TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

5-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

9,2

 22-24

7,0 11-32 3,0 17-33 8,0 16-19 9,0 3-7     9,0 13-16 5,0 23 50,2 16-17

T002

8,7

 29

7,0 11-32 6,0 13     6,5 27-30     10,0 1-12 9,0 5-17 47,2 19

T003

9,3

 13-21

7,0 11-32 3,0 17-33 6,5 23 8,0 11-15 7,7 12-13         41,5 23

T004

5,4

 38

6,5 33 8,5 11 9,0 10-15 8,5 8-10 7,5 12-13 9,0 13-16 9,0 5-17 63,4 8

T005

9,3

 13-21

                            9,3 43-44

T006

9,1

 25-27

9,5 1-3 3,6 16 2,0 27 8,5 8-10 7,0 15-17 10,0 1-12 9,0 5-17 58,7 10

T007

3,2

 43

7,0 11-32 3,0 17-33 10,0 1-7 9,0 3-7 6,3 20 10,0 1-12     48,5 18

T008

9,3

 13-21

7,0 11-32 10,0 1-8 10,0 1-7 10,0 1-2 9,6 1 9,0 13-16 9,0 5-17 73,9 2

T009

9,5

 8-9

5,5 36         8,5 8-10             23,5 36

T010

9,2

 22-24

7,0 11-32 7,0 12 9,5 8-9 7,0 17-26 8,3 8 10,0 1-12 9,0 5-17 67,0 7

T011

9,6

 7

7,0 11-32 3,0 17-33 8,0 16-19 9,0 3-7 8,0 9-11 10,0 1-12 8,0 19-21 62,6 9

T012

9,4

 10-12

7,0 11-32 10,0 1-8 9,0 10-15 8,0 11-15 9,0 5-7 9,0 13-16 9,5 3-4 70,9 5

T013

8,9

 28

    3,0 17-33     7,0 17-26             18,9 38

T014

9,3

 13-21

7,0 11-32 3,0 17-33 5,0 24-25                 24,3 34

T015

9,9

 2-4

7,0 11-32 10,0 1-8 10,0 1-7 9,0 3-7 9,2 4 8,0 17-18 9,0 5-17 72,1 4

T016

9,4

 10-12

6,0 34-35 3,0 17-33 5,0 24-25 7,0 17-26 7,3 14 10,0 1-12 9,0 5-17 56,7 13

T017

8,0

 32

7,0 11-32 3,0 17-33 7,5 20 8,0 11-15 7,0 15-17 8,0 17-18 9,0 5-17 57,5 12

T018

9,3

 13-21

7,0 11-32 3,0 17-33 8,0 16-19 7,0 17-26 9,0 5-7 6,0 20-22 8,5 18 57,8 11

T019

9,4

 10-12

    3,0 17-33 7,0 21-22 7,0 17-26 8,0 9-11 7,0 19     41,4 24

T020

9,3

 13-21

7,0 11-32     0,0 28-29 7,0 17-26 8,0 9-11 10,0 1-12 9,0 5-17 50,3 15

T021

9,5

 8-9

8,5 5 3,0 17-33 7,0 21-22 7,0 17-26 6,2 21     9,0 5-17 50,2 16-17

T022

7,7

 34

6,0 34-35 9,5 9     5,0 32             28,2 31

T023

2,9

 44-45

8,0 6-9 2,0 35-39                     12,9 40

T024

2,9

 44-45

4,1 38                         7,0 46

T025

9,3

 13-21

7,0 11-32     8,0 16-19 7,0 17-26 5,0 24 10,0 1-12 9,0 5-17 55,3 14

T026

10,0

 1

7,0 11-32 4,0 14-15 10,0 1-7 10,0 1-2 9,5 2 10,0 1-12 8,0 19-21 68,5 6

T027

5,1

 39-40

7,0 11-32 0,5 40                     12,6 41

T028

5,1

 39-40

                            5,1 50

T029

4,1

 41-42

7,1 10 2,5 34 3,0 26 4,5 33-34 6,7 18 6,0 20-22 6,0 22 39,9 25

T030

2,8

 46

8,0 6-9 3,0 17-33 0,0 28-29 4,5 33-34 4,0 25 0,0 25 8,0 19-21 30,3 30

T031

9,3

 13-21

    2,0 35-39     0,1 35             11,4 42

T032

9,7

 6

9,5 1-3 10,0 1-8 9,0 10-15 7,5 16 9,0 5-7 10,0 1-12 9,0 5-17 73,7 3

T033

9,9

 2-4

9,5 1-3 10,0 1-8 10,0 1-7 8,0 11-15 9,4 3 10,0 1-12 10,0 1-2 76,8 1

T034

8,6

 30

7,0 11-32 2,0 35-39                     17,6 39

