TURNYRO NUOSTATAI

1-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 

Daly-
vio kodas
Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos
Nr.1 Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta

T001

8,5

3  4,8 16 7,5 12  6,0 6-14 5,5 8 10,0 1-6 3,5 18  -  

T002

6,9

4  7,6 5 6,3 14  6,0 6-14 10,0 1-2 10,0 1-6 8,5 2-4  9,0 1-3

T003

2,7

15  -   -    -    -    -    -    -  

T004

4,4

8  -   -    -    -    -    -    -  

T005

3,9

13  -   -    -    -    -    -    -  

T006

4,0

11  -   7,8 10-11  2,0 30-31  -   9,0 7-10 4,0 17 7,0 5-13

T007

2,3

16  -   3,4 20  7,0 3-5 2,5 12-13 1,0 30-35  -   5,0   

T008

4,2

9  7,0 8 -    5,0 15-20 6,0 7 10,0 1-6 8,5 2-4 5,0 25

T009

4,2

10  6,7 10 8,1 9  5,0 15-20 5,0 9 9,0 1-10 8,5 2-4 7,0 5-13

T010

8,7

2  9,2 2 8,6 3  7,0 3-5 8,0 4-5 10,0 1-6 3,0 19-22 7,0 5-13

T011

4,0

12  5,2 13 8,5 4  8,0 1-2 8,0 4-5 9,0 7-10 3,0 19-22 6,0 14-24

T012

5,0

6  5,4 12 2,1 22  6,0 6-14 0,1 21 8,0 11-21 7,5 6  -  

T013

8,9

1  9,3 1 9,0 2  8,0 1-2 10,0 1-2 10,0 1-6 10,0 1 9,0 1-3

T014

5,3

7

 -

  4,9 16  4,0 21-26 3,0 11 10,0 1-6 4,5 15-16 5,0  

T015

6,6

5  4,7 17 5,8 15  -    -    -    -   8,0 4

T016

3,8

14 1,0  26 1,2 27  6,0 6-14 0,5 17-20 8,0 11-21 7,0 7-9  -  

T017

-   5,0 15 -    4,0 21-26 2,0 14 9,0 7-10 8,0 5  6,0 14-24
T018  -   0,1 34 -    -    -    -    -    -  
T019  -   4,0 20 8,2 7-8  5,0 15-20  -   6,0 23-24 3,0 19-22  3,0 14-24
T020  -   5,1 14 9,5 1  7,0 3-5 1,0 16 8,0 11-21 7,0 7-9  7,0 5-13
T021  -   4,2 19 2,1 23  5,0 15-20  -    -    -    -  
T022  -   1,0 27 0,9 29  3,0 27-29  -    -    -    6,0 14-24
T023  -   1,2 24  -    -    -   4,0 26-28  -    -  
T024  -   0,9 29 1,2 25  2,0 30-31  -    -    -    -  
T025  -   1,4 23 3,9 17-18  4,0 21-26  -   8,0 11-21 3,0 19-22  6,0 14-24
T026  -   1,1 25 3,8 19  4,0 21-26 0,5 17-20  1,0 30-35 1,5 23-24  7,0 5-13
T027  -   0,7 31 1,1 28  -    -    -    -    -  
T028  -   5,7 11 3,9 17-18  3,0 27-29  -    -    -   3,0  
T029  -   1,0 28 1,2 26  -    -    -    -    -  
T030  -   6,9 9 1,8 24  3,0 27-29  -   2,0 29  -    6,0 14-24
T031  -   7,1 7 7,8 10-11  6,0 6-14  -   8,0 11-21 7,0 7-9  6,0 14-24
T032  -   0,8 30 0,6 32-33  -    -    -    -    -  
T033  -   4,6 18 8,3 6  5,0 15-20 7,0 6 6,0 23-24 4,5 15-16  6,0 14-24
T034  -   8,0 4 8,2 7-8  6,0  6-14 4,0 10 8,0 11-21  -    -  
T035  -   8,2 3 7,0 13  6,0 6-14 2,5 12-13 8,0 11-21 5,5 11-14  7,0 5-13
T036  -   7,4 6 8,4 5  5,0 15-20 9,0 3 8,0 11-21  -    -  
T037  -   3,9 21 0,9 30  4,0 21-26 0,5 17-20  -   6,0 10  6,0 14-24
T038  -   0,7 32 0,6 32-33  -    -    -    -    -  
T039  -   0,6 33 0,8 31  -     -   1,0 30-35  -    -  
T040  -   2,6  22 3,1 21  6,0 6-14 0,5 17-20 4,0 26-28 5,5 11-14  7,0 5-13
T041  -   -   0,3 34  -    -   1,0 30-35  -    6,0 14-24
T042  -   -   -    4,0 21-26  -    -    -    -  
T043  -   -   -    6,0 6-14  -    -   1,5 23-24  3,0 14-24
T044  -   -   -   –    1,5 15  -    -    -  
T045 -   -   -   -   -   8,0 11-21 5,5 11-14  7,0 5-13
T046 -   -   -   -   -   8,0 11-21  -    -  
T047 -   -   -   -   -   8,0 11-21  -    -  
T048 -   -   -   -   -   7,0 22  -    3,0  
T050 -   -   -   -   -   5,0 25 5,5 11-14  9,0 1-3
T051 -   -   -   -   -   4,0 26-28  -    -  
T052 -   -   -   -   -   1,0 30-35  -   3,0  
T053 -   -   -   -   -   1,0 30-35  -    7,0 5-13
Dalyvių 16  

