. Jeigu tokius darbus duotume pas mus Lietuvoje, dviem pamainomis, galėtume juos skirti visiems olimpiados dalyviams, o ne tiktai 25-iems, geriausiai atlikusiems teorines užduotis.

Olimpiados dalyviams sveikinimą atsiuntė Jungtinių Valstijų prezidentas  Bill Clinton. Laimėtojams apdovanojimus įteikė ir su jais fotografavosi Nobelio premijų laureatai Val L. Fitch, Jerome I. Friedman, Leon M. Lederman. Buvo surengtos ekskursijos į NASA laboratorija ir poligoną, į baigiamą statyti iki 6 milijardų eV energijos elektronų greitintuvą. Tokio elektrono masė didesnė už protono masę. Šeimininkai parodė labai įdomių fizikos demonstracijų, apdovanojo atitinkama literatūra. Buvo ir pramoginių ekskursijų. Mūsiškiai net persikaitino neįprastai karštoje Atlanto pakrantėje. Komandų vadovai tradiciškai pasikeitė fizikiniais, meniniais, buitiniais, etnografiniais, turistiniais suvenyrais, fizikos olimpiadų medžiaga. Pažymėtinas vokiečių specialiai olimpiadai išleistas 18 amžiaus fizikos demonstracinių prietaisų albumas. Olimpiados dienomis buvo leidžiamas jos laikraštėlis. Baigiamosios vakarienės metu didelė dalis komandų parodė savo koncertinius sugebėjimus. Mūsiškiai tam nebuvo pasirengę. Amerikos fizikos institutas, aktyviai dalyvavęs olimpiados organizavime, praėjus keliems mėnesiams, dar atsiuntė 1990, 91 ir 92 m. fizikos naujienų leidinį „Physics news“.

1994 m. XXV tarptautinė fizikos olimpiada bus Pekine, o 1995 m. - Australijoje. Norint ir ateityje patenkinamai jose pasirodyti, reikia ne tik pastangų, rengiant Respublikos komandą, bet ir didesnio dėmesio tiksliesiems ir gamtos mokslams Lietuvos mokyklose.