TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

3-iojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

7,7

7

3,5

25     1,0 14-22 3,0 25-28 9,0 16-17 9,0 8-10 3,0 18-20 36,2 14

T002

7,8

6

2,7

29 7,5  6                     18,0 27

T003

7,4

13-15

2,6

30         7,0 4-5 9,7 6 8,0 14-15 5,0 16-17 39,7 10

T004

6,7

20-21

4,3

22     1,5 13 10,0 1-2 9,6 7-8 8,5 11-13 8,5 8-11 49,1 8

T005

3,2

38

  

            3,5 24 9,5 9-12         16,2 30

T006

6,4

24

1,8

37                            8,2 46

T007

7,6

8-10

8,7

3-5     0,5 23 6,0 8-14 10,0 1-5 9,5 4-7 5,5 15 47,8 9

T008

4,6

36-37

9,0

1 6,0  7-8 2,0 11-12 7,0 4-5 9,6 7-8 9,0 8-10 9,0 7 56,2 5

T009

7,4

13-15

 

      1,0 14-22                 8,4 43-45

T010

4,9

32

2,2

31-34         4,2 20-21 4,2 26-27 5,0 20-21     20,5 26

T011

5,2

30

 

                           5,2 54

T012

8,8

3

6,2

17 3,5  14 1,0 14-22 5,4 17             24,9 22

T013

1,9

43

 

      1,0 14-22     5,0 24-25         7,9 48

T014

8,4

4-5

6,1

18 5,5  9-10     6,6 6 9,5 9-12 9,0 8-10 10 1-5 55,1 7

T015

4,6

36-37

4,9

21     2,5 9-10 6,0 8-14 9,2 15 6,5 17 2,0 21 35,7 15

T016

0,4

47

1,5

40     0,0 24-26 5,0 18     3,0 24 6,0 14 15,9 31

T017

3,0

40

 

              6,3 23         9,3 40

T018

7,4

13-15

8,1

8-11     5,5 1-2 6,0 8-14 10,0 1-5         37,0 12-13

T019

7,3

16

8,3

6 6,0  7-8 1,0 14-22 4,0 22-23 2,5 30-31 4,0 22-23     33,1 16

T020

4,8

33-34

1,6

39         2,0 30-31             8,4 43-45

T021

5,4

29

6,4

14-16 5,5  9-10 3,5 7                 20,8 25

T022

8,4

4-5

8,8

2 9,0  4 3,0 8 5,8 15 10,0 1-5 10 1-3 10 1-5 65,0 3

T023

6,8

18

8,2

7         6,0 8-14 10,0 1-5         31,0 20

T024

0,2

50

 

                          0,2 65

T025

6,0

28

7,3

12 8,0  5 2,0 11-12 5,6 16 9,0 16-17 9,5 4-7 8,5 8-11 55,9 6

T026

0,8

45

 

                          0,8 62-63

T027

0,5

46

0,3

43                         0,8 62-63

T028

0,3

48-49

2,2

31-34 0,5  16 0,0 24-26 0,1 32 0,8 33-34 0 27 0 24-25 3,9 55-56

T029

5,1

31

2,2

31-34 4,0 12-13 1,0 14-22 6,0 8-14 4,2 26-27 4,0 22-23 5,0 16-17 31,5 18

T030

4,7

35

6,6

13 5,0  11 1,0 14-22 3,0 25-28 2,5 30-31     8,5 8-11 31,3 19

T031

4,8

33-34

4,2

23-24                         9,0 41-42

T032

0,9

44

1,4

41                     0 24-25 2,3 59

T033

7,5

11-12

1,9

36                     3,0 18-20 12,4 32

T034

7,1

17

5,2

20                         12,3 33

T035

7,5

11-12

8,1

8-11     2,5 9-10     9,4 13-14 9,5 4-7     37,0 12-13

T036

9,2

1

8,7

3-5 10,0  1-3 4,5 3-4 6,5 7 9,4 13-14 10 1-3 10,0 1-5 68,3 2

T037

7,6

8-10

6,4

14-16 10,0  1-3 4,5 3-4 6,0 8-14 10,0 1-5 9,5 4-7 10,0 1-5 64,0 4

T038

6,2

25

 