T035

9,1

 25-27

9,0 4 3,0 17-33 9,0 10-15 8,0 11-15             38,1 28

T036

7,9

 33

8,0 6-9 3,0 17-33     7,0 17-26             25,9 32

T037

9,3

 13-21

                            9,3 43-44

T038

6,9

 36

7,0 11-32 2,0 35-39     6,5 27-30 2,3 28 4,0 24 10,0 1-2 38,7 27

T039

9,1

 25-27

7,0 11-32 3,0 17-33 9,0 10-15 7,0 17-26             35,1 29

T040

9,2

 22-24

7,0 11-32 3,0 17-33 9,0 10-15 6,5 27-30     6,0 20-22 4,0 24 44,7 22

T041

5,7

 37

7,0 11-32 10,0 1-8                     22,7 37

T042

9,9

 2-4

4,2 37 10,0 1-8                     24,1 35

T043

8,4

 31

                            8,4 45

T044

4,1

 41-42

    2,0 35-39                     6,1 48

T045

7,2

 35

7,0 11-32 9,0 10 9,5 8-9 6,0 31 7,0 15-17         45,7 20

T046

9,8

 5

8,0 6-9 3,0 17-33 10,0 1-7 9,0 3-7             39,8 26

T047

 

 

    10,0 1-8 10,0 1-7     5,8 23 10,0 1-12 9,0 5-17 44,8 21

T048

 

 

    4,0 14-15                     4,0 51

T049

 

 

            6,5 27-30 3,7 26 5,0 23 9,5 3-4 24,7 33

T050

 

 

                6,6 19         6,6 47

T051

 

 

                6,0 22         6,0 49

T052

 

 

                3,1 27         3,1 52
Dalyvių 46    38    40    29    35    28    25    24   52  
Sprend. laikas 07 04
08 01
07 25
08 21
08 17
09 12
09 05
10 03
 09 27
10 24
10 24
11 21
 11 17
12 12
 12 05
01 02
   
Vertinimų paskelb.  09 30  12 14  12 14  12 14  06 06  06 13 06 13  06 13    
Aiškin. sprend. 09 28  12 14  12 14  12 14  06 04  06 12  06 12  06 12    

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

7,0 13-16         

 

  

  

  

  

  

  

  

 7,0

22-23

 

 57,2

 21

T002

    4,5 14-17     

 

  

  

  

  

  

  

  

 4,5

27-28

 

 51,7

 24

T003

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 41,5

 27

T004

4,0 24 5,5 8-10 6,0  8

9,5

 2-7

 7,0

 5-6

  

  

  

  

32,0

 11

 

 95,4

 7

T005

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 9,3

46-47

T006

6,5 17 4,5 14-17 1,0  16

 

  

 6,0

7-10

  

  

  

  

18,0

 16

 

 76,7

 13

T007

7,0 13-16         

 

  

  

  

  

  

  

  

 7,0

22-23

 

 55,5

 22

T008

    5,5 8-10 4,0 10-13

8,5

 11

 6,0

7-10

 3,0

 5

 10,0

 1-5

37,0

 9

 

110,9

 5

T009

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 23,5

 38

T010

7,0 13-16         

8,0

12-13

 7,0

 5-6

  

  

  

  

22,0

 15

 

 89,0

 11

T011

5,0 20-23 5,0 11-13     

 

  

  

  

 9,0

 3

 9,5

 6-7

28,5

 12

 

 91,1

 10

T012

7,0 13-16     7,0  7

10,0

 1

 8,0

 4

  

  

 9,5

 6-7

46,5

 4

 

117,4

 2

T013

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 18,9

 40

T014

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 24,3

 36

T015

9,0 2-6 6,5 4 10,0  1-3

8,0

12-13

 10,0

 1-3

  

