Ar žinote, kokios yra anksčiau Lietuvoje naudotų senovinių matų ir saikų vertės dabartiniais mums įprastais vienetais?

Aršinas (Rusijoje ir tuo metu jos sudėtyje esančioje Lietuvoje 1835-1918 m.) buvo 16 verškų arba 28 coliai (71,12 cm)

Sieksnis (Rusijoje nuo 1835 m.) – 2,1336 m, vartota Lietuvoje iki XX a.

ILGIO VIENETAI

MASĖS VIENETAI

Aršinas 71,12 cm Birkavas (rusų) 163,805 kg
Colis 25,4 cm Centneris 50 kg
Linija 2,54 m Drachma (rusų) 3,732 kg
Mylia (rusų) 7,467 km Lastas 2000 kg
Pėda 30,48 cm Pūdas (rusų) 16,3805 kg
Rykštė 4,32 m Pundelis 5,12 kg
Sieksnis 2,133 m Svaras (liet.) 365,47 g
Taškas 0,254 mm Svaras (rusų) 409,412 g
Uolektis (lenkų) 57,78 cm Uncija (vaistų) 29,86 g
Varstas 1,0668 km
Verškas 4,445 cm
Virvė 44,6 m

 

TŪRIO VIENETAI

PLOTO VIENETAI

Gorčius (liet.) 2,82 L Dešimtinė (rusų) 10925,4 m2
Gorčius (lenkų) 3,77 L Margas (liet.) 7283,36 m2
Gorčius (rusų) 3,28 L Margas (lenkų) 5598,7 m2
Kartis (lenkų) 128 L Valakas (liet.) 21,850 ha
Kibiras (rusų) 12,2994 L Valakas (lenkų) 16,796 ha
Kvorta (liet.) 0,70 L Virvė (lenkų) 1866 m2=8,66 a
Kvorta (lenkų) 0,94 L Dešimtinė (rusų) 10925,4 m2
Pūras (liet.) 67,685 L

KIEKIO VIENETAI

Pūras (rusų) 78,72 L
Saikas 16,92 L Guba 10-15 vnt.
Statinė (rusų) 491,96 L Kapa 60 vnt.
Stuopa 1,2299 L Tuzinas 12 vnt.