34

  34    32    21    35    24     25  
Sprend. laikas 08 31 09 27    10 01
10 23
  10 26
11 20
  11 08 12 10   11 27 12 22   01 08 01 30   02 11 02 29   02 25 03 10  
Vertinimų paskelb. 

10 22

   11 05     12 03    01 03    01 30    02 22    04 07    04 07  
Aiškin. sprend. 10 03   11 05   11 27   12 17   01 25   02 22    04 09   04 30  

 

Daly-
vio kodas
Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos Iš viso

TUR-
NYRO VIETA

Vert.
vidur-
kis**

Nr.9 Užd. vieta Nr.10 Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta

T001

-               45,8 12 3,8

T002

10,0 1-10 7,0 1-2 3,3 12  10,0 1-2 94,6 2 7,9

T003

-               2,7 45 0,2

T004

-               4,4 40 0,4

T005

-               3,9 44 0,3

T006

8,0 13 1,0 11 5,2 10 3,0 10-11 51,0 11 4,3

T007

5,5 14             26,7 24 2,2

T008

10,0 1-10 1,5 7-10 8,0 9 9,5 3 74,7 5 6,2

T009

10,0 1-10 1,5 7-10 8,3 8 7,0 4-6 80,3 3 6,7

T010

-               61,5 10 5,1

T011

10,0 1-10 2,0 6 8,5 4-7 7,0 4-6 79,2 4 6,6

T012

4,5 15             38,6 16 3,2

T013

10,0 1-10 7,0 1-2 10,0 1-3 10,0 1-2 111,2 1 9,3

T014

9,5 11 2,5 4-5 8,5 4-7 6,5 7 63,7 8 5,3

T015

-               25,1 26 2,1

T016

-               27,5 23 2,3

T017

-               34,0 20 3,1
T018 -               0,1 52 0,0
T019 10,0 1-10             39,2 14 3,6
T020 10,0 1-10 1,5 7-10 8,5 4-7 7,0 4-6 71,6 7 6,5
T021 -               11,3 30 1,0
T022 -               10,9 31 1,0
T023 -               5,2 39 0,5
T024 0,5 18 0,5 12 0,2 17     5,3 38 0,5
T025 1,0 17     1,5 14 3,0 10-11 31,8 22 2,9
T026 -               18,9 28 1,7
T027 -               1,8 48 0,2
T028 -               15,6 29 1,4
T029 -               2,2 47 0,2
T030 -               19,7 27 1,8
T031 -               41,9 13 3,8
T032 -               1,4 50 0,1
T033 9,0 12 3,0 3 10,0 1-3     63,4 9 5,8
T034 -               34,2 19 3,1
T035 10,0 1-10 2,5  4-5 10,0 1-3 5,0 9 71,7 6 6,5
T036 -               37,8 17 3,4
T037 0,3 19     3,8 11     25,4 25 2,3
T038 -               1,3 51 0,1
T039 -               2,4 46 0,2
T040 1,5 16     2,3 13     32,5 21 3,0
T041 -               7,3 37 0,7
T042 -               4,0 41 0,4
T043 -               10,5 32 1,2
T044 -               1,5 49 0,2
T045 10,0 1-10     8,5 4-7     39,0 15 5,6
T046 -               8,0 35 1,1
T047 -               8,0 36 1,1
T048 -               10,0 33 1,4
T050 10,0 1-10 1,5 7-10 0,6 15 6,0 8 37,6 18 5,4
T051 -               4,0 42 0,6
T052 -               4,0 43 0,6
T053 -       0,4 16     8,4 34 1,2
Dalyvių 19    11    17      11 52    
Sprend. laikas 03 21
04 13
  04 18
05 10
  05 14
05 31
    06 04
06 18
       
Vertinimų paskelb. 

05 10

   06 26   06 26      06 26      
Aiškin. sprend. 05 09    06 26   06 26      06 27       

PAGRINDINISI TURNYRO PRIZAI – NEŠIOJAMI ASMENINIAI KOMPIUTERIAI!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

Sveikiname absoliutų Fizikos turnyro nugalėtoją – turnyro dalyvį T013 (ir kas sakė, kad 13 – nelaimingas skaičius!) ir mokyklos „Fizikos olimpas“ moksleivį, geriausiai sprendusį Fizikos turnyro užduotis, – turnyro dalyvį T009!

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

** Šioje skiltyje pateikiamas turnyro užduočių sprendimų vertinimų vidurkis, skaičiuojant nuo pirmo laiku atsiųsto sprendimo.