TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

4-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

9,0 4 10 1-2 8,5 2-7 9,5 2-4 9,5 1-6 9,5 4-9         56,0 6-7

T002

6,2 25-26 7 18-24 7,5 14-20 6,5 6-15 3 20-23 8,5 12-15 7,0 7-11 7 3-8 52,7 11

T003

7,0 10-20 8 7-14 8,5 2-7                     23,5 28

T004

6,0 27-33 6 29-31 7,5 14-20 6 16-23                 25,5 26

T005

7,5 7-9 5 32-33                         12,5 42

T006

6,0 27-33 2 45-46 4,5 31 6 16-23 2 24-25 7,5 18-19 5,0 13-19     33,0 24

T007

7,0 10-20 8 7-14 6 23-24 6,5 6-15 9,5 1-6 5,5 22 8,0 5-6 4,0 13-14 54,5 9

T008

7,0 10-20     5,5 25-27 6,5 6-15 1,5 26-27 8,0 16-17 5,0 13-19 3,0 15-17 36,5 20-22

T009

7,0 10-20         6,5 6-15 8 13-14 9,0 10-11 8,0 5-6 6,0 9-10 44,5 17

T010

6,5 21-24 9 5 8 8-13 9,5 2-4 8 13-14 8,5 12-15 7,0 7-11 7,0 3-8 63,5 3

T011

6,0 27-33 5 32-33 8,5 2-7                     19,5 30-31

T012

3,0 42-45     3 32 6 16-23 2 24-25 6,5 21     4,0 13-14 24,5 27

T013

6,2 25-26 4 35-38 0,3 39 5,5 24-27 1,5 26-27             17,5 35-37

T014

9,5 2-3 8 7-14 9,5 1 10 1 9 7-11 10,0 1-3 7,0 7-11 6,0 9-10 69,0 2

T015

9,5 2-3 8 7-14                         17,5 35-37

T016

2,0 49 3,5 39 2 33-34 4,5 29-30 3 20-23             15,0 41

T017

5,0 38-39 6 29-31 7,5 14-20                     18,5 33

T018

0,1 51-55 3 40-44 6 23-24 3,5 32-33 7,5 15 1,0 26 2,0 23     23,1 29

T019

7,0 10-20 4,5 34 8 8-13                     19,5 30-31

T020

0,1 51-55 6,5 25-28 0,5 37-38 2,5 34                 9,6 46

T021

6,0 27-33 9,5 3-4                         15,5 40

T022

2,5 46-48 3 40-44 1 35-36                     6,5 50

T023

6,0 27-33 8,5 6 8 8-13 6,5 6-15     8,5 12-15 5,0 13-19 7,0 3-8 49,5 13

T024

5,5 34-37 6,5 25-28 8,5 2-7         8,0 16-17 4,0 20-21     32,5 25

T025

7,0 10-20 7,5 15-17 8 8-13 6 16-23 5 17-18 9,5 4-9 9,0 2-4 7,0 3-8 59,0 4

T026

4,0 41 2 45-46 0 41-43 6 16-23 0,2 28 5,0 23         17,2 38

T027

7,0 10-20 7,5 15-17 7 21 5,5 24-27 8,5 12 10,0 1-3 5,0 13-19     50,5 12

T028

5,5 34-37 7 18-24 5,5 25-27 6,5 6-15 3 20-23 9,5 4-9 5,0 13-19 5,0 11-12 47,0 14

T029

5,5 34-37 0 47 0,1 40 0,1 36                 5,7 51

T030

8,0 5-6 6,5 25-28 8 8-13 6 16-23             5,0 11-12 33,5 23

T031

6,5 21-24 8 7-14 7,5 14-20 5 28 9,5 1-6             36,5 20-22

T032

7,0 10-20 4 35-38                         11,0 44-45

T033

2,5 46-48                             2,5 59

T034

6,0 27-33 4 35-38 0,5 37-38     7 16             17,5 35-37

T035

0,1 51-55                             0,1 62

T036

10,0 1 10 1-2 8,5 2-7 9 5 9,5 1-6 9,5 4-9 10,0 1 10,0 1 76,5 1

T037

4,5 40 3 40-44                         7,5 47-48

T038

8,0 5-6 7,5 15-17 8,5 2-7 6,5 6-15 4 19 7,5 18-19 4,0 20-21 7,0 3-8 53,0 10

T039

7,0 10-20 9,5 3-4 6,5 22 6 16-23 3 20-23 9,5 4-9 9,0 2-4 7,0 3-8 57,5 5

T040

0,2 50                             0,2 61

T041

6,5 21-24 7 18-24 7,5 14-20 6,5 6-15 9 7-11 9,5 4-9 7,0 7-11 3,0 15-17 56,0 6-7

T042

6,5 21-24 8 7-14 7,5 14-20 6,5 6-15 9 7-11 9,0 10-11 6,0 12 3,0 15-17 55,5 8
T043 2,5 46-48 4 35-38 1 35-36 4 31 5 17-18             16,5 39
T044 6,0 27-33 8 7-14 5 28-30                     19,0 32

