TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

11-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

b b 5 12-15 4 16-18 3 11-13 1,5 10 4 6-8 6,5 5 3 6-7 27,0 10

T002

3 11-19 4 16-18 1,5 19 2 14-15 1 11 2 9-10 1 8     14,5 17

T003

10 1-6 5 12-15 9 3-6 9 3-4 9,5 1 7 3 8,5 3 6 3 64,0 2

T004

10 1-6 10 1 9 3-6 9 3-4 4 4-6             42,0 4

T005

3 11-19 3 19-21 4 16-18 7 5-6 4 4-6 9,8 1 9 2 7 2 46,8 3

T006

3 11-19 0,4 23     6 7-8                 9,4 21

T007

b b                             0 33

T008

3 11-19 7,5 8 8 7 4 10                 22,5 12

T009

3 11-19                             3,0 27

T010

0,1 23-26 0,1 25-26 0,1 20-21                     0,3 31

T011

3 11-19 8 5-7 4 16-18 2 14-15 2,5 9     4 6-7     23,5 11

T012

8 9-10 5 12-15 6,5 9 3 11-13 4 4-6 4 6-8 4 6-7 3 6-7 37,5 6-7

T013

10 1-6 9,5 2-3     5 9 3 7-8 6 4         33,5 8

T014

10 1-6     9 3-6 7 5-6 5 3             31,0 9

T015

2 20 6 9-10                         8,0 23-24

T016

8 9-10                             8,0 23-24

T017

10 1-6 3 19-21 5 12-14 6 7-8 3 7-8 5 5 7,5 4     39,5 5

T018

9,5 7 5,5 11 5 12-14                     20,0 14

T019

0,1 23-26 0,1 25-26     1 17                 1,2 28

T020

3 11-19 8 5-7 7 8                 1 8 19,0 15

T021

0,5 21 4 16-18 6 10-11 3 11-13     2 9-10         15,5 16

T022

8,5 8 9 4 10 1-2 10 1                 37,5 6-7

T023

3 11-19 6 9-10 5 12-14                     14,0 18-19

T024

3 11-19 3 19-21 10 1-2                 5 4 21,0 13

T025

b b 4 16-18 6 10-11 b b     4 6-8         14,0 18-19

T026

b b 2,5 22 4,5 15 1,5 16                 8,5 22

T027

0,4 22                             0,4 29-30

T028

0,1 23-26 0,2 24 0,1 20-21                     0,4 29-30

T029

0,1 23-26                             0,1 32

T030

10 1-6 8 5-7 9 3-6 9,4 2 9 2 7,5 2 9,5 1 8 1 70,4 1

T031

    9,5 2-3                         9,5 20

T032

    5 12-15                         5,0 25

T033

                            4 5 4,0 26
Dalyvių 30   26    21    18    11   10   8   8   33  
Sprend. laikas 07 11
08
07
 08 01
08
28
08 22
09
18
09 18
10
15
10 09
11
05
10 30
11 26
11 20
12 17
12 11
01 07
 07 11
01 07

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

1 2-5     1 5-6 5 4             7 5-6   34,0 8

T002

                            0     14,5 17

T003

2 1 10 1 10 1-3 8 1-3 6 3 6 3 7 3-4 49 1   113,0 1

T004

                            0     42,0 5

T005

1 2-5 2 4-5 10 1-3 8 1-3 2 4 2 4 7 3-4 32 4   78,8 3

T006

                            0     9,4 21

T007

                            0     0,0 33

T008

                            0     22,5 13

T009

                            0     3,0 27

T010

                            0     0,3 31

T011

                            0     23,5 12

T012

1 2-5 7 2-3 10 1-3 8 1-3 7 2 4 2 4 2 41 2   78,5 4

T013

                            0     33,5 9

T014

                            0     31,0 10

T015

                            0     8,0 23-24

T016

                            0     8,0 23-24

T017

                            0     39,5 6

T018

                            0     20,0 14

T019

                            0     1,2 28

T020

                            0     19,0 15

T021

                            0     15,5 16

T022

                            0     37,5 7

T023

                            0     14,0 18-19

T024

    2 4-5 1 5-6 0 5 1 5     3 5 7 5-6   28,0 11

T025

                            0     14,0 18-19

T026

                            0     8,5 22

T027

                            0     0,4 29-30

T028

                            0     0,4 29-30

T029

                            0     0,1 32

T030

    7 2-3 7 4     8 1 8 1 10 1 40 3   110,4 2

T031

                            0     9,5 20

T032

                            0     5,0 25-26

T033

1 2-5                         1 7   5,0 25-26
Dalyvių                             7     33  
Sprend. laikas 01 02
01 30
01 22
02 18
02 19
03 18
03 13
04 10
04 06
05 03
04 23
05 20
05 14
06 10
01 02
06 10
     

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2018 06 25.