Mokykla įregistruota LR Švietimo ir mokslo
institucijų registre ir Juridinių 
asmenų registre. Kodas 191743413.

Mokykla įkurta 1994 m.