TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

17-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 7,0 6-7 5,0 10-13 1,0 13-16 2,0 10-11         5,0 8     20,0 10-12
T02 5,0 11-12 3,0 15-17 3,0 9-10 4,0 5-8                 15,0 15
T03 b 20 b 19                         0,0 24
T04 9,0 3-4 7,0 6-8 10,0 1-2 10,0 1-2 8,0 2-4     7,0 6-7     51,0 2
T05 2,0 16 5,0 10-13 4,0 8 4,0 5-8 3,0 10-11             18,0 13
T06 1,0 17-19 4,0 14 1,0 13-16                     6,0 17-19
T07 8,0 5 7,0 6-8 10,0 1-2 10,0 1-2 8,0 2-4             43,0 3
T08 4,0 13 7,0 6-8 8,0 7 1,0 12-15                 20,0 10-12
T09 10,0 1-2 10,0 1-3 9,0 3-6 9,0 3 8,0 2-4     9,0 1-4     55,0 1
T10 1,0 17-19     1,0 13-16 1,0 12-15 0,5 12-13             4,5 20
T11 1,0 17-19 2,0 18                         3,0 21-22
T12 7,0 6-7 9,0 4 9,0 3-6 5,0 4         9,0 1-4     39,0 5
T13 6,0 8-10 10,0 1-3 3,0 9-10 3,0 9 10,0 1     8,0 5     40,0 4
T14 3,0 14-15 3,0 15-17 9,0 3-6 4,0 5-8 7,0 5-7     9,0 1-4     35,0 6-7
T15 3,0 14-15 3,0 15-17 9,0 3-6 4,0 5-8 7,0 5-7     9,0 1-4     35,0 6-7
T16 6,0 8-10 8,0 5 1,0 13-16 2,0 10-11 7,0 5-7             24,0 9
T17 5,0 11-12 6,0 9 2,0 11-12 1,0 12-15 5,0 8-9     7,0 6-7     26,0 8
T18 10,0 1-2 10,0 1-3                         20,0 10-12
T19 6,0 8-10 1,00 19                         6,0 17-19
T20 9,0 3-4 5,0 10-13 2,0 11-12                     16,0 14
T21     5,0 10-13 b   1,0 12-15                 6,0 17-19
T22                 5,0 8-9     2,0 9     7,0 16
T23                 3,0 10-11             3,0 21-22
T24                 0,5 12-13     0,1 10     0,6 23
Dalyvių 20 21 17 15 13   10   24
Sprend. laikas 07 24
08 20
08 14
09 10
09 04
10 01
09 25
10 22
10 16
11 12
  11 27
12 24
   

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                   20,0 10-12
T02                                   15,0 15
T03                                   0,0 24
T04                                   51,0 2
T05                                   18,0 13
T06                                   6,0 17-19
T07                                   43,0 3
T08                                   20,0 10-12
T09                                   55,0 1
T10                                   4,5 20
T11                                   3,0 21-22
T12                                   39,0 5
T13                                   40,0 4
T14                                   35,0 6-7
T15                                   35,0 6-7
T16                                   24,0 9
T17                                   26,0 8
T18                                   20,0 10-12
T19                                   6,0 17-19
T20                                   16,0 14
T21                                   6,0 17-19
T22                                   7,0 16
T23                                   3,0 21-22
T24                                   0,6 23
Dalyvių                   24
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2023 09 01, atnaujinta 09 20, 11 03, 01 22.