Lietuvos moksleivių XV fizikos čempionatas

2003 12 06, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Vilnius

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

REZULTATAI

 

Čempionato užduočių sprendimų vertinimo tvarka:

Teisingi čempionato dalyvių užduočių sprendimai vertinami po 10 balų, o klaidingi čempionato užduočių sprendimai vertinami mažesniu balų skaičiumi – atvirkščiai proporcingai klaidingumui.

Organizavimo komisija

A. Andrijauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė, Klaipėdos miesto 15-ojo Lietuvos moksleivių čempionato vykdymo komisijos pirmininkė

P. Jonušas, Ypatingai gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos pirmininkas

R. Čiužas, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus metodininkas, Kauno miesto 15-ojo Lietuvos moksleivių fizikos čempionato vykdymo komisijos pirmininkas

J. Mickūnaitė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė, Šiaulių miesto 15-ojo Lietuvos mokinių fizikos čempionato vykdymo komisijos pirmininkė

A. Šuminienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus  vedėjo pavaduotoja

Užduočių rengimo ir vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas – A. Bandzaitis, Vilniaus universiteto profesorius

Komisijos pirmininko pavaduotojas – S. Tamošiūnas, Vilniaus universiteto docentas

Nariai:

R. Baubinas, Vilniaus universiteto docentas

V. Šlekienė, Šiaulių universiteto docentė

J. Storasta, Vilniaus universiteto docentas

A. Gruodis, Vilniaus universiteto docentas

A. Udris, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas

S. Vingelienė, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė

A. Žindulis, Vilniaus universiteto docentas

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2004 02 18. 

Pataisyta, patikslinta: 2004 04 23.