TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

15-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 8,0 10-11                             8,0 10-11
T02 1,0 27-31                             1,0 27-31
T03 8,5 9                             8,5 9
T04 4,0 16-19                             4,0 16-19
T05 3,0 21-24                             3,0 21-24
T06 1,0 27-31                             1,0 27-31
T07 3,0 21-24                             3,0 21-24
T08 1,0 27-31                             1,0 27-31
T09 10,0 1                             10,0 1
T10 2,0 26                             2,0 26
T11 0,5 32                             0,5 32
T12 2,5 25                             2,5 25
T13 b 33                             0,0 33
T14 8,0 10-11                             8,0 10-11
T15 9,5 2-4                             9,5 2-4
T16 4,0 16-19                             4,0 16-19
T17 9,5 2-4                             9,5 2-4
T18 4,5 14-15                             4,5 14-15
T19 3,0 21-24                             3,0 21-24
T20 4,0 16-19                             4,0 16-19
T21 1,0 27-31                             1,0 27-31
T22 3,5 20                             3,5 20
T23 4,5 14-15                             4,5 14-15
T24 3,0 21-24                             3,0 21-24
T25 9,0 5-8                             9,0 5-8
T26 9,5 2-4                             9,5 2-4
T27 5,0 13                             5,0 13
T28 9,0 5-8                             9,0 5-8
T29 9,0 5-8                             9,0 5-8
T30 1,0 27-31                             1,0 27-31
T31 9,0 5-8                             9,0 5-8
T32 4,0 16-19                             4,0 16-19
T33 6,0 12                             6,0 12
T34 0                               0  
T35 0                               0  
T36 0                               0  
T37 0                               0  
T38 0                               0  
Dalyvių 33               38
Sprend. laikas 07 07
08 03
               

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                      
T02                                      
T03                                      
T04                                      
T05                                      
T06                                      
T07                                      
T08                                      
T09                                      
T10                                      
T11                                      
T12                                      
T13                                      
T14                                      
T15                                      
T16                                      
T17                                      
T18                                      
T19                                      
T20                                      
T21                                      
T22                                      
T23                                      
T24                                      
T25                                      
T26                                      
T27                                      
T28                                      
T29                                      
T30                                      
T31                                      
T32                                      
T33                                      
T34                                      
T35                                      
T36                                      
T37                                      
T38                                      
T39                                      
T40                                      
T41                                      
T42                                      
T43                                      
T44                                      
T45                                      

T46

                                     

T47

                                     
Dalyvių                    
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2021 08 27.