TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

16-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 9,3 6-9 9 4-6 9,0 6-8                     27,3 6
T02 9,5 1-2 8 11-13 4,0 19                     21,5 12-13
T03 7,5 18-20 3 21 3,0 20-25                     13,5 22
T04 7,6 17 2,5 22-24 1,0 27-28                     11,1 24
T05 8,5 14-16 6,5 18-19 8,0 10-13                     23,0 9-10
T06 9,5 1-2 8,5 7-9 10,0 1-5                     28,0 3
T07 9,4 3-5 9 4-6 10,0 1-5                     28,4 2
T08 9,3 6-9 8 11-13 3,0 20-25                     20,3 14
T09 6,2 25 8,5 7-9 8,0 10-13                     22,7 11
T10 8,5 14-16 6,5 18-19 8,0 10-13                     23,0 9-10
T11 9,2 10-11 9,5 1-2 10,0 1-5                     28,7 1
T12 9 12-13 9,5 1-2 3,0 20-25                     21,5 12-13
T13 7,5 18-20 6 20 6,0 16-18                     19,5 15
T14 7,5 18-20 8,5 7-9 3,0 20-25                     19,0 16
T15 9,3 6-9 7,5 14-15 8,0 10-13                     24,8 8
T16 9 12-13 2,5 22-24                         11,5 23
T17 3 26-27                             3,0 33
T18 7 21-22 2,5 22-24 6,0 16-18                     15,5 20
T19 8,5 14-16 7 16-17 2,0 26                     17,5 18
T20 9,4 3-5 9 4-6 9,0 6-8                     27,4 5
T21 7 21-22     7,0 15                     14,0 21
T22 9,3 6-9                             9,3 26
T23 3 26-27 1,5 25-27                         4,5 32
T24 9,4 3-5 8,4 10 10,0 1-5                     27,8 4
T25 9,2 10-11 9,2 3 8,3 9                     26,7 7
T26 6,5 24 0,1 28-32                         6,6 29
T27 6,7 23 0,1 28-32                         6,8 28
T28 0,1 28                             0,1 36
T29 9,4 3-5 1,5 25-27 1,0 27-28                     2,5 34
T30 7 21-22 8 11-13 10,0 1-5                     18,0 17
T31 9,3 6-9 0,1 28-32 6,0 16-18                     6,1 30
T32 3 26-27 7 16-17 3,0 20-25                     10,0 25
T33 9,4 3-5 7,5 14-15 9,0 6-8                     16,5 19
T34 9,2 10-11 1,5 25-27 3,0 20-25                     4,5 31
T35 6,5 24 0,1 28-32 7,2 14                     7,3 27
T36 6,7 23 0,1 28-32 0,1 30                     0,2 35
Dalyvių 28 32 29           28
Sprend. laikas 07 04
07 31
07 25
08 21

08 16
09 12

           

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                   27,3 6
T02                                   21,5 12-13
T03                                   13,5 22
T04                                   11,1 24
T05                                   23,0 9-10
T06                                   28,0 3
T07                                   28,4 2
T08                                   20,3 14
T09                                   22,7 11
T10                                   23,0 9-10
T11                                   28,7 1
T12                                   21,5 12-13
T13                                   19,5 15
T14                                   19,0 16
T15                                   24,8 8
T16                                   11,5 23
T17                                   3,0 33
T18                                   15,5 20
T19                                   17,5 18
T20                                   27,4 5
T21                                   14,0 21
T22                                   9,3 26
T23                                   4,5 32
T24                                   27,8 4
T25                                   26,7 7
T26                                   6,6 29
T27                                   6,8 28
T28                                   0,1 36
T29                                   2,5 34
T30                                   18,0 17
T31                                   6,1 30
T32                                   10,0 25
T33                                   16,5 19
T34                                   4,5 31
T35                                   7,3 27
T36                                   0,2 35
Dalyvių                   36
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2022 08 17, 09 07, 10 04.