TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

12-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

6,5 21 9,0 1-2 9,5 6-12                     25,0 22

T002

3,5 31 1,4 19-21 9,0 16-17 9,4 4-5 6,0 13-14 7,5 16 1,0 12-13 3,0 11 40,8 14

T003

5,0 23-25 1,3 22-24 6,5 24-27     2,0 20-21 7,0 17-19 1,0 12-13 9,6 7 32,4 20

T004

8,0 17-19                             8,0 31

T005

10,0 1 1,6 17-18 10,0 1-2 10,0 1-2 10,0 1-6 8,0 14-15 3,0 7-10 10,0 1-6 62,6 3

T006

3,3 32                             3,3 36

T007

3,0 33-36                             3,0 37-38

T008

4,5 26-28 2,2 9-10 7,5 19-23 8,7 13 6,0 13-14             28,9 21

T009

4,0 29-30     9,5 6-12 3,9 19                 17,4 24

T010

9,0 9-13     8,0 18                     17,0 25

T011

9,2 8 8,0 3-5 7,5 19-23 9,2 6-9 9,8 7 10,0 1-6 6,0 1-3 10,0 1-6 69,7 2

T012

9,5 3-5 2,0 14-15 9,8 3-4 9,0 10-12 8,0 11-12 8,0 14-15     10,0 1-6 56,3 8

T013

9,4 6-7 2,1 11-13 7,5 19-23 9,2 6-9 10,0 1-6 9,8 7-9 5,0 4 9,4 8 62,4 4-5

T014

9,0 9-13 1,8 16 9,5 6-12 3,0 21 4,0 15 9,8 7-9         37,1 17

T015

4,5 26-28                             4,5 33

T016

9,0 9-13 1,6 17-18 9,5 6-12 8,4 14-15 10 1-6 10,0 1-6 3,0 7-10 10,0 1-6 61,5 6

T017

9,6 2 9,0 1-2 9,8 3-4 9,0 10-12 10 1-6             47,4 10

T018

9,5 3-5 8,0 3-5 9,5 6-12 10 1-2 2,0 20-21 9,5 10 3,0 7-10 5,0 9 56,5 7

T019

9,4 6-7 2,1 11-13 9,3 13-15 9,2 6-9 10 1-6 10,0 1-6         50,0 9

T020

7,0 20 7,5 6 9 16-17 9,5 3                 33,0 19

T021

8,0 17-19 6,2 7 9,5 6-12 9,2 6-9 9,5 8-9 10,0 1-6     10,0 1-6 62,4 4-5

T022

5,6 22     7,5 19-23                     13,1 27-28

T023

9,0 9-13     7,5 19-23                     16,5 26

T024

9,5 3-5 2,2 9-10 9,5 6-12 8,2 16 3,0 17-19 7,0 17-19 4,0 5-6     43,4 13

T025

8,5 14-16 1,3 22-24 9,3 13-15     9,0 10 10,0 1-6 6,0 1-3     44,1 12

T026

5,0 23-25                             5,0 32

T027

9,0 9-13 1,4 19-21 6,0 28 6,6 18 3,0 17-19 9,0 12-13     3,5 10 38,5 16

T028

8,0 17-19 1,4 19-21 6,5 24-27 6,8 17 3,0 17-19 9,0 12-13 4,0 5-6     38,7 15

T029

3,0 33-36 1,0 25 6,5 24-27 2,6 22                 13,1 27-28

T030

8,5 14-16 2,0 14-15                         10,5 29

T031

3,0 33-36 4,6 8 6,5 24-27 3,6 20     7,0 17-19         24,7 23

T032

4,0 29-30                             4,0 34

T033

2,0 37 0,5 26                         2,5 39

T034

4,5 26-28 2,1 11-13 9,7 5     8,0 11-12 9,8 7-9 2,0 11     36,1 18

T035

5,0 23-25     10,0 1-2 9,0 10-12 10 1-6 10,0 1-6 3,0 7-10     47,0 11

T036

8,5 14-16 8,0 3-5 9,3 13-15 9,4 4-5 9,5 8-9 9,4 11 6,0 1-3 10,0 1-6 70,1 1

T037

3,0 33-36                             3,0 37-38

T038

    1,3 22-24     8,4 14-15                 9,7 30

T039

                3,5 16             3,5 35
Dalyvių 37   27   28   22   21   19   13   11   39  
Sprend. laikas 07 05
08 02
07 24
08 21
08 13
09 09

09 05
10 02

09 25
10 22
10 22
11 18
11 12
12 09
12 03
12 30
 

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

                                  25,0 22

T002

3,0 8     3,0 5 9,4 4-5     6,0 5 8,0 3 29,4 5   70,2 6

T003

2,0 9 3,0 5-6     2,0 7     2,5 6 3,0 4 12,5 7   44,9 14

T004

                                8,0 31

T005

5,0 3-6 3,0 5-6 2,0 6 9,5 1-3 2,0 4-5 10,0 1-2 10,0 1-2 41,5 3   104,1 3

T006

                                  3,3 36

T007

                                  3,0 37-38

T008

                                  28,9 21

T009

                                  17,4 24

T010

                                  17,0 25

T011

5,0 3-6 8,0 1 8,0 1-2 9,5 1-3 6,0 2 7,0 4     43,5 2   113,2 2

T012

                                56,3 9

T013

6,0 2 6,0 2-3 7,0 3 9,4 4-5 2,0 4-5 9,0 3     39,4 4   101,8 4

T014

                                  37,1 18-19

T015

                                  4,5 33

T016

5,0 3-6 4,0 4 4,0 4 9,0 6 3,0 3         25,0 6   86,5 5

T017

                                47,4 12

T018

0,0 10                         0,0 11   56,5 8

T019

                                  50,0 11

T020

                                  33,0 20

T021

                                  62,4 7

T022

                                  13,1 27-28

T023

                                  16,5 26

T024

                                  43,4 16

T025

                                  44,1 15

T026

                                  5,0 32

T027

7,0 1                         7,0 8   45,5 13

T028

                                  38,7 17

T029

                                  13,1 27-28

T030

                                  10,5 29

T031

                                  24,7 23

T032

                                  4,0 34

T033

                                  2,5 39

T034

    1,0 7                     1,0 10   37,1 18-19

T035

4,0 7                         4,0 9   51 10

T036

5,0 3-6 6,0 2-3 8,0 1-2 9,5 1-3 8,0 1 10,0 1-2 10,0 1-2 56,5 1   126,6 1

T037

                                  3,0 37-38

T038

                                  9,7 30
Dalyvių                                   3,5 35
Dalyvių 10   7   6   7   5   6   4   11     39  
Sprend. laikas 01 07
02 03
01 28
02 24
02 25
03 24
03 22
04 18
04 17
05 14
05 06
06 02
05 23
06 12
       

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2018 09 06, papildyta, pataisyta 09 13, 09 17, 09 25, 2019 06 18.