          3,0 25-28 0,7 35         9,9 38

T039

6,1

26-27

6,4

14-16 4 12-13     6,0 8-14 7,9 20     8,5 8-11 38,9 11

T040

9,0

2

8,7

3-5 10,0  1-3 5,5 1-2 10,0 1-2 9,5 9-12 8,5 11-13 9,5 6 70,7 1

T041

0,3

48-49

 

          4,0 22-23 3,0 29         7,3 49

T042

2,2

42

 

                          2,2 60
T043

7,6

8-10

4,2

23-24                         11,8 35
T044

2,7

41

5,7

19                         8,4 43-45

T045

3,1

39

2,2

31-34 2 15 0,0 24-26 9,0 3 5,0 24-25 1,0 25 1,0 22-23 23,3 23

T046

6,1

26-27

2,8

28         4,5 19 6,7 22 6,0 18-19 1,0 22-23 27,1 21

T047

6,6

22

8,1

8-11             8,0 19 10 1-3     32,7 17

T048

6,7

20-21

2,9

27                         9,6 39

T049

6,5

23

 

                          6,5 52-53

T050

6,9 

18

2,1

35                         9,0 41-42

T051

   

8,1

8-11                         8,1 47

T052

   

3

26                         3,0 57-58

T053

   

1,7

38                         1,7 61

T054

   

 1,2

42         2,8 29 0,8 33-34 6,0 18-19     10,8 37

T055

             1,0 14-22 4,2 20-21 1,1 32 0,5 26     6,8 51

T056

            1,0 14-22     8,1 18     8,0 12 17,1 28

T057

            4,0 5-6         8,0 14-15     12,0 34

T058

                3,0 25-28 9,5 9-12 8,5 11-13     21,0 24

T059

             4,0 5-6 2,0 30-31     5,0 20-21     11,0 36

T060

                    0,6 36         0,6 64

T061

                    7,0 21         7,0 50

T062

                    3,9 28         3,9 55-56

T063

                        7,0 16 10,0 1-5 17,0 29

T064

                            6,5 13 6,5 52-53

T065

                            3,0 18-20 3,0 57-58
Dalyvių 50    43   16   26   32   36   26   25   65  
Sprend. laikas 07 07
08 04
07 27
08 24
08 17
09 14
 09 07
10 04
 09 28
10 25
10 19
11 15
 11 09
12 06
 11 30
12 27
    
Vertinimų paskelb.  09 02 09 16  10 07  11 02  11 16  12 07  12 21  01 19     
Aiškin. sprend. 09 02 09 16  10 07  11 02  11 16 12 07  12 21  01 19    