T045

7,5 7-9 7 18-24 8 8-13 6 16-23     8,5 12-15 7,0 7-11 1,0 20 45,0 16

T046

5,0 38-39 7 18-24 5 28-30 5,5 24-27 9 7-11 7,0 20 5,0 13-19     43,5 18

T047

3,0 42-45                             3,0 56-58

T048

7,0 10-20                             7,0 49

T049

3,0 42-45 7 18-24 2 33-34                     12,0 43

T050

0,1 51-55 3 40-44 0 41-43                     3,1 55

T051

7,5 7-9                             7,5 47-48

T052

3,0 42-45                             3,0 56-58

T053

7,0 10-20 6,5 25-28     6,5 6-15 9,5 1-6     5,0 13-19 2,0 18-19 36,5 20-22

T054

5,5 34-37                             5,5 52

T055

0,1 51-55 7 18-24 7,5 14-20 5,5 24-27 9 7-11 4,5 24-25 3,0 22     36,6 19

T056

    8 7-14 5,5 25-27 4,5 29-30                 18,0 34

T057

    6 29-31 0 41-43 0,5 35     4,5 24-25         11,0 44-45

T058

    3 40-44                         3,0 56-58

T059

        5 28-30                     5,0 53

T060

            9,5 2-4 9,5 1-6 10,0 1-3 9,0 2-4 8,0 2 46,0 15

T061

            3,5 32-33                 3,5 54

T062

                             2,0 18-19  2,0 60

T063

                                    
Dalyvių 55   37    42    34    28   26   23    20   62  
Sprend. laikas 07 07 
08 01
07 26
08 22
08 16
09 12
09 06
10 03
09 27
10 24
10 20
11 16
11 08
12 05
11 29
12 26
   
Vertinimų paskelb.  11 09 11 16  01 03  01 05  01 31  03 17 03 07   03 24    
Aiškin. sprend. 11 09 11 16  12 28  01 05  01 31  03 16 03 17   03 24    

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

                                            56,0  15

T002

                                            52,7  16

T003

                                            23,5  31

T004

                                            25,5  30

T005

                                            12,5  43

T006

5,5 7 3,0 14-15 1,0 15 8,0  10                   17,5  11    50,5 18-19

T007

    5,0 5-10     9,0  2-6                   14,0  15    68,5  11

T008

        4,5 6 7,0 11-14  4,0  8             15,5  13    52,0  17

T009

4,5 9 6,0 3-4 3,0 10-12                        13,5  16    58,0  14

T010

    4,0 11-13 4,0 7-8 8,5  7-9  7,5  1-2        6,5  6-7 30,5  8    94,0  4

T011

                                            19,5 33-34

T012

    2,0 16                             2,0  27    26,5  29

T013

3,5 10 4,0 11-13                 2,0  10  2,0  10 11,5 18-19    29,0  27

T014

10,0 1 6,0 3-4 10,0 1-2 9,0  2-6  5,5  6-7  5,5  3  6,5  6-7 52,5  2   121,5  2

T015

                                            17,5  37

T016

                                            15,0  42

T017

            9,0  2-6  6,5  4-5  4,5  4-6       20,0  10    38,5  24

T018

                                            23,1  32

T019

                                            19,5 33-34

T020

                                            9,6  46

T021

                                            15,5 40-41

T022

                                            6,5 51-52

T023

8,5 2     7,0 4 7,0 11-14  2,5  12  3,5  8  8,5  3-4 37,0  4    86,5  6

T024

                                            32,5  26

T025

7,0 5-6 8,0 1 4,0 7-8 3,5  17  6,5  4-5  4,0  7  6,0  8 39,0  3    98,0  3

T026

                                            17,2  38

T027

                                            50,5 18-19

T028

5,0 8 5,0 5-10 2,0 14 9,0  2-6  3,5  9-10  4,5  4-6  7,5  5 36,5  5    83,5  7

T029

                                            5,7  53

T030

    5,0 5-10 6,5 5                        11,5 18-19    45,0  22

T031

                                            36,5  25

T032

                                            11,0 44-45

T033

                                            2,5  60

T034

    3,0 14-15     6,0 15-16  0,5  14              9,5  20    27,0  28

T035

                                            0,1  63

T036

8,0 3-4 7,0 2 10,0 1-2 10,0  1  7,0  3  10,0  1  10,0  1 62,0  1   138,5  1

T037

                                            7,5 47-49

T038

    5,0 5-10 3,0 10-12 8,5  7-9  5,5  6-7  4,5  4-6  8,5  3-4 35,0  6    88,0  5

T039

8,0 3-4                                 8,0  21    65,5 12-13

T040

                                            0,2  62

T041

    5,0 5-10 3,0 10-12 9,0  2-6                   17,0  12    73,0  9

T042

    4,0 11-13 3,5 9 7,0 11-14                   14,5  14    70,0  10
T043                                             16,5  39
T044                                             19,0  35

T045

7,0 5-6     2,5 13 8,5  7-9        2,5  9       20,5  9    65,5 12-13

T046

    5,0 5-10                             5,0  24    48,5  21

T047

                                            3,0 57-59

T048

                                            7,0  50

T049

                  3,0  11  0,5  12        3,5  25    15,5 40-41

T050

                                            3,1  56

T051

                                            7,5 47-49

T052

                                            3,0 57-59

T053

            7,0 11-14                    7,0  23    43,5  23

T054

                                            5,5  54

T055

    1,0 17     6,0 15-16  3,5  9-10  1,5  11       12,0  17    48,6  20

T056

                                            18,0  36

T057

                                            11,0 44-45

T058

                                            3,0 57-59

T059

                                            5,0  55

T060

        9,5 3       7,5  1-2  6,0  2  9,0  2 32,0  7    78,0  8

T061

            3,0  18                    3,0  26    6,5 51-52

T062

                                                  2,0  61

T063

                        2,0  13        5,5  9  7,5  22    7,5 47-49
Dalyvių 10    17    15                    27     63  
Sprend. laikas 12 21
01 18
01 13
02 09
01 31
02 27
               
Vertinimų paskelb.   04 19  05 04  05 04                
Aiškin. sprend.  04 19  05 04  05 04                

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2010 11 09.