TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

15-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 8,0 10-11 10,0 1 10,0 1-7 8,0 4-7 2,0 14             38,0 6-7
T02 1,0 27-31 4,0 28-30 6,5 15-18 2,0 16-18 0,5 16-19             14,0 21
T03 8,5 9 8,0 8-14 8,0 11-13 8,0 4-7 6,0 3-11             38,5 4-5
T04 4,0 16-19 6,0 22-23                         10,0 28
T05 3,0 21-24 8,0 8-14 8,0 11-13     6,0 3-11             25,0 13
T06 1,0 27-31 7,0 15-20 0,1 25-26 4,5 12 0,5 16-19             13,1 22
T07 3,0 21-24 4,0 28-30 0,5 21-23 1,0 22 0,5 16-19             9,0 30
T08 1,0 27-31 4,5 25-27 6,5 15-18                     12,0 24-25
T09 10,0 1 9,0 3-6                         19,0 17
T10 2,0 26 8,0 8-14 9,5 8-9 10,0 1 1,0 15             30,5 10
T11 0,5 32 3,5 31-33     1,5 19-21                 5,5 34
T12 2,5 25 7,0 15-20     b 23                 9,5 29
T13 b 33 b 37 6,5 15-18 2,0 16-18                 8,5 31-32
T14 8,0 10-11 3,0 34-36                         11,0 26
T15 9,5 2-4 8,0 8-14 9,5 8-9 4,0 13 9,0 1             40,0 3
T16 4,0 16-19 7,0 15-20 0,5 21-23 6,5 11 8,5 2             26,5 11
T17 9,5 2-4 8,5 7 10,0 1-7 1,5 19-21 6,0 3-11             35,5 8
T18 4,5 14-15 8,0 8-14 10,0 1-7 9,5 2-3 6,0 3-11             38,0 6-7
T19 3,0 21-24                             3,0 40-41
T20 4,0 16-19 4,0 28-30 0,2 24 7,0 9-10 6,0 3-11             21,2 15
T21 1,0 27-31 3,0 34-36 4,5 19                     8,5 31-32
T22 3,5 20                             3,5 38-39
T23 4,5 14-15 9,5 2 10,0 1-7 9,5 2-3                 33,5 9
T24 3,0 21-24                             3,0 40-41
T25 9,0 5-8 9,0 3-6 9,0 10 8,0 4-7 6,0 3-11             41,0 2
T26 9,5 2-4 9,0 3-6 10,0 1-7 8,0 4-7 6,0 3-11             42,5 1
T27 5,0 13 7,0 15-20 4,0 20 3,5 14 6,0 3-11             25,5 12
T28 9,0 5-8 6,5 21 10,0 1-7 7,0 9-10 6,0 3-11             38,5 4-5
T29 9,0 5-8 6,0 22-23 0,1 25-26                     15,1 19
T30 1,0 27-31 3,5 31-33                         4,5 36-38
T31 9,0 5-8 4,5 25-27 7,5 14                     21,0 16
T32 4,0 16-19 8,0 8-14 dk dk dk dk dk dk             12,0 24-25
T33 6,0 12 4,5 25-27                         10,5 27
T34 0   9,0 3-6 10,0 1-7 2,0 16-18 3,0 13             24,0 14
T35 0   3,0 34-36 0,5 21-23 1,5 19-21                 5,0 35
T36 0   8,0 8-14 dk dk     dk dk             8,0 33
T37 0   7,0 15-20 6,5 15-18 2,5 15 0,5 16-19             16,5 18
T38 0   3,5 31-33                         3,5 38-39
T39 0   7,0 15-20     7,5 8                 14,5 20
T40 0   5,0 24 8,0 11-13                     13,0 23
T41                 4,5 12             4,5 36-37
Dalyvių 33 37 28 24         40
Sprend. laikas 07 07
08 03
07 29
08 25
08 16
09 12
09 06
10 04
         

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                   38,0 6-7
T02                                   14,0 21
T03                                   38,5 4-5
T04                                   10,0 28
T05                                   25,0 13
T06                                   13,1 22
T07                                   9,0 30
T08                                   12,0 24-25
T09                                   19,0 17
T10                                   30,5 10
T11                                   5,5 34
T12                                   9,5 29
T13                                   8,5 31-32
T14                                   11,0 26
T15                                   40,0 3
T16                                   26,5 11
T17                                   35,5 8
T18                                   38,0 6-7
T19                                   3,0 40-41
T20                                   21,2 15
T21                                   8,5 31-32
T22                                   3,5 38-39
T23                                   33,5 9
T24                                   3,0 40-41
T25                                   41,0 2
T26                                   42,5 1
T27                                   25,5 12
T28                                   38,5 4-5
T29                                   15,1 19
T30                                   4,5 36-38
T31                                   21,0 16
T32                                   12,0 24-25
T33                                   10,5 27
T34                                   24,0 14
T35                                   5,0 35
T36                                   8,0 33
T37                                   16,5 18
T38                                   3,5 38-39
T39                                   14,5 20
T40                                   13,0 23
T41                                   4,5 36-37
Dalyvių                   40
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2021 08 27. Papildyta 2021 09 22, 11 03, 11 18.