36-oji RESPUBLIKINĖ JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1988 m. kovo 27–30 d., Jonava 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius rekomendavo, atrinko ir parengė Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Fizikos instituto ir aukštųjų mokyklų darbuotojai:

Teorines užduotis X klasei parengė A. Bandzaitis, R. Baubinas, A. Kazlauskienė, J. Storasta – Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas; XI klasei – J. Martišius, V. Kaminskas, S. Jakutis, D. Grabauskas, G. Leonavičius – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas ir V. Dienys – LTSR MA Puslaidininkių fizikos institutas; XII klasei – R. Ambrazevičius, P. Bogdanovičius, V. Šimonis, P. Vaitiekūnas, – LTSR Mokslų Akademijos Fizikos institutas.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė R. Vaitkus, A. Medeišis, VVU; XI klasei – A. Rimeika, V. Kedavičius, VVPI; XII klasei – J. Semionovas, A. Bogdanovičius – VISI.

 

36-oji Lietuvos TSR jaunųjų fizikų olimpiada įvyko 1988m. kovo 27–30 dienomis Jonavoje. Dalyvavo 139 moksleiviai: 45 dešimtokai (jų tarpe buvo ir keli devintokai), 47 vienuoliktokai ir 47 dvyliktokai.

Gilias ir tvirtas žinias parodė Vilniaus 7-osios, 9-osios, 40–osios, 45–osios, 56-osios, Šiaulių J. Janonio, Klaipėdos 17–osios, Zarasų M. Melnikaitės ir kai kurių kitų miestų ir rajonų moksleiviai.

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta:   devintokas N. Baliūnas (Vilniaus 45–oji vid. m–kla);
II vieta:  V. Tamošiūnas, A. Kazėnas (Vilniaus 45–oji vid. m–kla);
III vieta:  A. Pačėsa (Vilniaus 7–oji vid. m–kla), D. Guleckis (Šiaulių J. Janonio vid. m-kla), V. Kačka (Zarasų M. Melnikaitės vid. m-kla), T. Rudis (Telšių J. Žemaitės vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta:  D. Rozas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), R. Naujikas (Kupiškio Vl. Rekašiaus vid. m-kla), A. Alaburda (Vilniaus 45-oji vid. m-kla);
II vieta:  O. Sekisovas (Vilniaus 32-oji vid. m-kla), V. Kirša (Panevėžio 10-oji vid. m-kla), A. Domeika (Šakių vid. m-kla);
III vieta:  A. Arust (Šiaulių raj. Kuršėnų 4-oji vid. m-kla), M. Asipauskas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), A. Leimontas (Kauno J. Aleksonio vid. m-kla).

 

XII klasė

 

I vieta:  J. Juodviršis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), A. Senkus (Vilniaus 45-oji vid. m-kla);
II vieta:  V. Mickūnaitis, G. lapinskas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), R. Šlekys (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), A. Vaitaitis (Klaipėdos 17-oji vid. m-kla);
III vieta:  A. Pipinis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), N. Kardelis (Vilniaus 56-oji vid. m-kla).

  

Pagyrimo raštais apdovanoti 30 moksleivių. Laureatų vardai suteikti keturiems dvyliktųjų klasių moksleiviams: J. Juodviršiui, A. Senkui, R. Šlekiui, V. Mickūnaičiui.

I vieta komandinėje įskaitoje paskirta Vilniaus miestui, Kupiškio ir Šakių rajono moksleiviams, II – Šiaulių ir Panevėžio miestams ir Tauragės rajonui, III – Kauno miestui ir Zarasų bei Trakų rajonams.

Gerai olimpiadai moksleivius parengė mokytojas P. Jonušas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla). Iš penkiolikos I-II vietas laimėjusių moksleivių 6 mokytojo P. Jonušo. Mokytojų – LTSR nusipelniusios mokytojos D. Usorytės (Vilniaus 7-oji vid. m-kla ), D. Vitkienės (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), TSRS liaudies mokytojo A. Basioko (Vilniaus 9-oji vid. m-kla) – po du mokinius tapo prizininkais.

Neblogai pasirodė mokytojų K. Vismantienės (Vilniaus 56-oji vid. m-kla), R. Bučinskienės (Šiaulių J. Janonio vid. m-kla), Z. Jucevičiaus (Šakių vid. m-kla), J. Vilčinsko (Kupiškio Vl. Rekašiaus vid. m-kla), V. Salei (Vilniaus 32-oji vid. m-kla), J. Briedienės (Panevėžio 10-oji vid. m-kla) moksleiviai.

Pagal olimpiadoje surinktų taškų skaičių geriausieji moksleiviai atrinkti kandidatais į Lietuvos TSR jaunųjų fizikų komandą.

Sąjunginėje jaunųjų fizikų olimpiadoje, kuri vyko Tbilisyje, respublikai atstovavo 3 moksleiviai: D. Rozas, J. Juodviršis, N. Baliūnas. D. Rozas gavo pagyrimo raštą, kiti – dalyvio diplomus.

Jonavos rajonas pagal užimtų I, II, III vietų ir pagyrimų raštų skaičių 1982 metais buvo tik 32-oje vietoje, o per paskutinius 5 metus jonaviškiai 3 kartus gavo pagyrimo raštus. Šių metų olimpiadoje dalyvavo 3 Jonavos IV vid. mokyklos mokiniai (mokytoja G. Genienė). Vienas jų dvyliktokas R. Jacinevičius gavo pagyrimo raštą.

Kai 25 moksleiviai (iš kiekvienos klasės) atliko eksperimentą, likusieji dalyvavo viktorinoje. Viktorinai vadovavo Šiaulių J. Janonio vid. m-klos mokytoja metodininkė R. Bučinskienė. Sumaniausi ir išradingiausi mokiniai buvo apdovanoti LTSR švietimo ministerijos garbės raštais bei dovanėlėmis.

Mokytojams buvo surengta mokslinė – praktinė konferencija. Pranešimus apie aukštatemperatūrinį superlaidumą, ekologines problemas bei fizikos mokymo materialinę bazę vidurinėse mokyklose skaitė LTSR MA Puslaidininkių fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas, fizikos – matematikos mokslų daktaras R. Dagys, Fizikos instituto Atmosferos užterštumų tyrimų skyriaus vedėjas, fizikos – matematikos mokslų kandidatas E. Vėbra, RMTI fizikos kabineto vedėja A. Gumbelevičienė.

 

A. Gumbelevičienė,

Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi 

instituto fizikos ir astronomijos vedėja

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

36-OJI JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė V. Dienys.

© Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutas, 1989

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2006 03 28.