TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

8-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

9,8 2-3 8,5 4 9,6  2 8,0 1-3  8,7  3              44,6  1

T002

5,6 27 7,0 13-20                              12,6  27

T003

2,0 32-33 7,5 10-11                              9,5  30

T004

9,0 8-11 7,8 7-8 10  1 8,0 1-3  9,6  1              44,4  2

T005

9,0 8-11 8,0 5-6 9,4  3 8,0 1-3  8,8  2              43,2  3

T006

9,0 8-11 7,0 13-20 9  4-6                         25  12

T007

9,2 6-7 7,8 7-8                              17  19

T008

2,0 32-33 6,7 21 9  4-6 4,0 8-13                    21,7  15

T009

9,2 6-7 7,5 10-11 8,5  8-9 7,0 4-6  8,0  5              40,2  4

T010

8,4 16-19 7,0 13-20                              15,4 23-24

T011

8,4 16-19     9  4-6 1,0  15                    18,4  18

T012

8,2 20-21 7,4 12                              15,6  22

T013

2,8 30 8,0 5-6 8,7  7 3,0  14  3,0  12              25,5  11

T014

7,7 23 7,6 9 8,5  8-9 6,0  7  2,0  14              31,8  7

T015

8,2 20-21     7 12-14 4,0 8-13  4,2  11              23,4  13

T016

9,6 4-5 9,8 2      7,0 4-6  8,5  4              34,9  5

T017

8,7 13 8,6 3 7,8  11 4,0 8-13  5,5  7              34,6  6

T018

6,0 26 7,0 13-20                              13  26

T019

10,0 1 10,0 1                              20  16

T020

4,2 29 7,0 13-20            2,9  13              14,1  25

T021

8,6 14-15 3,0 22 7 12-14 7,0 4-6  5,0  8-10              30,6  9

T022

4,6 28                                  4,6  32

T023

8,4 16-19 7,0 13-20                              15,4 23-24

T024

8,4 16-19 1,0 26-27 7 12-14                         16,4  21

T025

2,5 31                                  2,5  33

T026

9,6 4-5 7,0 13-20                              16,6  20

T027

8,6 14-15                                  8,6  31

T028

8,0 22 1,0 26-27 8,2  10 4,0 8-13  5,0  8-10              26,2  10

T029

7,6 24 7,0 13-20 6 15-17 4,0 8-13  6,5  6              31,1  8

T030

7,4 25 1,5 25 6 15-17       5,0  8-10              19,9  17

T031

8,8 12 2,0 23 6 15-17 4,0 8-13  1,0  15              21,8  14

T032

9,8 2-3                                  9,8  29

T033

9,0 8-11 1,6 24                              10,6  28
Dalyvių 33   27    17    15    15               33  
Sprend. laikas 07 08
08 04
 07 28
08 24
08 19
09 16
09 12
10 19
09 30
10 27
       07 08
12 29
Vertinimų paskelb.   01 06  01 06  02 09  02 10  02 10          
Aiškin. sprend.  01 06  01 06  02 09    02 10          

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

                                   44,6  1

T002

                                   12,6  27

T003

                                   9,5  30

T004

                                   44,4  2

T005

                                   43,2  3

T006

                                   25  12

T007

                                   17  19

T008

                                   21,7  15

T009

                                   40,2  4

T010

                                   15,4 23-24

T011

                                   18,4  18

T012

                                   15,6  22

T013

                                   25,5  11

T014

                                   31,8  7

T015

                                   23,4  13

T016

                                   34,9  5

T017

                                   34,6  6

T018

                                   13  26

T019

                                   20  16

T020

                                   14,1  25

T021

                                   30,6  9

T022

                                   4,6  32

T023

                                   15,4 23-24

T024

                                   16,4  21

T025

                                   2,5  33

T026

                                   16,6  20

T027

                                   8,6  31

T028

                                   26,2  10

T029

                                   31,1  8

T030

                                   19,9  17

T031

                                   21,8  14

T032

                                   9,8  29

T033

                                   10,6  28
Dalyvių                                   33  
Sprend. laikas                      
Vertinimų paskelb.                       
Aiškin. sprend.                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2015 01 06.