TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

9-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 10,0 1-5 9,5 4-5 7,0 4 10,0 1-4 8,0 3 8,0 2-4 6,0 2 9,5 2-3 68,0 2
T02 2,0 19-22 4,0 17                         6,0 20
T03 10,0 1-5 7,0 6-9 8,0 3     2,0 7-9         8,0 4-6 35,0 6
T04 2,5 11-17 5,0 16 3,0 9-11                     10,5 18
T05 3,0 9-10 6,0 10-15 2,0 13 5,0 6-7     5,0 7 2,0 6 2,0 7 25,0 8
T06 9,0 6-7 3,0 18                         12,0 16
T07 2,0 19-22 6,0 10-15 4,0 7-8 0,0 10     2,0 8-9         14,0 13
T08 2,5 11-17 6,0 10-15         5,0 5-6 10,0 1         23,5 9-10
T09 2,5 11-17 7,0 6-9 6,0 5                     15,5 12
T10 8,0 8 2,0 19 1,0 14-15                     11,0 17
T11 2,0 19-22 6,0 10-15                         8,0 19
T12 2,5 11-17 10,0 1-3 3,0 9-11 3,0 8 2,0 7-9     3,0 5     23,5 9-10
T13 10,0 1-5 7,0 6-9     10,0 1-4 6,0 4 8,0 2-4         41,0 4
T14 2,5 11-17 6,0 10-15 4,0 7-8                     12,5 15
T15 2,3 18                             2,3 24
T16 10,0 1-5 9,5 4-5 10,0 1-2 10,0 1-4 10,0 1-2 6,0 6     9,5 2-3 65,0 3
T17 2,0 19-22 6,0 10-15 5,0 6 7,0 5                 20,0 11
T18 3,0 9-10 10,0 1-3                         13,0 14
T19 2,5 11-17                             2,5 23
T20 9,0 6-7 10,0 1-3 10,0 1-2 10,0 1-4 10,0 1-2 8,0 2-4 7,0 1 10,0 1 74,0 1
T21 2,5 11-17 7,0 6-9 3,0 9-11 5,0 6-7 2,0 7-9 7,0 5 5,0 3 8,0 4-6 39,5 5
T22 10,0 1-5             5,0 5-6 2,0 8-9 4,0 4 8,0 4-6 29,0 7
T23         2,5 12     1,0 10-11             3,5 21
T24         1,0 14-15 2,0 9                 3,0 22
T25                 1,0 10-11 1,0 10         2,0 25
Dalyvių 22 19 15 10 11 10 6 7 25
Sprend. laikas 07 08
08 04
07 29
08 25
08 25
09 21
09 21
10 19
10 13
11 09
11 04
12 01
11 25
12 22
12 21
01 17
 

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01 9,5 2-3 8,0 1-2 9,5 1-2 8,0 1-3 5,0 2-4 10,0 1-3 10,0 1-4 60,0 2   128,0 2
T02                                   6,0 20
T03     5,0 3-5 9,0 3 6,0 5 3,0 5 9,0 4 10,0 1-4 42,0 4   77,0 4
T04                                   10,5 18
T05     3,0 6     3,0 7             6,0 7   31,0 8
T06                                   12,0 16
T07                                   14,0 13
T08                                   23,5 9-10
T09                                   15,5 12
T10                                   11,0 17
T11                                   8,0 19
T12                                   23,5 9-10
T13                                   41,0 7
T14                                   12,5 15
T15                                   2,3 24
T16 9,5 2-3 5,0 3-5 9,5 1-2 8,0 1-3 10,0 1 10,0 1-3 10,0 1-4 62,0 1   127,0 3
T17                                   20,0 11
T18                                   13,0 14
T19                                   2,5 23
T20 10,0 1 8,0 1-2 8,0 4 8,0 1-3 5,0 2-4 10,0 1-3 10,0 1-4 59,0 3   133,0 1
T21     5,0 3-5 6,0 5-6 7,0 4 5,0 2-4 2,0 5-6 2,0 5 27,0 5   66,5 5
T22 8,0 4 2,0 7 6,0 5-6 5,0 6 2,0 6 2,0 5-6     25,0 6   54,0 6
T23                                   3,5 21
T24                                   3,0 22
T25                                   2,0 25
Dalyvių 4 7 6 7 6 6 5 7   25
Sprend. laikas 01 04
01 31
01 25
02 21
02 09
03 07
03 02
03 29
03 24
04 21
04 20
05 107
05 09
06 05
       

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2020 09 03