40-oji Lietuvos JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1992 m. kovo 25–28 d., Panevėžys 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius parengė Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Šiaulių pedagoginio instituto, Kauno Vytauto didžiojo universiteto, Vilniaus technikos universiteto ir Vilniaus Planetariumo darbuotojai.

Teorines užduotis X klasei parengė  moksl. bendr. R. Ambrazevičius, Fizikos ir matematikos m. dr. P. Bogdanovičius, fizikos ir matematikos m. kand. V. Šimonis – Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, R. Žemaitis, fizikos ir matematikos m. kand. G. Žukauskas – Vilniaus Planetariumas; XI klasei – prof. A. R. Bandzaitis, fizikos ir matematikos m. kand. R. Baubinas, doc. J. Storasta – Vilniaus Universitetas, prof. E. Kuokštis – Kauno Vytauto Didžiojo Universitetas; XII klasei – prof. D. Grabauskas, doc. V. Kaminskas, doc. G. Leonavičius, doc. J. A. Martišius – Vilniaus Pedagoginis Universitetas, vyr. dėst. O. Damskis, fizikos ir matematikos m. kand. A. Šurkus – Šiaulių Pedagoginis Institutas.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė doc. A. Bogdanovičius – Vilniaus technikos universitetas, fizikos ir matematikos m. dr. P. Bogdanovičius – Teorinės fizikos ir astronomijos institutas; XI klasei – doc. A. Medeišis, moksl. bendr. M. Strumskis – Vilniaus universitetas; XII klasei – doc. A. Rimeika, vyr. dėst. J. Siroicas – Vilniaus pedagoginis universitetas.

 

40-oji Lietuvos jaunųjų fizikų olimpiada įvyko Panevėžyje 1992 m. kovo 25 – 28 dienomis. Joje dalyvavo 123 X–XII klasių moksleiviai.

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta:

Tadas Aukštakalnis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla, mokytoja D. Usorytė), Arnoldas Deltuva (Marijampolės raj. Kazlų Rūdos vid. m-kla, mokytojas A. Bartkus);

II vieta: 

Raimondas Mikalajūnas, Evaldas Visockas (Vilniaus 7-oji vid. m-kla, mokytoja D. Usorytė), Rimantas Lazauskas, Liutauras Storasta (Vilniaus tiksliųjų gamtos ir technikos mokslų licėjus, mokytoja D. Aleksinė), Tomas Jarmolaitis (Jonavos 3-oji vid. m-kla, mokytojas K. Jakštas);

III vieta: 

Marijan Jakšto (Vilniaus 19-oji vid. m-kla), Arūnas Gumbelevičius (Vilniaus 7-oji vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta:

Egidijus Anisimovas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla, mokytoja R. Gražienė),

II vieta: 

Petras Aštrauskas (Kauno technologijos instituto gimnazija, mokytojas R. Naujokaitis), Miglius Alaburda (Vilniaus 45-oji vid. m-kla, mokytoja R. Graželienė),

III vieta: 

Tomas Alonderis (Panevėžio J. Balčikonio vid. m-kla), Robertas Beinortas (Kėdainių 2-oji vid. m-kla), Kęstutis Lumbys (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), Mindaugas Taškūnas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), Gunaras Terbetas (Vilniaus 7-oji vid. m-kla).

 

XII klasė

 

I vieta:

Algirdas Raščius (Kauno „Saulės“ vid. m-kla, mokytojas J. Dilka) ir Raimundas Zaksas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla, mokytojas V. Kudzmanas).

II vieta: 

Vytautas Mieliauskas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla, mokytoja I. Svetlorusova).

III vieta: 

Laura Naujokaitytė (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), Bronius Skūpas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla), Linas Kilikevičius (Šakių raj. Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vid. m-kla), Sigitas Žutautas (Klaipėdos 4-oji vid. m-kla), Andrius Dienius (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), Mindaugas Liaukonis (Druskininku 3-oji vid. m-kla), Valentinas Sitas (Vilniaus 56-oji vid. m-kla).

  

20 moksleivių apdovanoti pagyrimo raštais.

40-osios Lietuvos jaunųjų fizikų olimpiados laureatais tapo A. Raščius (Kauno „Saulės“ vid. m-kla), B. Skūpas, R. Zaksas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla), S. Žutautas (Klaipėdos 4-oji vid. m-kla), Olimpiadoje apdovanoti ir olimpiados laureatų mokytojai: A. Baršauskienė ir A. Sivickas (Klaipėdos 4-oji vid. m-kla), J. Dilka (Kauno „Saulės“ vid. m-kla), V. Kudzmanas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla).

Lietuvoje rinktinė svečių teisėmis dalyvavo NVS šalių fizikos olimpiadoje. Antrąją vietą laimėjo E. Anisimovas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), trečiąją – A. Raščius (Kauno „Saulės vid. m-kla), Šie moksleiviai kartu su dvyliktokais A. Dieniu, V. Mieliausku (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), R. Zaksu (Vilniaus 41-oji vid. m-kla) ir rinktinės vadovais fizikos ir matematikos m. dr. P. Bogdanovičiumi ir prof. E. Kuokščiu dalyvavo Tarptautinėje fizikos olimpiadoje Suomijos sostinėje Helsinkyje. Garbingus bronzos medalius laimėjo dvyliktokas A. Raščius ir vienuoliktokas E. Anisimovas.

 Aldona Gumbelevičienė

 

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

40-OJI LIETUVOS JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė Raimundas Žemaitis

© Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 1993

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2005 04 26.