  

  

  

43,5

 5-6

 

115,6

 4

T016

8,5 7-9 6,0 5-7 2,0  15

9,5

 2-7

  

  

  

  

 9,0

 8-9

35,0

 10

 

 91,7

 8

T017

7,5 12 4,0 18-19     

 

  

 2,0

 7-8

 2,0

6-10

  

  

15,5

 18

 

 73,0

 15

T018

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 57,8

 20

T019

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 41,4

 28

T020

9,0 2-6 6,0 5-7     

9,5

 2-7

  

  

  

  

  

  

24,5

 13

 

 74,8

 14

T021

5,0 20-23 4,0 18-19 4,0 10-13

 

  

 2,0

 7-8

  

  

  

  

15,0

19-20

 

 65,2

 17

T022

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 28,2

33-34

T023

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 12,9

 42

T024

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 7,0

 49

T025

8,0 10-11         

 

  

  

  

  

  

 9,0

 8-9

17,0

 17

 

 72,3

 16

T026

5,0 20-23 6,0 5-7 10,0  1-3

 

  

  

  

 2,0

6-10

  

  

23,0

 14

 

 91,5

 9

T027

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 12,6

 43

T028

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 5,1

 52

T029

9,0 2-6 2,0 22 3,0  14

 

  

  

  

  

  

  

  

14,0

 21

 

 53,9

 23

T030

2,0 25 3,0 21     

 

  

  

  

  

  

  

  

 5,0

25-26

 

 35,3

 31

T031

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 11,4

 44

T032

8,5 7-9 10,0 1-2 8,0  6

9,0

 8-10

 6,0

7-10

 2,0

6-10

  

  

43,5

 5-6

 

117,2

 3

T033

9,0 2-6 10,0 1-2 9,0  4-5

9,5

 2-7

 6,0

7-10

 10,0

 1

 10,0

 1-5

63,5

 1

 

140,3

 1

T034

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 17,6

 41

T035

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 38,1

 30

T036

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 25,9

 35

T037

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 9,3

46-47

T038

8,5 7-9 5,0 11-13 4,0  10-13

9,0

 8-10

 4,0

 5

 2,0

6-10

 7,0

 10

39,5

 8

 

 78,2

 12

T039

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 35,1

 32

T040

6,0 18         

 

  

  

  

  

  

  

  

 6,0

 24

 

 50,7

 25

T041

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 22,7

 39

T042

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 24,1

 37

T043             

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 8,4

 48

T044 5,0 20-23         

 

  

  

  

  

  

  

  

 5,0

25-26

 

 11,1

 45

T045

5,5 19 4,5 14-17 5,0  9

 

  

  

  

  

  

  

  

15,0

19-20

 

 60,7

 19

T046

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 39,8

 29

T047

9,0 2-6 5,0 11-13 9,0  4-5

9,0

 8-10

 10,0

 1-3

 9,5

 2

 10,0

 1-5

61,5

 3

 

106,3

 6

T048

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 4,0

 54

T049

    3,5 20     

 

  

  

  

  

  

  

  

 3,5

 29

 

 28,2

33-34

T050

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 6,6

 50

T051

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 6,0

 51

T052

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 3,1

 55

T053

8,0 10-11 5,5 8-10 4,0  10-13

9,5

 2-7

 3,0

 6

 2,0

6-10

 10,0

 1-5

42,0

 7

 

 42,0

 26

T054

9,5 1 7,5 3 10,0  1-3

9,5

 2-7

 10,0

 1-3

 7,0

 4

 10,0

 1-5

63,5

 2

 

 63,5

 18

T055

    4,5 14-17     

 

  

  

  

  

  

  

  

 4,5

27-28

 

 4,5

 53

Dalyvių  25    22   16    13    14   10   10    29    

 55

 
Sprend. laikas  12 27
01 23
01 16
02 13
02 06
03 05
02 27
03 26
03 19
04 16
04 11
05 07
04 30
05 28
       
Vertinimų paskelb.  06 13  06 14 06 26 07 18 07 18 07 18 07 18        
Aiškin. sprend. 06 12  06 14 06 18                

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2011 09 30.