TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

16-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 9,3 6-9 9 4-6 9,0 6-8 6,0 7-14 10 1-8     9,4 6     52,7 12
T02 9,5 1-2 8 11-13 4,0 19 4,0 20-22 9 14-15 8,0 6-8 3,0 22-24 8,0 12-14 53,5 10
T03 7,5 18-20 3 21 3,0 20-25 3,0 23-24 3 20-22 6,0 11-12 8,0 13-15 9,0 5-11 42,5 18
T04 7,6 17 2,5 22-24 1,0 27-28 2,0 26-28                 13,1 29
T05 8,5 14-16 6,5 18-19 8,0 10-13 5,0 15-19 10 1-8     7,4 16     45,4 16
T06 9,5 1-2 8,5 7-9 10,0 1-5 6,0 7-14 5 19 9,0 1-5 10,0 1-5 10,0 1-4 68,0 4
T07 9,4 3-5 9 4-6 10,0 1-5 9,5 1-2 10 1-8 9,0 1-5 9,0 8-12 10,0 1-4 75,9 1
T08 9,3 6-9 8 11-13 3,0 20-25 4,0 20-22 9 14-15 9,0 1-5 9,0 8-12 10,0 1-4 61,3 6
T09 6,2 25 8,5 7-9 8,0 10-13 8,5 4 10 1-8 7,0 9-10 10,0 1-5 9,0 5-11 67,2 5
T10 8,5 14-16 6,5 18-19 8,0 10-13 5,0 15-19 8 16-18 3,0 13-14 7,0 17 6,0 22 52,0 13
T11 9,2 10-11 9,5 1-2 10,0 1-5 9,5 1-2 10 1-8 8,0 6-8 10,0 1-5 9,0 5-11 75,2 2
T12 9 12-13 9,5 1-2 3,0 20-25 6,0 7-14 8 16-18 3,0 13-14 10,0 1-5 8,0 12-14 56,5 8
T13 7,5 18-20 6 20 6,0 16-18 5,0 15-19 9,5 9-13     8,0 13-15 7,0 16-21 54,0 9
T14 7,5 18-20 8,5 7-9 3,0 20-25 5,0 15-19     1,0 17-18 9,0 8-12 7,0 16-21 41,0 19
T15 9,3 6-9 7,5 14-15 8,0 10-13 4,0 20-22 3 20-22             31,8 22
T16 9 12-13 2,5 22-24                         11,5 30
T17 3 26-27                             3,0 37
T18 7 21-22 2,5 22-24 6,0 16-18 7,0 6 9,5 9-13 6,0 11-12 3,0 22-24 7,0 16-21 48,0 14
T19 8,5 14-16 7 16-17 2,0 26 2,0 26-28 3 20-22     6,0 18-19 2,0 24 30,5 23
T20 9,4 3-5 9 4-6 9,0 6-8 9,0 3 9,5 9-13 9,0 1-5 9,0 8-12 9,0 5-11 72,9 3
T21 7 21-22     7,0 15 6,0 7-14 10 1-8     8,0 13-15 7,0 16-21 45,0 17
T22 9,3 6-9                             9,3 31
T23 3 26-27 1,5 25-27     3,0 23-24                 7,5 33
T24 9,4 3-5 8,4 10 10,0 1-5 6,0 7-14     8,0 6-8     9,0 5-11 60,8 7
T25 9,2 10-11 9,2 3 8,3 9 7,5 5         4,3 20     38,5 20
T26 6,5 24 0,1 28-32                         6,6 35
T27 6,7 23 0,1 28-32                         6,8 34
T28 0,1 28                             0,1 40
T29 9,4 3-5 1,5 25-27 1,0 27-28 2,5 25     2,0 15-16 3,5 21 3,0 23 13,5 28
T30 7 21-22 8 11-13 10,0 1-5 6,0 7-14 10 1-8     10,0 1-5 9,0 5-11 53,0 11
T31 9,3 6-9 0,1 28-32 6,0 16-18 6,0 7-14 10 1-8 2,0 15-16 3,0 22-24 9,0 5-11 36,1 21
T32 3 26-27 7 16-17 3,0 20-25 6,0 7-14             7,2 15 23,2 27
T33 9,4 3-5 7,5 14-15 9,0 6-8 5,0 15-19 8 16-18     9,2 7 7,0 16-21 45,7 15
T34 9,2 10-11 1,5 25-27 3,0 20-25                     4,5 36
T35 6,5 24 0,1 28-32 7,2 14     9,5 9-13     9,0 8-12     25,8 25
T36 6,7 23 0,1 28-32 0,1 30                     0,2 39
T37                     7,0 9-10 2,0 25 7,0 16-21 27,5 24
T38                     9,0 1-5 6,0 18-19 10,0 1-4 25,0 26
T39                     1,0 17-18 1,0 26-27     2,0 38
T40                         1,0 26-27 8,0 12-14 9,0 32
Dalyvių 28 32 29 28 22 18 27 24 40
Sprend. laikas 07 04
07 31
07 25
08 21

08 16
09 12

09 05
10 02
09 26
10 23
10 17
11 13
11 07
12 04
11 28
12 25
 

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01 6,0 13-17                         6,0 13-17   58,7 12
T02 8,0 5-8                         8,0 5-8   61,5 7-8
T03 5,0 18-20                         5,0 18-20   47,5 18
T04                             0,0     13,1 30
T05 6,0 13-17                         6,0 13-17   51,4 16
T06                             0,0     68,0 6
T07 9,0 1-4                         9,0 1-4   84,9 1
T08 7,0 9-12                         7,0 9-12   68,3 5
T09 9,0 1-4                         9,0 1-4   76,2 4
T10 4,0 21-23                         4,0 21-23   56,0 13
T11 8,0 5-8                         8,0 5-8   83,2 2
T12 5,0 18-20                         5,0 18-20   61,5 7-8
T13 7,0 9-12                         7,0 9-12   61,0 9
T14 9,0 1-4                         9,0 1-4   50,0 17
T15                             0,0     31,8 25
T16                             0,0     11,5 31-32
T17                             0,0     3,0 38
T18 6,0 13-17                         6,0 13-17   54,0 14
T19 4,0 21-23                         4,0 21-23   34,5 22-23
T20 8,0 5-8                         8,0 5-8   80,9 3
T21 8,0 5-8                         8,0 5-8   53,0 15
T22                             0,0     9,3 33
T23 4,0 21-23                         4,0 21-23   11,5 31-32
T24                             0,0     60,8 10
T25                             0,0     38,5 20
T26                             0,0     6,6 35
T27                             0,0     6,8 34
T28 3,0 24                         3,0 24   3,1 37
T29                             0,0     13,5 29
T30 6,0 13-17                         6,0 13-17   59,0 11
T31                             0,0     36,1 21
T32 6,0 13-17                         6,0 13-17   29,2 27
T33                             0,0     45,7 19
T34                             0,0     4,5 36
T35 5,0 18-20                         5,0 18-20   30,8 26
T36                             0,0     0,2 40
T37 7,0 9-12                         7,0 9-12   34,5 22-23
T38 9,0 1-4                         9,0 1-4   34,0 24
T39                             0,0     2,0 39
T40 7,0 9-12                         7,0 9-12   16,0 28
Dalyvių 24                 40
Sprend. laikas 12 19
01 15
                   

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2022 08 17, 09 07, 10 04, 10 25, 11 16, 11 25, 12 13, 01 23, 01 27.