2006–2007 mokslo metų RUDENS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

I KURSAS

15 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto III kurso studentas Donatas Majus

 

II KURSAS

14 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto III kurso studentas Donatas Majus

Molekulinės fizikos teorinės užduotys, parengė VU FF IV k. stud. Viktor Novičenko ir doc. dr. S. Tamošiūnas

 

III KURSAS

13 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto III kurso studentas Donatas Majus

Molekulinės fizikos teorinės užduotys, parengė VU FF IV k. stud. Viktor Novičenko ir doc. dr. S. Tamošiūnas