TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

6-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

9,6 23-27 9,6 7-11 4,0 15-19                     23,2 20

T002

10,0  1-8 9,8 1-3 5,5 11 7,0 14     10 1-2 8,5 10-11 8 7 58,8 7

T003

9,8 12-19                             9,8 43

T004

10,0  1-8 3,4 18-19 2,0 23-28 4,1 19     4,1 13 8,5 10-11 8,2 5 40,3 13

T005

9,9  9-11         3,4 24     1,5 16-18         14,8 32

T006

9,8 12-19 2,2 25 2,0 23-28         1,5 16-18         15,5 28-29

T007

9,9  9-11 9,7 4-6 10,0 1-5 9,7 4 8 2-3 10 1-2 10 1-2 9,5 3 76,8 1

T008

9,6 23-27                             9,6 45

T009

     1,8 29 2,0 23-28 1,9 29 2,5 18-19     7,8 12-13 6,8 10 22,8 21

T010

9,4 30-31                             9,4 46

T011

1,1 45-47 3,4 18-19 1,0 29-31 4,4 18 1 20 1,5 16-18 7,8 12-13 4,1 15 24,3 19

T012

9,7 20-22 3,2 21 4,0 15-19 3,9 20-21                 20,8 23

T013

9,5 28-29         3,8 22-23     9 6-8 9,8 3-7 4,2 13-14 36,3 14

T014

9,6 23-27 9,7 4-6 10,0 1-5 9,1 7-8 6 5-8 9 6-8     4,3 12 57,7 8

T015

10,0  1-8                             10 41

T016

10,0  1-8 9,6 7-11 7,0 8-9 9,9 1-2 5 14 8 10 9,5 8  10  1-2 69 5

T017

9,4 30-31 2,5 23 5,0 12-14 3,9 20-21     5 12 7,3 14     33,1 15

T018

9,3  32         2,1 27 4,5 15             15,9 27

T019

9,2 33-34 3,8 14-15 2,0 23-28 4,8 16 5,5 9-13             25,3 18

T020

9,6 23-27 9,6 7-11 10,0 1-5 7,6 11 6 5-8 8,5 9     10 1-2 61,3 6

T021

10,0  1-8 9,8 1-3 10,0 1-5 9,8 3 8 2-3 9,7 3 9,8 3-7 8,1 6 75,2 2

T022

10,0  1-8 9,2 12 10,0 1-5 7,1 12-13 6 5-8 9,2 4-5 9,8 3-7 9 4 70,3 4

T023

9,9  9-11 3,6 16-17                         13,5 34

T024

3,2  42 1,6 30 2,0 23-28 3,1 25                 9,9 42

T025

9,2 33-34 2,3 24 3,5 20 3,8 22-23 2,5 18-19 2 14 4 15     27,3 17

T026

8,8 37-38 0,6 33 3,0 21-22 1,8 30     0,5 20 0,3 16 0,4 16 15,4 30

T027

9,8 12-19 3,6 16-17                         13,4 35

T028

9,8 12-19 1,9 27-28                         11,7 38

T029

9,7 20-22 1,2 31                         10,9 39

T030

9,7 20-22                             9,7 44

T031

8,6 40-41 0,1 35                         8,7 47-48

T032

10,0  1-8 9,8 1-3 4,0 15-19 9,9 1-2 5,5 9-13 6 11         45,2 11-12

T033

10,0  1-8 9,6 7-11                         19,6 24

T034

8,8 37-38 1 32 2,0 23-28 6,8 15                 18,6 25

T035

9,5 28-29 3,8 14-15 1,0 29-31 2,0 28 5,5 9-13             21,8 22

T036

9,6 23-27             5,5 9-13             15,1 31

T037

9,8 12-19 9,6 7-11 9,0 6-7 9,4 6 6 5-8 9,2 4-5 10 1-2 7,4 8 70,4 3

T038

8,7  39                             8,7 47-48

T039

1,6  43                             1,6 50

T040

1,1 45-47 2,1 26 1,0 29-31 8,3 10 3 17             15,5 28-29

T041

1,1 45-47 3,3 20  9 6-7 9,6 5 9 1 9 6-8     4,2 13-14 45,2 11-12

T042

9,8 12-19 1,9 27-28 5,0 12-14                     16,7 26

T043

9,8 12-19 9,7 4-6 7,0 8-9 9,0 9 7,5 4     9,8 3-7     52,8 9

T044

8,6 40-41 7,7 13 4,0 15-19 7,1 12-13 3,5 16 1 19 9 9 7,2 9 48,1 10

T045

9,0  36     3,0 21-22 2,7 26     1,6 15 9,8 3-7 4,7 11 30,8 16

T046

9,1  35     5,0 12-14                     14,1 33

T047

1,4  44 0,4 34                         1,8 49

T048

9,8 12-19 2,8 22                         12,6 37

T049

        4,0 15-19 9,1 7-8                 13,1 36

T050

        6,0 10 4,7 17                 10,7 40
