38-oji Lietuvos JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1990 m. kovo 27–30 d., Druskininkai 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius parengė ir rekomendavo Lietuvos Mokslų Akademijos fizikos, puslaidininkių fizikos institutų, Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio instituto darbuotojai:

Teorines užduotis X klasei parengė prof. D. Grabauskas, doc. G. Leonavičius, doc. J. A. Martišius, K. Svirskas, V. Dienys – Vilniaus Pedagoginis Institutas, Lietuvos Mokslų Akademijos Puslaidininkių Fizikos institutas; XI klasei – moksl. bendr. R. Ambrazevičius, Fizikos ir matematikos m. dr. P. Bogdanovičius, fizikos ir matematikos m. kand. V. Šimonis, fizikos ir matematikos m. kand. G. Žukauskas, R. Žemaitis – Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos ir Puslaidininkių fizikos institutai; XII klasei – Prof. A. R. Bandzaitis, fizikos ir matematikos m. kand. R. Baubinas, doc. J. Storasta, prof. E. Kuokštis, doc. A. Kazlauskienė – Vilniaus universitetas.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė J. Siroicas, R. Širvelis, Vilniaus pedagoginis institutas,; XI klasei – A. Bogdanovičius, Vilniaus inžinerinis statybos institutas; XII klasei – A. Medeišis, M. Strumskis, Vilniaus universitetas.

 

Jaunųjų fizikų 38-oje olimpiadoje, kuri vyko Druskininkuose 1990 m. kovo 27–30 dienomis, varžėsi IX–XII klasių moksleiviai. Iš visų respublikos kampelių jų susirinko 135: 9–10 klasių – 40, 11 klasių – 51, 12 klasių – 44 moksleiviai. Jaunieji fizikai sprendė uždavinius, atliko eksperimentinius darbus, išbandė savo sumanumą prie kompiuterių.

38-ojoje olimpiadoje geriausi iš geriausių buvo tie, kurie tris metus iš eilės respublikinėje olimpiadoje laimėjo prizines vietas ir tapo laureatais. Tai Vilniaus 45-osios vidurinės mokyklos vienuoliktokai N. Baliūnas, V. Tamošiūnas, dvyliktokas A. Kazėnas ir Zarasų 1-osios vidurinės mokyklos dvyliktokas V. Kačka. Dviem iš jų (vienuoliktokams) yra galimybė kitais metais tapti du kartus laureatais.

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta:  

A. Raščius (Kauno „Saulės“ vid. m–kla), V. Mieliauskas (Vilniaus 9–oji vid. m–kla);

II vieta: 

A. Dienys (Vilniaus 9–oji vid. m–kla), B. Skūpas, R. Zaksas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla);

III vieta: 

G. Klimavičiui (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), S. Žutautui (Klaipėdos 4-oji vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta:  V. Tamošiūnas ir G. Veitas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla);
II vieta:  A. Astrauskas (Kauno „Saulės“ vid. m-kla), N. Baliūnas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), N. Jurkutaitis (Tauragės 4-oji vid. m-kla), G. Matulionis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla);
III vieta:  A. Balužiui (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vid. m-kla), J. Mikulskiui (Vilkaviškio 2-oji vid. m-kla), R. Navakui (Kauno 25-oji vid. m-kla).

 

XII klasė

 

I vieta:  R. Didžiūnaitis (Šakių rajono Lekėčių vid. m-kla), R. Vidūnas (Druskininkų 3-oji vid. m-kla);
II vieta:  A. Kazėnas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), T. Rudis (Telšių Žemaitės vid. m-kla), A. Stankevičius (Vilniaus 7-oji vid. m-kla);
III vieta:  B. Gariui (Kretingos 1-oji vid. m-kla), V. Kačkai (Zarasų 1-oji vid. m-kla), R. Krupauskui (Kaišiadorių 1-oji vid. m-kla), L. Sribikei (Kauno 38-oji vid. m-kla), S. Valatkai (Kauno 28-oji vid. m-kla).

  

28 moksleiviai apdovanoti pagyrimo raštais.

Moksleiviai sprendė teorinius uždavinius iš mechanikos, molekulinės fizikos, elektrodinamikos, svyravimų ir bangų. Geriausiai teorines užduotis išsprendė: dešimtokas A. Raščius (surinkęs 20 taškų iš 20 galimų), vienuoliktokas V. Tamošiūnas (49 taškai iš 50) ir dvyliktokas R. Didžiūnaitis (22 taškai iš 25).

Apie tai, kad šios olimpiados užduotys nebuvo sunkios, kalbėjo ir patys moksleiviai. Tačiau kai kurių olimpiadininkų darbai rodo, kad jie prastai pasiruošė šiam atsakingam etapui. Net 33 moksleiviai nesurinko nei 5 taškų.

Gerai moksleivius olimpiadai parengė mokytojai J. Dilka (Kauno „Saulės“ vid. m-kla), A. Basiokas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), V. Storpirštis ir E. Rupšlaukis (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), V. Kuzminas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla), D. Usorytė (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), N. Barancovienė (Šakių raj. Lekėčių vid. m-kla).

Metai iš metų tos pačios mokytojų pavardės figūruoja prie vis naujų jaunųjų fizikų pavardžių. Jaunieji mokytojai labai sunkiai įsijungia į šį darbą.

Šiais metais mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti ne tik Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos garbės raštais, bet ir Vilniaus miesto saviveiklinės techninės kūrybos rėmimo ir jaunimo mokslinės techninės kūrybos koordinavimo tarybos vardinėmis premijomis.

Olimpiados metu komandų vadovai ir artimiausi rajonų fizikos mokytojai, susirinkę į konferenciją, aptarė naujausius mokslo ir mokymo klausimus, tarėsi kaip sudominti mokinius fizika, pakelti jos prestižą.

Vasarą Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas prof. A. Bandzaitis buvo pakviestas į XXI Tarptautinę fizikos olimpiadą Olandijoje, Groningeno mieste, ir ten dalyvavo kaip stebėtojas nuo Lietuvos. Deja, ir šį kartą Lietuvos priėmimas į Tarptautinės olimpiados narius atidėtas.

 Aldona Gumbelevičienė

 

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

38-OJI LIETUVOS JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė Raimundas Žemaitis.

© Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 1991

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2005 10 11.