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

10,0 1-9     9,5 9-11                 19,5 19-20   55,7 13

T002

                            0,0 37-66   18,0 34

T003

4,5 25 5 12-18     2,0 11-13 7,0  6-7         18,5 21   58,2 12

T004

9,0 11-14 7 3-6     2,0 11-13 6,0  8-9 7,0  6 6 5-6 37,0 7   86,1 8

T005

                            0,0 37-66   16,2 36

T006

                            0,0 37-66   8,2 52

T007

10,0 1-9 7 3-6 10 1-8         8,0  4-5 9 3-4 44,0 6   91,8 6

T008

10,0 1-9 6 7-11 9 12-15 7,0 4-6 7,0  6-7 6,0  7 6 5-6 51,0 4   107,2 5

T009

                            0,0 37-66   8,4 49-51

T010

8,5 15-16 5 12-18 10 1-8 1,0 14     2,0  9-10     26,5 12   47,0 16

T011

                            0,0 37-66   5,2 55

T012

                            0,0 37-66   24,9 33

T013

    0 26-27                     0,0 37-66   7,9 53

T014

9,5 10 5 12-18 8 18-22 7,0 4-6             29,5 11   84,6 9

T015

1,0 26-27 4,5 19 8 18-22 3,0 9-10 7,5  5 4,0  8 5 7 33,0 8-9   68,7 10

T016

                            0,0 37-66   15,9 37

T017

                            0,0 37-66   9,3 46

T018

                            0,0 37-66   37,0 22-23

T019

7,5 19 1 24-25 8 18-22     6,0  8-9         22,5 13-14   55,6 14

T020

                            0,0 37-66   8,4 49-51

T021

7,3 20                         7,3 30   28,1 28

T022

10,0 1-9 5 12-18 9,5 9-11 6,0 7-8 8,0  3-4 8,0  4-5     46,5 5   111,5 4

T023

                            0,0 37-66   31,0 26

T024

                            0,0 37-66   0,2 66

T025

9,0 11-14 6 7-11 10 1-8 6,0 7-8             31,0 10   86,9 7

T026

                            0,0 37-66   0,8 65

T027

0,2 30                         0,2 36   1,0 64

T028

        1 25         0  11     1,0 35   4,9 56

T029

1,0 26-27 1 24-25 8 18-22                 10,0 26   41,5 18

T030

8,0 17-18 5 12-18 6,5 23                 19,5 19-20   50,8 15

T031

                            0,0 37-66   9,0 47-48

T032

0,4 29 1,5 23                     1,9 34   4,2 57

T033

                            0,0 37-66   12,4 41

T034

                            0,0 37-66   12,3 42

T035

                            0,0 37-66   37,0 22-23

T036

10,0 1-9 6 7-11 10 1-8 8,0 3 8,5  2 9,0  3 9 3-4 60,5 3   128,8 3

T037

10,0 1-9 8 2 10 1-8 9,0 1-2 9,5  1 10,0  1-2 10 1-2 66,5 1   130,5 2

T038

10,0 1-9 6 7-11                     16,0 22   25,9 31

T039

10,0 1-9 3 21-22 8,5 16-17                 21,5 16   60,4 11

T040

9,0 11-14 9 1 10 1-8 9,0 1-2 8,0  3-4 10,0  1-2 10 1-2 65,0 2   135,7 1

T041

5,5 24                         5,5 32   12,8 40

T042

                            0,0 37-66   2,2 62
T043                             0,0 37-66   11,8 44
T044             0,0 15-16             0,0 37-66   8,4 49-51

T045

0,8 28         2,0 11-13 5,5  10     1 8 9,3 28   32,6 25

T046

7,0 21-22 3 21-22 2,5 24                 12,5 25   39,6 20

T047

        9,5 9-11                 9,5 27   42,2 17

T048

                            0,0 37-66   9,6 45

T049

8,0 17-18                         8,0 29   14,5 38

T050

                            0,0 37-66   9,0 47-48

T051

10,0 1-9 6 7-11 10 1-8 7,0 4-6             33,0 8-9   41,1 19

T052

                            0,0 37-66   3,0 60-61

T053

                            0,0 37-66   1,7 63

T054

8,5 15-16 5 12-18 9 12-15                 22,5 13-14   33,3 24

T055

                            0,0 37-66   6,8 54

T056

                            0,0 37-66   17,1 35

T057

                            0,0 37-66   12,0 43

T058

    7 3-6                     7,0 31   28,0 29-30

T059

    5 12-18 9 12-15                 14,0 23-24   25,0 32

T060

                3,0  12         3,0 33   3,6 59

T061

7,0 21-22 4 20 10 1-8                 21,0 17-18   28,0 29-30

T062

                            0,0 37-66   3,9 58

T063

9,0 11-14 0 26-27 9 12-15 3,0 9-10             21,0 17-18   38,0 21

T064

6,5 23 7 3-6 8,5 16-17                 22,0 15   28,5 27

T065

                            0,0 37-66   3,0 60-61

T066

        8 18-22 0,0 15-16 4,0  11 2,0  9-10     14,0 23-24   14,0 39
Dalyvių 30    27    25    16    12    11    8    36     66  
Sprend. laikas  12 21
01 17
 01 11
02 07
 02 01
02 28
 02 22
03 21
 03 15
04 11
 04 06
05 03
 04 27
05 23
         
Vertinimų paskelb.   02 01  02 22  04 07  04 22 05 04  05 24           
Aiškin. sprend.  02 01  02 22  04 07  04 22  05 04  05 24          

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2009 09 02.