TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

13-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 9,5 3-9 10,0 1-4 7,0 13-17 10,0 1-11 10,0 1-3 10,0 1-7 10,0 1-4 10,0 1-3 76,5 2
T02 6,4 31 8,8 14-16                         15,2 26
T03 7,0 27-30 5,5 22                         12,5 28
T04 8,0 22                             8,0 36
T05 5,4 35-36 6,1 20     3,0 23-24                 14,5 27
T06 9,2 12-13 8,8 14-16 7,5 12 8,0 19-21                 33,5 18
T07 9,2 12-13 9,8 5-6 6,5 18-21 10,0 1-11 5,0 4-9 5,0 9-14 8,0 8 7,5 6 61,0 6
T08 8,6 15-20 8,8 14-16 7,0 13-17 9,5 13-15 3,0 16             36,9 14
T09 6,0 33-34 1,2 29 4,0 24                     11,2 29
T10 8,6 15-20 3,9 26 5,5 23                     18,0 25
T11 9,5 3-9 6,0 21         3,5 15             19,0 24
T12 9,5 3-9                             9,5 32
T13 7,0 27-30                             7,0 39-40
T14 6,1 32 5,3 23 6,5 18-21 9,0 17-18     5,0 9-14 4,5 10     36,4 15
T15 9,5 3-9 10,0 1-4 8,0 10-11 10,0 1-11                 37,5 13
T16 4,0 37-38 5,2 24 9,2 8 9,5 13-15                 27,9 19
T17 8,6 15-20 8,9 13 7,0 13-17 10,0 1-11                 34,5 16-17
T18 8,5 21 8,6 17 6,5 18-21 4,5 22 4,0 12-14 5,0 9-14 9,5 5-6     46,6 12
T19 9,5 3-9 10,0 1-4 8,0 10-11 10,0 1-11 4,0 12-14 5,0 9-14 5,0 9 8,5 4 60,0 7
T20 5,4 35-36 2,0 27-28 6,0 22 9,5 13-15 4,0 12-14             26,9 22
T21 7,6 24-26 9,8 5-6 9,8 2-3 10,0 1-11     10,0 1-7         47,2 11
T22 8,6 15-20 0,5 30                         9,1 35
T23 7,6 24-26                             7,6 38
T24 9,0 14 9,7 7-8 9,5 4-6 10,0 1-11 5,0 4-9 10,0 1-7 10,0 1-4 8,0 5 71,2 5
T25 8,6 15-20 6,9 19 2,0 25 9,3 16                 26,8 23
T26 9,5 3-9 9,7 7-8 9,5 4-6 10,0 1-11 5,0 4-9 10,0 1-7 9,5 5-6 10,0 1-3 73,2 4
T27 7,6 24-26 2,0 27-28 1,0 26                     10,6 30
T28 9,3 10-11                             9,3 33-34
T29 9,8 1-2     9,5 4-6 8,0 19-21                 27,3 21
T30 6,0 33-34 7,0 18 9,0 9 8,0 19-21 4,5 10-11             34,5 16-17
T31 7,0 27-30                             7,0 39-40
T32 7,7 23                             7,7 37
T33 8,6 15-20 9,4 10-11 9,4 7 10,0 1-11 5,0 4-9 5,0 9-14         47,4 10
T34 7,0 27-30     7,0 13-17 10,0 1-11 4,5 10-11 7,0 8 9,4 7 4,0 9 48,9 9
T35 9,8 1-2 9,6 9 9,8 2-3 9,8 12 10,0 1-3 10,0 1-7 10,0 1-4 10,0 1-3 79,0 1
T36 9,5 3-9 10,0 1-4 10,0 1 10,0 1-11 10,0 1-3 10,0 1-7 10,0 1-4 4,5 8 74,0 3
T37 9,3 10-11 4,0 25 6,5 18-21 3,0 23-24 5,0 4-9             27,8 20
T38 4,0 37-38 9,4 10-11 7,0 13-17 9,0 17-18 5,0 4-9 5,0 9-14 4,0 11 7,0 7 50,4 8
T39     9,3 12                         9,3 33-34
T40     b                           0,0 41
T41     b               10,0 1-7         10,0 31
Dalyvių 38 31 26 24 16 13 11 9 41
Sprend. laikas 07 09
08 05
07 29
08 25
08 19
09 15
09 09
10 06
09 30
10 27
10 21
11 17
11 11
12 08
12 02
12 29
 

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01 6,0 6 9,0 3 10,0 1-5 7,0 6 8,0 6         40,0 6   116,5 5
T02                                   15,2 26
T03                                   12,5 28
T04                                   8,0 36
T05                                   14,5 27
T06                                   33,5 18
T07 8,0 3-4 7,5 5 10,0 1-5 9,0 2-5 10,0 1-5 6,0 2 7,0 3-4 57,5 4   118,5 4
T08 4,0 8 6,0 7                     10,0 9   46,9 13
T09                                   11,2 29
T10                                   18,0 25
T11                                   19,0 24
T12                                   9,5 32
T13                                   7,0 39-40
T14                                   36,4 15
T15                                   37,5 14
T16                                   27,9 19
T17                                   34,5 16-17
T18 3,0 9 7,0 6 3,0 7-8     6,0 7-8         19,0 7   65,6 8
T19                                   60,0 10
T20                                   26,9 22
T21                                   47,2 12
T22                                   9,1 35
T23                                   7,6 38
T24 8,0 3-4 8,0 4 10,0 1-5 9,0 2-5 10,0 1-5 5,0 3 9,0 1-2 59,0 3   130,2 3
T25                                   26,8 23
T26 9,0 2 10,0 1 10,0 1-5 9,0 2-5 10,0 1-5 9,4 1 5,0 5 62,4 1   135,6 2
T27                                   10,6 30
T28                                   9,3 33-34
T29                                   27,3 21
T30                                   34,5 16-17
T31                                   7,0 39-40
T32                                   7,7 37
T33                                   47,4 11
T34 5,0 7     5,0 6     6,0 7-8         16,0 8   64,9 9
T35 10,0 1 9,5 2 10,0 1-5 9,0 2-5 10,0 1-5 3,5 4 9,0 1-2 61,0 2   140 1
T36                                   74,0 7
T37                                   27,8 20
T38 7,0 5 5,5 8 3,0 7-8 10,0 1 10,0 1-5     7,0 3-4 42,5 5   92,9 6
T39                                   9,3 33-34
T40                                   0 41
T41                                   10 31
Dalyvių 9 8 8 6 8 4 5 9   41
Sprend. laikas 01 06
02 02
01 27
02 23
02 17
03 15
03 09
04 05
03 30
04 26
04 20
05 17
05 11
06 07
       

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2019 08 23, papildyta, patikslinta 2019 09 03, 10 07, 10 29, 11 05, 12 05, 12 23, 2020 01 29, 03 25, 05 07, 05 13, 06 23.