TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

7-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

9,8 4 9,5 5-6 9,5 2-5

7

7

4 9-16 7 3-4 8 2-3 10,0 1 64,8 3

T002

3 33        

 

 

                3,0 35

T003

4,5 29 9 12-17 9,2 12-13

6,5

8

2,5 20-21 6 5-6 3 10-11 6,0 8 46,7 8

T004

9,5 5-8 9 12-17    

8,5

4

6 4-5 5 7-8 3 10-11 3,5 10 44,5 9

T005

9 10-13        

 

 

                9,0 30

T006

4 31-32        

 

 

                4,0 34

T007

6 23-24 9 12-17 8,7 14

2

18-19

3,5 17-18             29,2 18

T008

9,5 5-8 9,3 9-10 9,3 8-11

6

9

4 9-16 1 16         39,1 11

T009

5 28        

 

 

                5,0 33

T010

5,6 25 9 12-17 9,2 12-13

5

11

3 19 2,5 10 3,5 9     37,8 13

T011

8 19-22     9,3 8-11

 

 

                17,3 22-23

T012

9,4 9 9,9 1 10 1

10

1-3

5 7-8 7 3-4 6 5 7,0 5 64,3 4

T013

9,5 5-8 9,7 3 9,5 2-5

10

1-3

7 3 5 7-8 5 6-7 6,5 6-7 62,2 5

T014

8 19-22 9,6 4 9,4 6-7

4

14-15

4 9-16 1,5 15 5 6-7 7,5 4 49,0 7

T015

5,5 26-27        

 

 

                5,5 32

T016

9 10-13 4,2 24 7 19

4,5

12-13

4 9-16 3 9 4 8 4,5 9 40,2 10

T017

8,6 15        

0,5

20-22

2,5 20-21             11,6 26

T018

10 1-3 9,4 7-8    

 

 

                19,4 21

T019

9 10-13 9,2 11    

4

14-15

5,5 6         6,5 6-7 34,2 15

T020

5,5 26-27 9 12-17 8,5 17

 

 

4 9-16             27,0 19

T021

4,3 30 5,9 21    

0,5

20-22

                10,7 28

T022

8,7 14 7 19 9,3 8-11

8

5

4 9-16 2 11-14         39,0 12

T023

9,5 5-8 5,6 22 8,6 15-16

2

18-19

5 7-8 2 11-14 2 12     34,7 14

T024

8,5 16-17 9,4 7-8 9,3 8-11

7,5

6

8 2 6 5-6 8 2-3 9,0 2-3 65,7 2

T025

4 31-32 6,2 20 7,1 18

 

 

                17,3 22-23

T026

8,5 16-17 8 18    

 

 

                16,5 24

T027

8 19-22 2 26    

 

 

                10,0 29

T028

1,5 34        

 

 

                1,5 36

T029

6 23-24 5,2 23 8,6 15-16

2,5

16-17

4 9-16 2 11-14 1,5 13     29,8 17

T030

9 10-13 9,8 2 9,4 6-7

10

1-3

6 4-5 8 1-2 10 1 9,0 2-3 71,2 1

T031

10 1-3 9 12-17 9,5 2-5

4,5

12-13

                33,0 16

T032

10 1-3 9,5 5-6 9,5 2-5

2,5

16-17

9 1 8 1-2 7 4     55,5 6

T033

8 19-22 3 25    

 

 

                11,0 27

T034

8,4 18        

 

 

4 9-16             12,4 25

T035

    9,3 9-10    

5,5

10

3,5 17-18 2 11-14         20,3 20

T036

         6,5 20

 

 

                6,5 31

T037

           

0,5

20-22

                0,5 37
Dalyvių 34    26    20    22    21    16    13    10   37  
Sprend. laikas 07 08
08 15
07 29
08 26
08 19
09 16
09 09
10 07
09 30
10 28
10 23
11 20
11 12
12 10
12 02
12 30
07 08
12 30
Vertinimų paskelb.  08 20  09 19  10 02  10 28  12 02  01 06  01 06  06 25    
Aiškin. sprend. 08 19  09 17  10 02  10 28  12 02  01 06  01 06    

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

 6  7-8 9,0 1-3 10,0 1 10,0 1-2 10,0 1-2 6,0 2-3 9,0 1-2 60,0 1   124,8 2

T002

                            0,0     3,0 37

T003

 7  5-6 1,0 9 1,0 5-6 8,4 3 9,7 5 5,0 4 6,0 4-5 38,1 5   84,8 6

T004

 6  7-8 4,5 4-5                     10,5 10   55,0 9

T005

                            0,0     9,0 31

T006

                            0,0     4,0 36

T007

                9,1 7         9,1 11   38,3 16

T008

 5  9-10                         5,0 13-14   44,1 13

T009

                            0,0     5,0 35

T010

                    4,0 5 5,0 6-7 9,0 12   46,8 11

T011

                            0,0     17,3 23-24

T012

                            0,0     64,3 7

T013

 8  2-4             10,0 1-2     8,0 3 26,0 7   88,2 5

T014

 8  2-4 3,0 6-8     7,0 5 9,8 3-4 8,0 1 4,0 8-9 39,8 4   88,8 4

T015

                            0,0     5,5 33

T016

                            0,0     40,2 14

T017

                            0,0     11,6 27

T018

                            0,0     19,4 22

T019

 8  2-4 3,0 6-8 2,0 4                 13,0 9   47,2 10

T020

                            0,0     27,0 20

T021

                            0,0     10,7 29

T022

                            0,0     39,0 15

T023

                            0,0     34,7 17

T024

 7  5-6 9,0 1-3 7,0 3 4,4 6 9,2 6     9,0 1-2 45,6 3   111,3 3

T025

                            0,0     17,3 23-24

T026

                            0,0     16,5 25

T027

                            0,0     10,0 30

T028

                            0,0     1,5 38

T029

 5  9-10 3,0 6-8 1,0 5-6     7,4 9         16,4 8   46,2 12

T030

 9  1 9,0 1-3 8,0 2 10,0 1-2 9,8 3-4 6,0 2-3 6,0 4-5 57,8 2   129,0 1

T031

                            0,0     33,0 18

T032

                            0,0     55,5 8

T033

                            0,0     11,0 28

T034

                            0,0     12,4 26

T035

                            0,0     20,3 21

T036

                            0,0     6,5 32

T037

                            0,0     0,5 39

T038

    4,5 4-5     8,0 4 8,5 8 3,0 6 4,0 8-9 28,0 6   28,0 19

T039

                        5,0 6-7 5,0 13-14   5,0 34
Dalyvių  10    9    6    6    8    6    9    14     39  
Sprend. laikas 13 23
01 20
01 13
02 09
02 05
03 04
03 04
03 31
03 26
04 23
04 14
05 11
05 12
06 08
12 23
06 08
     
Vertinimų paskelb.   02 17   06 25  06 25  06 25  06 25  06 25  06 25         
Aiškin. sprend.  02 17                     

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2013 08 20.