TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

10-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 7,5 20                         6,5 12 14,0 23
T02 9,0 5-14 4,5 15 10,0 1-2 10,0 1-4 5,0 5-8 6,6 10 5,0 9 7,0 11 57,1 6
T03 7,0 21 9,4 6-7 8,0 10 3,5 16 3,0 10-12 9,0 4-7     10,0 1 49,9 10
T04 9,0 5-14 9,0 8-14 9,0 4-7 10,0 1-4     9,0 4-7     9,0 3-10 55,0 8
T05 9,0 5-14 10,0 1 10,0 1-2 10,0 1-4 5,0 5-8 8,0 8-9     9,0 3-10 61,0 4
T06 9,0 5-14         9,0 7-9 2,0 13-15 8,0 8-9         28,0 17
T07 9,5 3-4 9,0 8-14 9,0 4-7 10,0 1-4 6,0 2-4 10,0 1 10,0 1-7 9,4 2 72,9 2
T08 4,0 22-24 3,0 17 4,0 19-20 6,0 13-14             3,0 16-17 20,0 20
T09 10,0 1-2     9,0 4-7 9,5 6 3,0 10-12 4,0 13 8,0 8 9,0 3-10 52,5 9
T10 9,0 5-14 9,0 8-14 5,0 18 8,0 10-12 6,0 2-4         9,0 3-10 46,0 12
T11 8,5 16-17 4,0 16 7,0 11-14 9,0 7-9 2,0 13-15             30,5 14
T12 9,0 5-14 9,0 8-14 8,5 8-9 8,0 10-12 5,0 5-8 5,0 11-12 10,0 1-7 6,0 13-14 60,5 5
T13 10,0 1-2 9,5 3-5 9,5 3                     29,0 16
T14 4,0 22-24                             4,0 28
T15 4,0 22-24     7,0 11-14                     11,0 24
T16 8,5 16-17 2,5 18 6,0 15-17                     17,0 22
T17 8,0 18-19 9,5 3-5                         17,5 21
T18 9,0 5-14 9,6 2 8,5 8-9                     27,1 18
T19 9,0 5-14 9,0 8-14 9,0 4-7 9,6 5 8,0 1 9,6 2 10,0 1-7 9,0 3-10 73,2 1
T20 9,0 5-14 9,0 8-14 7,0 11-14 8,0 10-12 6,0 2-4 5,0 11-12 10,0 1-7 3,0 16-17 57,0 7
T21 8,7 15                             8,7 26
T22 8,0 18-19 9,0 8-14 6,0 15-17 3,0 17 5,0 5-8             31,0 13
T23 9,0 5-14 9,4 6-7 6,0 15-17 5,5 15 4,0 9 9,0 4-7 10,0 1-7 9,0 3-10 61,9 3
T24 9,5 3-4 9,5 3-5         2,0 13-15 9,4 3 10,0 1-7 9,0 3-10 49,4 11
T25         4,0 19-20                 6,0 13-14 10,0 25
T26         7,0 11-14                     7,0 27
T27             9,0 7-9 3,0 10-12 9,0 4-7     9,0 3-10 30,0 15
T28             6,0 13-14         10,0 1-7 4,5 15 20,5 19
T29                                    
Dalyvių 24 18 20 17 15 13 9 17 28
Sprend. laikas 07 14
08 10
07 26
08 22
08 30
09 26
09 21
10 18
10 12
11 08
11 07
12 04
11 22
12 19
12 15
01 11
 

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01 10,0 1-9                         10,0 14-15   24,0 20
T02 9,0 10-11     9,0 3-5     10,0 1-7         28,0 8   85,1 8
T03     7,0 6-8 8,0 6-7 5,0 3-5 9,0 8-9 9,0 7-8 4,0 5-6 42,0 6   91,9 6
T04 9,0 10-11 10,0 1-2 9,0 3-5 5,0 3-5 10,0 1-7 10,0 1-3 7,0 4 60,0 3   115,0 3
T05 10,0 1-9 10,0 1-2 8,0 6-7     9,0 8-9     3,0 7 40,0 7   101,0 4
T06 10,0 1-9     4,0 9-11 2,0 6-7     9,5 4-6     25,5 9   53,5 14
T07 10,0 1-9 7,0 6-8 9,1 2 6,0 1-2 10,0 1-7 10,0 1-3 8,0 1-3 60,1 2   133,0 2
T08 1,0 14                         1,0 18   21,0 22
T09     9,0 3-4 5,0 8 2,0 6-7 10,0 1-7 9,5 4-6 8,0 1-3 43,5 5   96,0 5
T10 10,0 1-9                         10,0 14-15   56,0 13
T11                                   30,5 16
T12 10,0 1-9 7,0 6-8                     17,0 12   77,5 10
T13                                   29,0 18
T14                                   4,0 29
T15                                   11,0 25
T16                                   17,0 24
T17                                   17,5 23
T18                                   27,1 19
T19 10,0 1-9 9,0 3-4 10,0 1 6,0 1-2 10,0 1-7 10,0 1-3 8,0 1-3 63,0 1   136,2 1
T20 7,0 12-13 5,0 9-11                     12,0 13   69,0 11
T21                                   8,7 27
T22                                   31,0 15
T23 10,0 1-9 5,0 9-11 3,0 12                 18,0 11   79,9 9
T24     5,0 9-11 4,0 9-11                 9,0 16-17   58,4 12
T25                                   10,0 26
T26                                   7,0 28
T27 10,0 1-9 8,0 5 9,0 3-5 5,0 3-5 10,0 1-7 9,5 4-6 4,0 5-6 55,5 4   85,5 7
T28 7,0 12-13 2,0 12                     9,0 16-17   29,5 17
T29         4,0 9-11     10,0 1-7 9,0 7-8     23,0 10   23,0 21
Dalyvių 14 12 12 7 9 8 7 18   29
Sprend. laikas 01 02
01 29
01 23
02 19
02 13
03 12
03 06
04 02
03 27
04 23
04 19
05 16
05 09
06 06
       

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2020 08 25