Dalyvių 47    35    30    30    19    20  16 16 50  
Sprend. laikas 07 09
08 06
07 23
08 20
08 13
09 10
09 03
09 30
 09 24
10 22
 10 19
11 12
 11 05
12 03
11 20
12 27
   
Vertinimų paskelb.   08 22  08 30  10 09  10 19  12 20  12 20  12 20  01 28    
Aiškin. sprend.  08 20  08 31  10 09  10 19  12 19  11 26  12 17  01 22    

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

                            0     23,2 20

T002

8 6 5 5-7 1 8-9                 14 11   72,8 8

T003

                            0     9,8 43

T004

                9,5 2 6 4-5 2 3 17,5 9   57,8 10

T005

                            0     14,8 32

T006

                            0     15,5 30

T007

10 1-5 6 2-4                     16 10   92,8 3

T008

                            0     9,6 45

T009

                            0     22,8 21

T010

                            0     9,4 46

T011

5 7-9 2 8-9 2 7 3 6 4 8 3 6 1 4 20 6-8   44,3 15

T012

                            0     20,8 23

T013

            8 2-4 6 7 6 4-5     20 6-8   56,3 11

T014

10 1-5     4 4-6 6 5 7 5-6         27 5   84,7 5

T015

                            0     10 41

T016

10 1-5 5 5-7 4 4-6     7,6 4 7 3     33,6 3   92,6 4

T017

                            0     33,1 16

T018

                            0     15,9 29

T019

                            0     25,3 19

T020

10 1-5 6 2-4 4 4-6                 20 6-8   81,3 6

T021

10 1-5 6 2-4 8 1 10 1 9,8 1 10 1 7 2 60,8 1   136 1

T022

5 7-9 8 1 5 2-3 8 2-4 9 3 9,5 2 9 1 53,5 2   123,8 2

T023

                            0     13,5 34

T024

                            0     9,9 42

T025

                            0     27,3 18

T026

2 11-12 1 10 1 8-9                 4 12-13   19,4 25

T027

                            0     13,4 35

T028

                            0     11,7 38

T029

                            0     10,9 39

T030

                            0     9,7 44

T031

                            0     8,7 47-48

T032

                            0     45,2 14

T033

                            0     19,6 24

T034

                            0     18,6 26

T035

                            0     21,8 22

T036

                            0     15,1 31

T037

2 11-12                         2 14-15   72,4 9

T038

                            0     8,7 47-48

T039

                            0     1,6 50

T040

    2 8-9                     2 14-15   17,5 27

T041

4 10                         4 12-13   49,2 13

T042

                            0     16,7 28
T043                             0     52,8 12
T044 5 7-9 5 5-7 5 2-3 8 2-4 7 5-6         30 4   78,1 7

T045

                            0     30,8 17

T046

                            0     14,1 33

T047

                            0     1,8 49

T048

                            0     12,6 37

T049

                            0     13,1 36

T050

                            0     10,7 40
Dalyvių  12    10    9    6    8    6 4     15     50  
Sprend. laikas 12 17
01 14
01 07
02 04
01 29
02 25
02 19
03 18
03 13
04 18
04 02
04 29
04 22
05 20
       
Vertinimų paskelb.   02 26 04 02 04 11 04 15  05 27  06 03  06 25         
Aiškin. sprend.  02 26 04 02 04 11 04 15  05 27  06 03  06 25        

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2012 08 22.